SKRIVET AV AUSTEN CONWAY

Austen Conway är ansvarig för ny teknologi & öppna standarder hos Helvar. Han är medlem i det framtida belysningsteamet och representerar Helvar i DALI Alliansen där han har en plats i styrelsen. Austen har mycket erfarenhet med över 40 år i produktutveckling varav de senaste 20+ åren har spenderats hos Helvar där han leder teams som arbetar med att tillföra nya innovativa produkter för belysningsstyrning till marknaden. Austen har en kandidatexamen i elektro- och elektronikteknik från University of Essex..

I varje miljö där enheter måste fungera smidigt med varandra så ger certifierbara öppna standarder påtagliga fördelar för alla involverade genom att tillhandahålla ramverket för att definiera, testa och validera den interoperabla funktionaliteten samtidigt som det lämnar utrymme för innovation utöver standarden. Detta ger oss ett flexibelt och adapterbart förhållningssätt som ger en lösning för att möta applikationens föränderliga behov.
Ett typiskt exempel kan vara där en byggnads ljussystem kommer att behöva modifikationer under sin livscykel. Över åren har DALI format belysningsbranschen för det bättre och för Helvar har det varit viktigt att medverka i utveckling.

 

Introduktionen av DALI-2

DALI står för Digital Addressable Lighting Interface och är ett två-vägs öppet protokoll – ett digitalt och internationellt adopterat språk som används till att styra ljusenheter som LED drivers. DALI skapades i slutet av 1990-talet och är baserat på den flerdeladade internationella standarden IEC62386. I slutet av 2014 omkonstruerades standarden och alla upplagor som har publicerats sen dess refereras kollektivt som DALI-2. Under DALIs tidiga dagar fanns det problem angående interoperabilitet på marknaden.
De största anledningarna till detta var en grad av otydlighet i specifikationer mellan olika tillverkare, vilket ledde till olika tolkningar som översattes till produktimplementeringar där efterlevnaden baserades på självdeklaration utan verifiering. De bra nyheterna är att dessa problem har tagits upp av DALI Alliansen som har introducerat ett certifieringsprogram för DALI-2 produkter och gett kunskap till marknaden.

 

 

DALI-2 medför viktiga förändringar. Särskilt så introduceras kontrollenheter, applikationskontrollers (systemets hjärna) och input enheter på samma tvåtrådiga DALI bus. Ett DALI-2 system har nu stöd för upp till 128 enhetsaddresser: 64 manöverdon och 64 kontrollenheter. Många andra förbättringar har gjorts, inklusive nya kommandon och funktioner och en standardisering av datasamling och rapportering.
När du ser en DALI-2 markering på en produkt som DALI Alliansen har beviljat har du en säkerhet om att produkten har gått igenom en rigorös, oberoende, kontrollerad certifieringsprocess. För användare som: ljusdesigner, specifierare, installatör eller beställare ger denna försäkran av efterlevnad med testade delar från IEC62386 och löftet av att avsevärt förbättra interoperabiliteten av produkter.

Helvar och DALI

Helvar har varit en del av DALI gemenskapen sen dess ursprungliga skapande sent under 1990-talet. Vi var bland de första spelarna som tog fram kontrollers, kapabla till att fungera med DALI manöverdon, till marknaden i form av vår DIGIDIM produktlinje och tog fram den allra första DALI-2 certifierade DALI LED drivern till marknaden.
I de tidiga dagarna av den första DALI kunde system byggas med registrerad kontrollutrustning. Dessa enheter har klarat av testsekvenserna men var inte verifierade. Däremot på grund av bristande standardisering så behövde kontrollenheterna komma från samma tillverkare för att säkerställa att de fungerade tillsammans. Detta förhållningssätt begränsade valet av komponenter och möjliga applikationslösningar.
Med tillkomsten av DALI-2 har kontrollenheter standardiserats och ännu bättre kan de nu certifieras, vilket gör det möjligt att bygga upp system med mer valmöjligheter. Helvars nya 950 Imagine Router (en DALI-2 certifierad applikationskontroller) utnyttjar detta och ger stöd för många andra standardiserade ingångsenheter. Även fast certifierade enheter går igenom rigorösa tester som lovar interoperabilitet så finns det ingen ersättning av att testa i verkligheten. Därför har Helvar tagit detta ett steg längre genom att skapa partnerskap med andra leverantörer där valda DALI-2 produkter testas för att säkerställa en felfri drift med vår 950 Imagine Router lösning.

Vad är framtiden för DALI världen?

Det finns redan testsekvenser tillgängliga som möjliggör certifiering av många delar av DALI-2. Idag täcker detta kontrollutrustning: LED drivers, reläer och brytare samt kontrollenheter: applikationskontrollers och input enheter som sensorer och tryckknappar. DALI Alliansen fortsätter att utveckla testsekvenser för att förstora certifieringsprogrammet. Detta arbetsprogram godkänns av medlemsföretagen som tillhandahåller experter för att delta i tekniska arbetsgrupper.
En av de nyaste arbetsprogrammen fokuserar på att tillföra trådlös teknologi till DALI världen. Det pågår två tekniska arbetsgrupper:
Gateways – Dessa specifierar en gatewayenhet som möjliggör för ett trådlöst ekosystem, till en början Bluetooth eller Zigbee, att fungera med DALI-2 trådbundna komponenter.
DALI+ – – Möjliggör för inbyggda DALI kommandon att föras över en trådlös eller IP-baserad transport istället för den trådade busen som används i DALI-2. Detta arbete bygger på IEC62386 del 104. Dess initiala fokus ligger på att leverera DALI över IP, särskilt Thread, ett IPv6-baserat mesh trådlöst nätverk. Specifikationen definierar även en bryggfunktion som gör det möjligt för en trådlös nod i meshnätverket att fungera med trådbundna DALI-2 komponenter.
Hittills har båda grupperna publicerat tekniska specifikationer och arbetet rör sig mot att börja skapa testsekvenser för att stödja den certifiering som krävs.
Framtiden för DALI ser definitivt lovande ut, och det är en spännande tid för branschen. För mer om DALI eller hur du integrerar DALI i ditt nästa belysningsprojekt, hör av dig.

Kontakta oss!