Valaistus ja tekoäly

Valaistusalalla otetaan rohkeasti käyttöön uusia valaistussuunnittelun ja valonohjauksen tekniikoita. Merkittäviä muutoksia alalla ovat olleet valonlähteiden kehitys ja valaistuskomponenttien käyttöönotto hyödyntäen erilaisia protokollia kuten DALI. Viime aikoina tekoäly on jatkuvasti kehittyvänä voimana vallannut alaa lähes kaikkialla ja osoittanut potentiaalinsa muuttaa nykyisiä prosesseja perin pohjin.
Tekoälyä voidaan hyödyntää valaistusalalla kiehtovan moninaisesti ja se vaikuttaa valaistuksen elinkaaren monessa vaiheessa, kuten suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja määrittelyvaiheessa. Esimerkiksi valaistuskomponenttien muodostama itseoppiva verkko voi kommunikoida ja käyttöönottaa itse itsensä ilman minkäänlaista puuttumista, kuten automaattisesti konfiguroituvat verkot tekevät IT-alalla. Tämä itsenäinen verkko vähentää uusien valaistusjärjestelmien käyttöönottoon tarvittavaa aikaa. Tarkkailemalla tiloja ja keräämällä mittaustietoja tekoälypohjainen valaistusjärjestelmä pystyy optimoimaan ja säätämään valaistusparametrejä tarpeen mukaan, parantaen näin tilankäyttäjien käyttökokemusta ja hyvinvointia.
Järjestelmän hyödyllisyys ei rajoitu vain loppukäyttäjiin tai vuokralaisiin, vaan ulottuu myös muihin sidosryhmiin, kuten rakennusten omistajiin ja kiinteistöpäälliköihin. Valaistuskomponenttien muodostama, todellisiin tapahtumiin perustuva verkko tuottaa jatkuvasti tietoa, joka kerätään ja tallennetaan keskitettyyn palvelimeen. Tekoälyalgoritmit voidaan suunnitella toimimaan lähtöpisteessään, kuten sensorissa, keskitettyjen ja reaaliaikaisten ratkaisujen tekemiseen tai palvelimella keskitettyjen ratkaisujen tekemiseksi. Lisäksi kerättyä tietoa voidaan hyödyntää muualla rakennusautomaatiossa, kuten ilmanvaihdossa tai kulunvalvonnassa.
Teknologiaan liittyy kuitenkin aina myös varauksia. Tekoälyllä varustetut kamerat voivat tunnistaa läsnäolon ja liikkeet huoneessa tai tilassa, mutta samalla saatava materiaali edellyttää yksityisyyttä koskevien lakien tiukkaa noudattamista. Toinen merkittävä haaste on ihmisten rajoittunut käsitys tekoälystä, joka hidastaa sen omaksumista. Tiivistettynä; yksityisyys huomioiden, valaistusalalla voidaan hyödyntää tekoälyä lukuisin eri tavoin, vaikuttaen merkittävästi käyttökokemukseenn, mukavuuteen ja tuottavuuteen ja sitä kautta itse kannattavuuteen.

ActiveAhead

Saavuta huomattavaa energiansäästöä yksinkertaisella, itseoppivalla järjestelmällä. ActiveAhead-pohjaiset valaisimet käyttävät sensoreita tiedonkeruuseen luodakseen älykkään ja oikeanlaisen valaistuksen.
ActiveAhead tarjoaa mukavuutta ja energiatehokkuutta yhdellä ratkaisulla, joka sopeutuu tilan muuttuviin käyttötarkoituksiin.
20–80 % energiansäästö toimistoissa, käytävissä, porraskäytävissä, parkkihalleissa ja remonttikohteissa.
ActiveAhead -ratkaisu