Broschyrer, kataloger och företagsdokument

Helvars onlinebibliotek innehåller broschyrer och produktkataloger.

 • BROSCHYRER
  image
  ActiveAhead självlärande belysningslösning
  Helvar ActiveAhead är en intelligent och skalbar trådlös belysningslösning. De unika egenskaperna om självinlärning gör den ytterst effektiv i både brukstagning och drift. ActiveAhead har enkontinuerligt pågående inlärningsprocess, som inte bara maximerar ditt välbefinnande utan också automatiskt anpassar sig till de ständigt växlande utrymmena i byggnaden.
  Ladda ner broschyren
  Broschyr om intelligent belysning från Helvar
  Helvar är världsledande inom intelligent belysning. Broschyren om intelligent belysning från Helvar innehåller en rad exempel på kundinstallationer i en mängd sektorer och tillämpningar, till exempel sjukhus, gallerior, skolor och hundratals andra platser.
  Ladda ner broschyren
  Belysningssystem Tillämpningar
  Vår breda kunskap inom belysningssystem och komponenter gör att vi kan möta våra kunders krav på innovativa produkter och avancerade styrsystem. Utbildning, hotell, kontor, butiker, hälsovård, arenor, kryssning och industri.
  Ladda ner broschyren
  ALLA SPRÅKVERSIONER I HELVAR MEDIABANK
  ILLUSTRIS
  ILLUSTRIS® är ett modernt användargränssnitt med avancerade ljusstyrningsfunktioner. Denna slanka modell tillämpar en teknik som reagerar vid beröring, vilket gör användarupplevelsen intuitiv på ett välkänt sätt. Den integrerade Bluetooth®-kopplingen gör att enheten även kan styras från mobiltelefoner och surfplattor via SceneSet®-appen för iOS och Android.
  Ladda ner broschyren
  BACnet-gateway
  435 BACnet-gatewayen är en integreringsenhet som bidrar till att reducera konstruktionstiden och uppfyller behovet av en sömlös anslutning av belysningssystemet i en fastighet och fastighetens BMS.
  Ladda ner broschyren
  EnOcean Gateway
  Möjliggör anslutning av trådlösa och batterilösa EnOcean-kontroller till ett Helvar ljusstyrningssystem.
  Ladda ner broschyren
  RoomSet Brochure
  Intelligent lighting for single rooms. RoomSet is designed for quick, easy configuration of repeatable spaces such as classrooms and offices.
  Ladda ner broschyren
  Digital Services
  Ladda ner broschyren
 • PRODUKTKATALOGER
  Belysningssystemskatalog
  Helvar erbjuder belysningsstyrningskomponenter, allt från och enkla brytarlösningar (easySwitch) till programmerbara lösningar (digidim) och belysningsstyrningssystem (Imagine). I katalogen presenteras en rad Helvar-komponenter, som passar till var och en av dessa kategorier.
  UPPDATERAD 01.10.2019
  Ladda ner katalog
  PRODUKTER
  Helvar Product Catalogue 2020 LED Drivers
  LED-lösningskatalog
  I katalogen presenteras Helvars omfattande utbud av drivers, sensorer, moduler och tillbehör för LED, som kan användas som fristående komponenter eller kombineras till smarta och energisparande belysningslösningar.
  UPPDATERAD 06.03.2020
  Ladda ner katalog
  PRODUKTER
  Reaktorkatalog
  Helvar har producerat armaturkomponenter sedan 1949, och i den här katalogen presenteras vårt aktuella samt omfattande utbud av kontrollerbara reaktorer och standardreaktorer, samt även magnetiska reaktorer.
  UPPDATERAD 31.08.2017
  Ladda ner katalog
  PRODUKTER
 • Andra dokument
  Quality and Environmental Policy
  Helvar is the lighting specialist focusing on design, manufacture, sales and services for high quality, intelligent and energy efficient lighting solutions and components.
  Ladda ner
  Uppförandekod
  Helvar främjar hållbar utveckling, handlar i enlighet med god affärsetik och respekterar mänsklig värdighet i sin verksamhet. Helvar har förbundit sig att agera rättvist och med integritet gentemot sina intressenter. Alla tillämpliga lagar och förordningar identifieras och följs av Helvar.
  Ladda ner
  ISO 9001 Certificate
  ISO 9001 Certificate of Registration 2018
  Helvar Oy Ab, Finland
  Ladda ner
  ISO 9001 Certificate of Registration 2015
  Helvar Ltd., Great Britain
  Ladda ner
  ISO 14001 Certificate
  ISO 14001 Certificate of Registration 2018
  Helvar Oy Ab, Finland
  Ladda ner
  ISO 14001 Certificate of Registration 2015
  Helvar Ltd., Great Britain
  Ladda ner
  REACH-uttalande
  Den bifogade filen redovisar vårt senaste uttalande gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
  Ladda ner
  ECA Declaration of Eligibility
  Enhanced Capital Allowance (ECA)-systemet utvecklas av Institutionen för energi och klimatförändringar (DECC) och HM Revenue and Customs och främjas av Carbon Trust.
  Ladda ner
  Miljöinformation för produkter (EPI)
  Helvars Environmental Product Information (EPI)-broschyr ger information om olika miljöaspekter på Helvars produkter och Helvars miljöpolicy. Tillämplig EU-lagstiftning finns med, inklusive de viktigaste RoHS-, WEEE- och EuP-direktiven. Miljöfrågor gällande produktion, förpackning och materialinnehåll täcks.
  Ladda ner
  RoHS-direktivet, försäkran om överensstämmelse
  Compliance to RoHS directive (2011/65/EU) is part of our products EC conformity declaration. Helvar products conform the requirements of RoHS Directive (RoHS II 2011/65/EU since 2011) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. RoHS directive is part of the EC Conformity Declarations of our products.
  07/2019
  Ladda ner
  Service Request Form
  Fill this form If you need to return Helvar products for repair. Please read included instructions.
  QF003-48 Service Request Form.pdf