Artificiell intelligens och belysningsstyrning

Artificiell intelligens inom belysningsstyrning

Artificiell intelligens håller på att växa fram som en evolutionär kraft i nästan alla branscher och har en potential att radikalt förändra befintliga processer. Belysningsstyrning är inget undantag!

AI:s roll inom belysning.
Belysningsindustrin använder ofta nya tekniker vid utformning och styrning av belysning. Betydande transformativa förändringar inom sektorn omfattar utvecklingen av glödlampan och införandet av nätverksbaserade belysningskomponenter som tillämpar protokoll som DALI.
När det gäller ljusstyrningssystem är tillämpningsområdet för artificiell intelligens fascinerande brett och påverkar de olika stegen i belysningens livscykel som design, installation, driftsättning och konfigurering.
Ett självlärande nätverk med belysningskomponenter kan till exempel kommunicera och konfigurera sig självt utan någon människas inblandning, liknande de automatiskt driftsättande system som används inom IT-branschen. Ett sådant nätverk minskar den tid som krävs för att driftsätta nya belysningsinstallationer.
Genom att observera och mäta inomhusmiljön kan ett AI-baserat belysningssystem optimera och finjustera ljusparametrar utifrån användarpåverkan och välbefinnande.

AI:s roll inom belysning.
Belysningsindustrin använder ofta nya tekniker vid utformning och styrning av belysning. Betydande transformativa förändringar inom sektorn omfattar utvecklingen av glödlampan och införandet av nätverksbaserade belysningskomponenter som tillämpar protokoll som DALI.
När det gäller ljusstyrningssystem är tillämpningsområdet för artificiell intelligens fascinerande brett och påverkar de olika stegen i belysningens livscykel som design, installation, driftsättning och konfigurering.
Ett självlärande nätverk med belysningskomponenter kan till exempel kommunicera och konfigurera sig självt utan någon människas inblandning, liknande de automatiskt driftsättande system som används inom IT-branschen. Ett sådant nätverk minskar den tid som krävs för att driftsätta nya belysningsinstallationer.
Genom att observera och mäta inomhusmiljön kan ett AI-baserat belysningssystem optimera och finjustera ljusparametrar utifrån användarpåverkan och välbefinnande.

AI-belysning kan vara till nytta för många.
Nyttan av ett sådant system är inte begränsad till slutanvändare eller hyresgäster, utan sträcker sig även till andra intressenter som fastighetsägare och fastighetsförvaltare.
Ett datadrivet nätverk med belysningskomponenter genererar kontinuerlig data som samlas in och lagras på en centraliserad server. AI-algoritmer kan köras vid källkomponenten, till exempel en sensor, för decentraliserade beslut i realtid, eller på en server för centraliserade beslut.
Dessutom kan insamlad data även användas för andra fastighetsautomationssystem (BMS) som till exempel värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), eller åtkomsthantering.
AI-belysning kan vara till nytta för många.
Nyttan av ett sådant system är inte begränsad till slutanvändare eller hyresgäster, utan sträcker sig även till andra intressenter som fastighetsägare och fastighetsförvaltare.
Ett datadrivet nätverk med belysningskomponenter genererar kontinuerlig data som samlas in och lagras på en centraliserad server. AI-algoritmer kan köras vid källkomponenten, till exempel en sensor, för decentraliserade beslut i realtid, eller på en server för centraliserade beslut.
Dessutom kan insamlad data även användas för andra fastighetsautomationssystem (BMS) som till exempel värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), eller åtkomsthantering.

AI-belysning och integritet.
Trots alla dess fördelar är AI-tekniken, i allmänhet, inte utan brister.
Kameror förstärkta med AI kan detektera exakt närvaro och rörelser i ett rum eller utrymme, men det visuella flödet skulle kräva sträng efterlevnad av sekretesslagstiftningen. En annan stor utmaning är den begränsade mänskliga förståelsen av AI, som även det gör att tekniken anammas långsammare.
Eftersom artificiellt intelligent belysning vanligtvis arbetar med PIR-sensorer för rörelsedetektering uppkommer det lyckligtvis mycket få integritetsproblem. Många företag använder artificiellt intelligenta belysningssystem som en beprövad och pålitlig lösning för att förbättra användarupplevelsen, komforten och produktiviteten, samtidigt som man uppnår påtagliga energi- och kostnadsbesparingar.
Hämta whitepaper

DALI Lighting Control Services

AI-belysning och integritet.
Trots alla dess fördelar är AI-tekniken, i allmänhet, inte utan brister.
Kameror förstärkta med AI kan detektera exakt närvaro och rörelser i ett rum eller utrymme, men det visuella flödet skulle kräva sträng efterlevnad av sekretesslagstiftningen. En annan stor utmaning är den begränsade mänskliga förståelsen av AI, som även det gör att tekniken anammas långsammare.
Eftersom artificiellt intelligent belysning vanligtvis arbetar med PIR-sensorer för rörelsedetektering uppkommer det lyckligtvis mycket få integritetsproblem. Många företag använder artificiellt intelligenta belysningssystem som en beprövad och pålitlig lösning för att förbättra användarupplevelsen, komforten och produktiviteten, samtidigt som man uppnår påtagliga energi- och kostnadsbesparingar.
Hämta whitepaper

DALI Lighting Control Services

Helvar ActiveAhead:
Intelligent trådlös belysning på ett enkelt sätt.

HELVAR ACTIVEAHEAD®  är en intelligent, skalbar och självlärande lösning för trådlös ljusstyrning.

ActiveAhead kommer kontinuerligt att lära sig och generera insikter, och därmed maximera de positiva effekterna på välbefinnandet och kontinuerligt optimera er byggnad. Den perfekta lösningen för automatisk trådlös ljusstyrning i kontor, lager, trapphus och parkeringshus.

Besök sidan för ActiveAhead-lösningen

Visste du att…

Helvar tilldelades utmärkelsen Årets företag 2020,
för intelligensdrivna belysningsstyrningar?

Company of the Year 2020

Se artificiell intelligens i praktiken med ActiveAhead!

Ramboll fallstudie

ActiveAhead, den AI-baserade, självlärande och framtidssäkrade lösningen för trådlös ljusstyrning, valdes till Rambolls huvudkontor för att täcka kontorsvåningar samt parkeringsgarage med totalt cirka 3 000 ActiveAhead-kontrollenheter installerade.

YIT fallstudie

Den enkla monteringen, inställningen och flexibiliteten hos ActiveAhead-lösningen uppskattades av YIT, vilket gjorde att de valde ActiveAhead även för den andra delen av renoveringsarbetet i deras huvudkontor.
Smart Wireless Lighting Controls at Wartsila HQ

Wärtsilä fallstudie

Wärtsilä Campus är utrustat med ActiveAhead, världens första ljusstyrningssystem som bygger på artificiell intelligens. Wärtsilä valde denna trådlösa, självlärande och framtidssäkrade lösning eftersom de ville att alla deras byggnadssystem skulle inkludera den senaste, avancerade tekniken.

Missa inte det.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.