Helvar vahvistaa digitaalista Helvar Insights -ratkaisuaan. Nyt julkistettava Helvar Insights -laajennus mahdollistaa myös langattoman Helvar ActiveAhead-valaistuksenohjausratkaisun liittämisen pilviratkaisuun. Laajennuksen ansiosta asiakas voi käyttää samaa käyttöliittymää, jossa näkyy Helvar Insights -pilvipalvelut niin Helvarin langalliselle Imagine-ratkaisulle kuin langattomalle ActiveAhead-ratkaisulle tai näiden hybridiohjausjärjestelmälle. Kaikki samat tehokkuutta, kestävyyttä ja hyvinvointia tukevat tiedot, raportit ja suositukset ovat nyt näin käytettävissä myös langattomasta ActiveAhead-järjestelmästä.
Energianhintojen noustessa on yritysten tärkeää ymmärtää paremmin omaa kiinteistöään energian säästämiseksi, toimitusvarmuuden parantamiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi. Valaistuksen käyttämä energia on tärkeä osa kiinteistönhallintaprosessia, ja yksi helpoimmin muokattavista energiansäästökohteista.
Helvar Insights on turvallinen ja skaalautuva pilvipohjainen ratkaisu, joka hyödyntää valaistusjärjestelmistä saatavaa dataa. Se tarjoaa älykkäitä ratkaisuja, jotka parantavat käyttäjien hyvinvointia sekä rakennuksen tehokkuutta ja auttavat asiakkaita heidän vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa. Pilvipalvelu on yhteydessä rakennukseen ympäri vuorokauden tuottaen esimerkiksi arvokkaita Occupancy Insights -tilankäyttöraportteja, joiden avulla rakennuksen ja sen eri tilojen käyttöä sekä energiankulutusta voidaan paremmin ymmärtää ja optimoida.
Reaaliaikaiset hälytykset ja suositukset toimenpiteistä niiden korjaamiseksi auttavat diagnosoimaan tai ratkaisemaan kiinteistön ongelmia ja vikatilanteita. Älykkyytensä ja analytiikkansa avulla Helvar Insights auttaa maksimoimaan toiminnan tuottavuuden ja parantamaan rakennuksen tehokkuutta ja loppukäyttäjien tyytyväisyyttä. Selkeä käyttöliittymä sisältää graafiset pohjapiirrokset, joiden avulla voidaan seurata etänä yksittäisiä tai useita kohteita milloin tahansa rakennuksen koko elinkaaren ajan.
Valaistuksen energianseuranta ja käyttötunnit – Helvar Operating & Energy Insights 
Helvar lisää nyt valaistuksen energianseurannan ja käyttötuntien seurannan Helvar Insights -alustan jo saatavilla olevien ominaisuuksien luetteloon.
Helvar Insights tarkkailee asiakkaan Helvar-valaistuksenohjausjärjestelmien energiankäyttöä energian säästämiseksi ja mukavuuden parantamiseksi. Yksinkertaisen koontinäytön avulla asiakkaat voivat analysoida valaistuksen energiankulutusta koko rakennuksessa tai tietyissä tilatyypeissä, kuten kokoustiloissa tai yksittäisissä tiloissa.
Helvar Insightsin nyt julkistettava Operating & Energy Insights -laajennus on arvokas huoltotyökalu, jolla voidaan mitata laitteiden todellista käyttöikää ja saada käyttöasteen ennusteita sekä ennakoivia huoltotietoja ylläpidon kustannusten minimointiin ja järjestelmien optimointiin. Käyttötuntien avulla asiakas pystyy seuraamaan valaisimien käyttöä. Palvelu antaa vaikkapa hälytyksen, kun on aika harkita niiden vaihtoa.
Energianseuranta- ja käyttötuntiratkaisut ovat saatavilla sekä DALI-2 -liitäntälaitteille, jotka ovat DiiA:n osan 252 ja 253 eritelmien mukaisia, että muille kuin DALI-2 -liitäntälaitteille.
Energianseuranta lisää tietoisuutta, tuo esiin parannusalueita ja antaa asiakkaille mahdollisuuden varmistaa, että energiansäästöhankkeet saavuttavat tavoitteensa, sillä se tarjoaa tietoja, jotka tukevat sijoitetun pääoman tuottoa. Valaistuksen käyttämä energia on tärkeä osa kiinteistönhallintaprosessia, ja yksi helpoimmin muokattavista energiansäästökohteista. Energianseuranta voi myös auttaa energiatehokkuuden sertifioinnissa ja ESG-raportoinnissa.

 

Helvar  on erikoistunut älykkäisiin ja energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin eri puolilla maailmaa – palvelemme asiakkaitamme paikallisesti yli 50 maassa. Helvarin ihmiskeskeiset ja älykkäät valaistusratkaisut sekä valaistuksen hallintajärjestelmät luovat rakennuksen tai kokonaisen kampuksen eliniän toimivia tiloja, jotka auttavat parantamaan loppukäyttäjien viihtyvyyttä, vireyttä ja työn tuottavuutta. Helvar-ratkaisujen avulla tiloista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää valaistuksen lisäksi saumattomasti myös rakennuksen muiden järjestelmien ohjaukseen ja tilojen käyttötarpeiden ennakoimiseen.

Sadan vuoden kokemuksella Helvar palvelee asiakkaitaan paikallisesti toimipisteillä Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa sekä maailmanlaajuisen kumppaniverkostonsa kautta yli 50 maassa.

Lisätietoja ja haastattelumahdollisuudet: Tarja Jokiniemi, markkinointipäällikkö, Helvar – marketing@helvar.com