Energibesparingar

Helvar är den ledande experten inom energieffektiva belysningstillämpningar.

Våra system garanterar innovativa belysningslösningar med tydliga och mätbara energibesparingar. Helvars lösningar erbjuder många möjligheter att svara upp mot de ökade energieffektivitetsbehoven inom EU-området.

Krav och Möjligheter inom EU-området (Energy Efficiency – European Commission):
SEKTOR
/ MÅL
EXEMPEL PÅ
KRAV / MÖJLIGHETER
METODER FÖR
EFTERLEVNAD / FÖRBÄTTRING
OFFENTLIG SEKTOR: Att använda energi mer effektivt Roll som föregångare förväntas

STORA FÖRETAG: Förbättrad energihushållning

Energieffektivitetsplaner
Renovering av byggnader (offentliga)
Energiledningssystem (EMS)
Energieffektivitetsavtalssystem
Energirevisioner och bedömningar
energieffektiv upphandling
Vid energirevisioner är det viktigt att bedöma vilka möjligheter till energibesparing belysningskontroll kan ge.
SMÅ FÖRETAG: Förbättrad energihushållning Frivilliga avtalssystem/energiledningssystem
Energieffektiv upphandling
Betydande besparingar i den totala energiförbrukningen kan uppnås med hjälp av ljusstyrning.
HUSHÅLL: Minskning av onödig energiförbrukning Nationell lagstiftning/riktlinjer
Energieffektiv upphandling

Helvar erbjuder flera lösningar för energisparande belysning.

IMAGINE

Belysningshanteringslösningar
DALI-routrar utgör kärnan i Imagine och ger maximal flexibilitet för att skapa lösningar för intelligent ljusreglering inom en mängd tillämpningar.
Imagine är flexibel och skalbar och passar för allt från enskilda rum till stora byggnader. Imagine är en nätverksansluten belysningshanteringslösning som använder öppna standarder som DALI, Ethernet och REST API:er, och kan enkelt integreras i fastighetsstyrningssystem och molntjänster.
Imagine

ActiveAhead

Uppnå avsevärda energibesparingar genom ett enkelt, självlärande system. ActiveAhead-baserade armaturer använder sensorer för intelligent belysning och samlar in data för att optimera ljusförhållandena.
Det ger komfort och energieffektivitet i en smidig lösning som anpassar sig till hur utrymmet används.
Energibesparingar mellan 20 och 80 procent kan uppnås i kontor, korridorer, trapphus, garage och renoveringsobjekt.
ActiveAhead