Illustris Power

Funktionsrik ljusstyrning inklusive DALI-strömförsörjning

ILLUSTRIS POWER är en ny smidig ljusstyrning för alla tillämpningsområden. Det är ett energieffektivt och ekonomiskt belysningssystem som genom användning av Human Centric Lighting (HCL) skapar en naturlig och hälsosam dygnsrytm för människor som vistas i miljön där systemet är installerat.

ILLUSTRIS POWER är en standalone-lösning som är färdigprogrammerad direkt ur förpackningen utan behov av ytterligare programmering.
ILLUSTRIS-panelen är avsedd för belysningssystemen DALI 6 (dimmer) och DALI 8 (CT, x-y-färgreglering) och gör det smidigt och bekvämt att styra ett HCL-system.
ILLUSTRIS POWER-paket innehåller en ultrakompakt DALI-strömförsörjning, vilket innebär att den fungerar som en standalone-lösning som är färdig att användas. Paketet är enkelt att installera och driftsätta.
Med Helvars SceneSet-mobilapp kan belysningen även styras trådlöst via en Bluetooth®-anslutning.

Läs mer om Illustris Power idag