Välj rätt teknik: fördelarna med DALI-2, trådlöst och DALI trådlöst

Tero Marjamaki
AV TERO MARJAMÄKI
Tero Marjamäki leder product management-teamet hos Helvar Lighting Intelligence. De ansvarar för lanseringen av våra lösningar och go-to-market-aktiviteter. Över de senaste 15 åren – och inom en rad olika näringsgrenar – har Tero haft chefsbefattningar för både liknande avdelningar och funktioner för mjuk– och hårdvarusupport samt diverse service-lösningar. Han gillar att studera och blogga om potentiella teknologidrivna störningar inom verksamheter som intresserar honom.

Oavsett om du är en ljusdesigner, installatör, fastighetsskötare eller någon som söker ny kontorslokal så möts du av ett brett spektrum av teknologier och lösningar för belysningen. Genom åren har vi sett en fortlöpande utveckling av teknologiska möjligheter för belysningsstyrning: Bluetooth mesh, molnbaserade lösningar, och till och med ett prisbelönt självlärande system. En sak är dock värd att notera i sammanhanget – ’digital’ belysning har redan funnits i årtionden, och detta i form av DALI. Så, hur ligger det till i den nya världen? Hur har DALI-standarden utformats för att dra maximal nytta av de möjligheter som erbjuds av den nya teknologin?

 

 

DALI har nu avancerat till den andra generationens standard, känd som DALI-2. Vi har sett flertalet tillverkare introducera certifierade enheter till marknaden – och den takten väntas öka kraftigt under 2021. DALI-2 öppnar upp en värld av interoperabilitet; ett äkta ekosystem för belysning. Allteftersom fler kompabilitetssäkrade enheter blir tillgängliga får ägare och kunder ytterligare valmöjligheter vad gäller uppbyggnaden av sina system, applikationer och lösningar. Det kan även vara så att fler valmöjligheter leder till en ökad komplexitet. Därför är det av yttersta vikt att själva kärnan i ett intelligent belysningssystem är skalbart, välbeprövat och fullt kapabelt att uppfylla alla tänkbara belysningsdrömmar.

Att ett system benämns som ”trådlöst” innebär inte endast att allt kablage har kapats. Vidare så representerar kabelfriheten endast en bråkdel av alla möjligheter. Ett äkta trådlöst system erbjuder en helt ny användarupplevelse eftersom dess komponenter kan interagera både med varandra och externa system i en modern fastighet. Detta ger i sin tur nya fördelar till de som underhåller, optimerar och använder byggnaden och dess tjänster. Moderna trådlösa system har även gett oss nya sätt att installera och bygga upp belysningssystem; den mobila utrustningen bidrar till en ökad användarvänlighet även inom professionella användningsområden. Öppna och vida använda standarder såsom Bluetooth förväntas öka innovationstakten även inom digitaliserandet av byggnader och dess verksamheter.

Men vad händer om DALI och trådlöst kombineras? Får man en superkombo av möjligheter, eller endast ett genomsnitt av respektive komponent? Målsättningen är att Dali Wireless ska minska gapet mellan moderna DALI-2-system och helt trådlösa system. Det låter tillverkaren dra nytta av både en centralstyrd belysningslogik samt kommersiella armaturer och styrningsenheter. När standarden för DALI-2 via trådlös kommunikation är färdig, och allteftersom den accepteras inom marknaden och används inom projekt, kommer vi få se hur många av de robusta funktioner som de kabelanslutna systemen erbjuder – nödbelysning, till exempel – sömlöst introduceras till denna hybrid av trådlöst och kablage. Det är dock viktigt att påpeka att vissa av fördelarna med ett äkta trådlöst system går förlorade när denna logik centraliseras. Det är därför av yttersta vikt att fullt ut förstå de behov personerna som använder, optimerar och underhåller byggnaden har.

Till syvende och sist kommer de flesta avancerade belysningslösningarna kopplas ihop med ”intelligenta system” och därmed erbjuda analyser samt möjligheten att optimera inte bara byggnaden utan även dess samtliga funktioner. Kapaciteten av den individuella teknologin är av underordnad betydelse jämfört med de fördelar som en intelligent lösning möjliggör. Den teknik som kommer röna mest framgång är den som kan leverera användbara analyser och insikter till förmån för byggnaden och de som ska interagera med den. Ett belysningssystem måste kunna extrahera data för att optimera belysningen, och samtidigt måste de kunna tillhandahålla analyser och insikter för närliggande byggnaders system. DALI-2 – ett helt trådlöst system – och trådlös DALI har nu möjligheten att interagera, utvecklas vidare och mogna… som standard… och det är en bra utgångspunkt för diskussionen.