402 DALI-strömförsörjning

402 DALI-strömförsörjning

Fullt DALI-kompatibel strömtillförselsenhet
  • Ger ett DALI-system med en tillförsel på upp till 250 Ma
  • Montering med DIN-skena
  • Status-LED för indikering av fel
  • DALI med kortslutnings- och överhettningsskydd
Datablad