SceneSet App

SceneSet App

Lätt att återkalla scener och göra ändringar, direkt anslutning till Helvar-routern via Ethernet/Wi-Fi, eller till ILLUSTRIS via Bluetooth, kan laddas ned och användas utan kostnad

You May Also Like

Intelligent lighting for single rooms. RoomSet makes it easy to configure repeatable spaces like classrooms and offices.
Med appen Active+ Mobile kan du justera automatiska inställningar. För att kunna använda appen behöver du en mobiltelefon som godkänts för programmet med iOS version 8.0 (eller senare) och med LED-blixt, samt en armatur som utrustats med ett Active+ LED-drivdon och Active+ Sense.
Tune the light settings above desk using an easy-to-use mobile app. Favourite lights as well as light settings can be saved to access them faster through the app. Supported by ActiveAhead solution.