Nova Hospital

Helvar Insights

Ta kontroll över din data och maximera byggnadens effektivitet med Helvar Insights – vår skalbara, molnbaserade plattform med digitala tjänster som frigör belysningssystemets fulla potential.

Förändra sättet du underhåller dina utrymmen med en säker plattform som håller dig ansluten till ditt system dygnet runt – från din mobil, surfplatta eller bärbara dator.

Helvar Insights Heatmap för närvaro

Helvar Insights Heatmap för närvaro

Förändra sättet du underhåller dina utrymmen med en säker plattform som håller dig ansluten till ditt system dygnet runt – från din mobil, surfplatta eller bärbara dator.

Kombinera optimeringsverktyg med smarta insikter om närvaro och praktisk energirapportering för att förbättra användarnas välbefinnande och hållbarheten i din byggnad.

Fördelar med Helvar Insights

Monitorering på flera platser dygnet runt
Styr belysning via molnet
Analys av byggnadens utnyttjande
Energirapportering för belysning
Automatiska rekommendationer
Enkel integration
Test av nödbelysning
Översikt över planlösningar
Animerade heatmaps för närvaro
Loggningshistorik för djupare analys
Tillgång till fjärrunderhåll via VPN
Lås upp data från befintliga sensorer
Utforska hela lösningen – ladda ner broschyren!

Fördelar med Helvar Insights

Monitorering på flera platser dygnet runt
Styr belysning via molnet
Energirapportering för belysning
Analys av byggnadens utnyttjande
Automatiska rekommendationer
Loggningshistorik för djupare analys
Animerade heatmaps för närvaro
Enkel integration
Test av nödbelysning
Lås upp data från befintliga sensorer
Tillgång till fjärrunderhåll via VPN
Översikt över planlösningar
Utforska hela lösningen – ladda ner broschyren!

ÖVERSIKT ÖVER PLATTFORMEN

Helvar Insights är en molnbaserad lösning för kommersiella ljusstyrningssystem som utnyttjar plattformen Amazon Web Services (AWS). Alla data lagras och analyseras i AWS. Integration till tredjepartstjänster är möjlig via API.

HELVAR LÖSNINGAR FÖR LJUSSTYRNING
Helvar Insights kan anslutas till Helvar Lighting Control Solutions och godkända enheter från tredje part. Förutom moln-till-moln-integration finns fullt stöd för integration på plats med BMS.

MONITORING & CONTROL INSIGHTS
(ingår i alla Helvar Insights-avtal)
⬝ Med varningsfunktionen kan du vara säker på att belysningen fungerar som den ska
⬝ Fjärrstyrd eller lokal belysningsstyrning och optimering sparar underhållstimmar
Nödbelysning tester ökar underhållseffektiviteten
⬝ Värmekartor för beläggningsgrad visar hur byggnaden används

Helvar_Insights

VALFRIA MODULER

⬝ Energimätning av belysning möjliggör energioptimering och rapportering
⬝ Automatiserad systemoptimering ger ytterligare energibesparingar och förbättrad komfort
⬝ Insikter om prediktivt underhåll leder till färre driftstopp
⬝ Förutsägelser om närvaro möjliggör optimering av HVAC

⬝ Förstå hur ditt utrymme eller din hyresgästs utrymme används
⬝ Optimera ditt utrymme för att öka effektiviteten och produktiviteten
⬝ Analys av beläggningstrender och nyttjandegrad ger dig möjlighet att fatta datadrivna affärsbeslut

Lansering 2023
⬝ Övervaka och presentera miljöförhållanden med rekommendationer och insikter om hur man kan förbättra välbefinnandet
⬝ Personliga ljusinställningar för att ge energi och öka produktiviteten
⬝ Integrera miljödata och insikter med andra system för att öka välbefinnande och effektivitet

ÖVERSIKT ÖVER PLATTFORMEN

Helvar Insights är en molnbaserad lösning för kommersiella ljusstyrningssystem som utnyttjar plattformen Amazon Web Services (AWS). Alla data lagras och analyseras i AWS. Integration till tredjepartstjänster är möjlig via API.

Helvar_Insights

HELVAR LÖSNINGAR FÖR LJUSSTYRNING
Helvar Insights kan anslutas till Helvar Lighting Control Solutions och godkända enheter från tredje part. Förutom moln-till-moln-integration finns fullt stöd för integration på plats med BMS.

MONITORING & CONTROL INSIGHTS
(ingår i alla Helvar Insights-avtal)
⬝ Med varningsfunktionen kan du vara säker på att belysningen fungerar som den ska
⬝ Fjärrstyrd eller lokal belysningsstyrning och optimering sparar underhållstimmar
Nödbelysning tester ökar underhållseffektiviteten
⬝ Värmekartor för beläggningsgrad visar hur byggnaden används

TILLVALSMODULER (klicka för att läsa)

⬝ Energimätning av belysning möjliggör energioptimering och rapportering
⬝ Automatiserad systemoptimering ger ytterligare energibesparingar och förbättrad komfort
⬝ Insikter om prediktivt underhåll leder till färre driftstopp
⬝ Förutsägelser om närvaro möjliggör optimering av HVAC

⬝ Förstå hur ditt utrymme eller din hyresgästs utrymme används
⬝ Optimera ditt utrymme för att öka effektiviteten och produktiviteten
⬝ Analys av beläggningstrender och nyttjandegrad ger dig möjlighet att fatta datadrivna affärsbeslut

Lansering 2023
⬝ Övervaka och presentera miljöförhållanden med rekommendationer och insikter om hur man kan förbättra välbefinnandet
⬝ Personliga ljusinställningar för att ge energi och öka produktiviteten
⬝ Integrera miljödata och insikter med andra system för att öka välbefinnande och effektivitet

Varför använda Helvar Insights i dina utrymmen?

Energi- och kostnadsbesparingar

➢ Helvar Insights erbjuder olika funktioner för belysningsoptimering i kombination med exakta energianalyser, så att du kan spara pengar och nå viktiga hållbarhetsmål.

Förbättra dina utrymmen kontinuerligt

➢ Med detaljerade rapporter om användning och beläggningstrender kan du kontinuerligt övervaka och anpassa din layout över tid, vilket ger ett verkligt flexibelt och framtidssäkert kontor.

Välbefinnande och belåtenhet hos de anställda

➢ Helvar Insights gör det möjligt att integrera rumboknings- och VVS-system för att ge en sömlös kontorsupplevelse, samtidigt som de arbetar tillsammans med intelligenta kontroller för att ge optimal produktivitetshöjande cirkadisk belysning.

Minimala störningar

➢ Eliminera driftstopp med realtidsdata om systemets hälsa tillsammans med proaktiva underhållsvarningar och fullständig fjärråtkomst till ditt belysningssystem.

Optimala inlärningsmiljöer

➢ Med detaljerade analyser av beläggning och lokalanvändning kan du kontinuerligt optimera dina lokaler för att ge studenter och anställda en upplevelse i världsklass.

Förbättrade rapporteringsmöjligheter

➢ Förenkla dina rapporteringsprocesser genom att få tillgång till både energidata i realtid och historiska data, så att du kan ligga steget före när det gäller att bedöma byggnadens prestanda.

Smart och skalbar

➢ Med Helvar Insights kan du fjärrövervaka och fjärrstyra ditt belysningssystem från ett enda rum till ett helt campus – samtidigt som du ansluter till din befintliga teknik för smarta byggnader.

Säker molnbaserad plattform

➢ Genom att behandla och lagra data i AWS Global Cloud-infrastrukturen erbjuder Helvar Insights säkerhet och tillförlitlighet i världsklass.

Eliminera avbrott

➢ Med proaktiva underhållsrekommendationer och varningar i realtid baserat på allvarlighetsgrad kan du åtgärda problem med belysningssystemet innan de ens uppstår.

Sänk energikostnaderna

➢ Helvar Insights ger dig full insyn i belysningssystemets energianvändning. Med ytterligare funktioner som PIR-optimering kan du finjustera belysningssystemets effektivitet ytterligare.

Förhöjd säkerhet

➢ Med full insyn i systemets tillstånd kan du garantera att dina utrymmen är väl upplysta, vilket minimerar olyckor och garanterar säkra förhållanden för både personal och patienter.

Ta välgrundade beslut

➢ Förenkla processer för förvaltning, underhåll och städning genom att dra lärdom av rapporter om lokalutnyttjande och analyser av trender för beläggning. Få full insyn i hur dina utrymmen faktiskt används.

Öka försäljningen

➢ Rätt belysning ökar både försäljningen och kundnöjdheten. I kombination med ett intelligent styrsystem hjälper Helvar Insights dig att skapa idealiska ljusscener i alla utrymmen, vilket berikar shoppingupplevelsen och driver tillväxten.

Sänka driftskostnaderna

➢ Med full insyn i beläggnings- och energianvändningsnivåer kan du justera belysningssystemet så att det ger rätt ljus vid rätt tidpunkt och bara när det verkligen behövs.

Förhindra driftstopp

➢ Att avbryta shoppingupplevelsen är en betydande risk för intäkter och rykte. Använd Helvar Insights för att hålla ett öga på ditt belysningssystem och utföra underhåll vid lämpliga tillfällen.

Identifiera områden för förbättring.

➢ Är vissa produkter underpresterande? Var är antalet besökare lägst? En stor kommande produktlansering? Var är antalet besökare störst? Stärk dig själv och förbättra kontinuerligt dina utrymmen med hjälp av kritiska datainsikter.

Imponerande energibesparingar

➢ Kombinera energibesparande intelligenta belysningsstyrningar med PIR-optimeringsfunktioner från Helvar Insights för att uppnå dramatiska minskningar av energiförbrukningen.

Optimal säkerhet

➢ Statusrapporter dygnet runt hjälper dig att se till att ditt område är väl upplyst för att underlätta navigering och förebygga olyckor. Vid behov kan du justera och styra belysningen med hjälp av din telefon, surfplatta eller bärbara dator.

Väldigt få besök på plats

➢ Helvar Insights spårar dina armaturers hälsa och ger varningar när underhåll behövs, vilket minskar behovet av frekventa inspektioner.

Rapportering på ett enkelt sätt

➢ Använd praktiska rapporter för att samla in data om din energiförbrukning – ingen extra mätning behövs. Dessutom kan du utföra nödbelysningstester med en knapptryckning!

Videobibliotek

Förvaltning av belysningsstyrningssystem

Bygg upp kundlojalitet och maximera produktiviteten med hjälp av systemdata och kontroll i realtid.

Optimering av byggnader

Förbättra byggnadens effektivitet och slutanvändarens belåtenhet genom rekommendationer som baseras på den faktiska användningen av ditt utrymme.

Enkel felidentifiering

Se hur enkelt det är att identifiera och åtgärda fel i ditt belysningssystem med varningar i realtid och prioriterade meddelanden!

Värmekartor och uppgifter om beläggning

Det har aldrig varit lättare att förstå och optimera din lokalanvändning med hjälp av värmekartor över beläggning från Helvar Insights.

Ytterligare fördelar

Helvar Insights

Occupancy Insights

Occupancy Insights kan hjälpa dig att optimera ditt byggnadsutrymme genom att beräkna utnyttjandegraden för din byggnad, olika typer av utrymmen och enskilda områden.
Data presenteras i en lättläst instrumentpanel och använder de sensorer som redan finns i Helvars belysningsstyrningssystem, vilket innebär att det inte behövs några ytterligare IoT-enheter.
Intelligensen i Occupancy Insights omvandlar data från rörelsesensorer till användbara insikter om utnyttjandegrad som hjälper dig att optimera ditt utrymme för att passa nya arbetssätt.
Remote monitoring

Monitorering av belysningsenergi

Helvar Insights övervakar energiförbrukningen från ditt Helvar belysningsstyrningssystem. Med den enkla instrumentpanelen kan du analysera energianvändningen för belysning i hela byggnaden och olika typer av utrymmen, t.ex. mötesrum eller enskilda utrymmen.
Energiövervakning skapar medvetenhet, lyfter fram områden som kan förbättras och gör det möjligt för dig att bekräfta att energibesparingsprojekt uppnår sina mål genom att tillhandahålla data som styrker avkastningen på investeringen. Det kan också hjälpa till med certifiering av energieffektivitet och ESG-rapportering.
ECHA-Finland-4

Gedigen säkerhet

Är det säkert att ansluta din webbplats? Absolut.
Från insamling till lagring är all din data helt krypterad.
Helvar Insights använder AWS, som är byggt för att uppfylla säkerhetskraven för militär-, bank- och högkänsliga organisationer.
Endast behöriga och autentiserade användare kan få tillträde.
Även om vi tillhandahåller tjänsten är det dina uppgifter. Du äger den.
Ladda ner vår säkerhetspolicy & Datasekretess

Testning av nödbelysning

Spara tid och pengar på manuell testning genom att schemalägga automatiska nödtester i Helvar Insights-plattformen, oavsett om du arbetar med ett trådbundet (DALI) eller trådlöst (ActiveAhead) system.
Visa fullständiga rapporter via ett arkiv som innehåller detaljer om prestanda för varje enhet. Underkända enheter listas överst, tillsammans med orsaken till misslyckandet. Skicka rapporter via e-post till relevanta kontakter.

Helvar Insights i praktiken

Ramböll Case Study
Helvar Insights installerades på huvudkontoret Ramboll i Esbo, Finland. Med detaljerade rapporter om beläggning och energianvändning kan Ramboll nu optimera sina utrymmen i linje med ambitionen om smarta byggnader.
Hospital Nova Case Study
Med Helvar Insights kan Hospital Nova dra full nytta av den stora mängd data som skapas av sensorer för att maximera patienternas komfort och välbefinnande och samtidigt uppnå målen för energieffektivitet.

Fastems Case Study
Genom att välja Helvar Insights kan Fastems se över och optimera sin användning av utrymmen ofta, vilket gör det möjligt för dem att fatta datadrivna beslut när det gäller layout och driftseffektivitet.

Boka en demonstration av Helvar Insights!

Förnamn*
Efternamn*
Plats*
Consent*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
 • ”Det är fantastiskt att arbeta med en tillverkare som förstår vår marknad och kan ge vår serviceavdelning långsiktig support”

  Ralf Boeckhoff – Wärtsilä FUNA
 • ”Oavsett om det handlar om support under design, under genomförande eller till och med för marknadsföring, så kan vi alltid lita på att Helvar hjälper oss”.

  Creation Gulf Trading LLC
 • Kundsupporten saknar motstycke.

  ANDREAS KÖHLER – Wärtsilä FUNA
 • Det finns förstås konkurrenter. Helvar har dock den bästa servicen, mest effektiva supporten och bästa utrustningen.

  JARMO RANTALA – Sähköpeko Oy, tekniker för skolan i Vuores
Förnamn*
Efternamn*
Plats*
Consent*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.