Andy Nolan
SKRIVET AV ANDY NOLAN
Andy Nolan jobbar som Produktchef för Helvar’s Digitala Tjänster. Han har 30 års erfarenhet i byggnadstjänstindustrin och har en examen i byggnadstjänstteknik från University of Hertfordshire.

Utvecklingen och densiteten av IoT enheter i smarta byggnader tillåter skapandet av värdefulla molntjänster som går långt bortom belysningsstyrning. I en typisk byggnad har belysningens styrsystem ett omfattande nätverk av PIR sensorer installerade för att detektera rörelse. I normal drift styrs armaturerna redan effektivt av sensorerna men genom att göra analyser av denna data och integrera den med andra byggnadssystem kan man hitta stora möjligheter till att öka byggnadens effektivitet, personalens effektivitet och personalens välmående. Kraften av analyser innebär att insamlad data från belysningsstyrsystemet kan användas till mycket mer än bara belysningsstyrning.

Helvar InsightsHelvar’s molnbaserade uppsättning av digitala tjänster – Helvar Insights, är en uppsättning av verktyg som ger insikter baserat på belysningsstyrsystemets data. Det finns mycket data tillgängligt i en byggnad och medan det är viktigt att övervaka och lagra den data så kvarstår det mycket värde om man inte analyserar den för att få insikter som kan hjälpa företaget.

Ökad Byggnadseffektivitet

Att mäta belysningens energianvändning på armaturnivå tillåter för en detaljerad övervakning, men detta räcker inte. Till exempel, öka byggnadseffektiviteten genom att integrera närvarodata med BMS eller förutsägande närvarodata som kan spara hundratals timmar av HVAC energi per år. Självlärande belysningsstyrning optimerar time outs för att en större energibesparing. De senaste 20 åren eller mer så har fokuset på energibesparingar ökats drastiskt. Även fast de flesta av de enklare besparingarna har gjorts så behöver vi dessa automatiserade verktyg och analyser för att göra ytterligare besparingar.

Efter energi och andra byggnadskostnader så är hyran generellt den näst största byggnadsrelaterade företagskostnaden. Redan före COVID-19 påbörjades ett skift mot ett hybridliknande arbetssätt där man delar tiden hemma och på kontoret. COVID-19 har snabbat på denna ändring drastiskt I arbetskulturen. När människor återvänder till kontoret kan data insamlad från närvarosensorer hjälpa byggnadsägare att se trender och optimera arbetsplatsen. Analysering av ett utrymmes användning kan förvarna om mer utrymme behövs eller om ett annat utrymme behövs eller notifiera om en hyresgäst inte längre behöver samma mängd utrymme längre. Allt detta är möjligt utan ett behov extra sensorer och infrastruktur.

Ökad personaleffektivitet och välmående

Den största kostnaden och mest värdefulla tillgången i en byggnad är dess personal. Av denna anledning så har tjänster och insikter som ökar produktivitet och välmående den största avkastningen, trots att det är svårt att mäta.

Eftersom de anställda spenderar nästan en fjärdedel av sina liv på jobbet så blir arbetsplatsmiljön en betydande del av deras liv. Personligt ljus som ändrar ljusrytmen i en arbetsplats och optimala arbetsmiljöförhållanden kan bidra till att ge personalen energi under hela dagen.

Även miljöförhållanden inomhus har satts under strålkastaren under COVID-19. En kombination av närvarodetektering och miljödata integrerad mot BMS kan säkra att luftkvaliteten i byggnaden är väl upprätthållen.

Integrationen mot byggnadstjänstsystem varierar så pass mycket från byggnad till byggnad att Helvar Insights har utvecklats som en fristående lösning och med full API integrationsmöjligheter till tredjepartstjänster. Den fulla potentialen av smarta byggnader kan endast förverkligas när alla sensorer eller datapunkter kan användas av vilken tjänsteleverantör som helst. Tills detta blir normen behöver vi ge båda alternativ.

Det är uppenbart att nätverk för belysningsstyrning blir allt viktigare och är en avgörande källa av data i moderna smarta byggnader.

 

Klicka här för att komma i kontakt!