Helvar Espoo office

Kontorsrenovering

Kontorsrevolutionen är här, och den perfekta tiden att renovera är nu. En renovering av kontorsbelysning kan vara stressfri och snabb med tydliga positiva effekter på användarnas välbefinnande, byggnadseffektivitet och anpassningsförmåga. Spara pengar och skapa ett mer hållbart utrymme idag genom den ledande belysningsexperten: Helvar.​

Hur kan en renovering av kontorsbelysning gynna mig?
Är du…

Nya rön visar att hybridarbetsmodellen är här för att stanna. Även om distansarbete har sina fördelar kan vi helt enkelt inte uppleva samma grad av samarbete, diskussioner och evenemang när vi jobbar hemifrån. För att få ut det mesta av denna nya arbetskultur bör kontor tillhandahålla multifunktionella och samarbetsutrymmen som förbättrar produktiviteten och personalens upplevelse. Utrymmen som är säkra, väl upplysta och anpassade till våra behov, samtidigt som de stödjer vår prestation, komfort och naturliga dygnsrytm.

Lättare sagt än gjort? Det tycker vi inte. Att renovera dina kontorsbelysningskontroller är en enkel, snabb och effektiv lösning som levererar allt ovan!

Med en intelligent renovering av kontorsbelysning kan du:

 • Skapa en välkomnande, säker och väl upplyst miljö.
 • Ha ett anpassningsbart och smart kontor där människor kan samarbeta, umgås och fokusera. Din kontorsyta kan anpassas till alla typer av personliga behov och kommer att stödja produktivitet och optimering av utrymmen.
 • Öka ditt välbefinnande, komfort och säkerhet. Bra belysning stödjer din naturliga kroppsklocka, d.v.s. din dygnsrytm, som är mycket ljuskänslig. Genom att ständigt anpassa färgtemperaturen och intensiteten under dagen, hjälper bra belysning dig att hålla dig produktiv när du behöver det som mest, och övergå till ett bekvämare och sömnförbättrande ljus i slutet av dagen. Utöver detta kan bra belysning dramatiskt förbättra visuell komfort och säkerhet, samt hjälpa dig att få en handsfree, intelligent kontorsyta.
 • Hjälp till att skapa ett riktigt hållbart och människocentrerat utrymme. Till exempel har WELL Standarden, en certifiering som tilldelas bekväma och hållbara arbetsmiljöer, specifika krav på belysning som ett renoveringsprojekt enkelt kan bidra till att uppnå. Att renovera din belysning är ett av de enklaste, mest märkbara och mest effektfulla sätten att förvandla ditt kontor.

Belysning kan också:

 • Underlätta adaptiva men ändå anpassningsbara ljusscener för att skapa perfekta arbetsförhållanden. Intelligent belysning kommer kontinuerligt att anpassa sig till beteende- och layoutskiftningar, samtidigt som den reagerar på mängden naturligt ljus i utrymmet.
 • Visa närvarodata med intelligenta sensorer, vilket hjälper dig att anpassa och optimera ditt utrymme, se tillgängliga platser när du behöver och spara energi. Utöver detta möjliggör fjärrövervakningsfunktioner betydligt snabbare underhåll.

På Helvar tror vi att den smarta kontorsrevolutionen är nu. Klicka nedan och se hur vi kan hjälpa dig att skapa ditt framtida hållbara, anpassningsbara och människocentrerade kontor.

Renovering är för närvarande ett hett ämne, och finns det gott om anledningarna till det. Vi befinner oss just nu i en renoveringsvåg ¹, där regeringar, företag och hyresgäster efterfrågar mer hållbara och anpassningsbara utrymmen. Men renovering behöver inte vara ett stort och kostsamt åtagande. Renovering av kontorsbelysning kan vara mycket effektfull och lätt att implementera för att förvandla din byggnad och möta dessa nya krav.

Förutom en utmärkt avkastning på investeringen jämfört med andra former av renovering, kommer renovering av kontorsbelysning även:

 • Framtidssäkra din byggnad genom att tillhandahålla en modern arbetsmiljö utformad för att attrahera och behålla hyresgäster. Dra nytta av analyser för att hjälpa dig förstå hur din byggnad används och hur du kan driva anläggningen mer effektivt.
 • Ge ultimat flexibilitet för alla ändringar och uppdateringar av utrymmet som en hyresgäst kan behöva, oavsett layout, genom intelligenta trådlösa belysningskontroller. Kontor och andra arbetsytor är snabbare och lättare att omorganisera med minimal kostnad.
 • Öka värdet på din byggnadstillgång genom kostnadseffektivt underhåll med minimal stilleståndstid och genom att skapa mycket anpassningsbara utrymmen som kan fräschas upp för att passa alla hyresgästers behov.
 • Skapa kraftfulla energibesparingar som hjälper dig att tillfredsställa alla dina intressenter samtidigt som du når dina hållbarhetsmål.

Dessutom är hyresgästerna nöjda genom:

 • Lättanvänd inställbar och självlärande belysning som hjälper till att vara produktiv när det behövs som mest.
 • Bra belysning som dramatiskt kan förbättra visuell komfort och säkerhet, samt hjälpa dig att uppnå handsfree-hygien och ett intelligent kontorsutrymme.
 • Välbefinnande och produktivitetshöjande belysning som får människor att må och prestera bättre. Bra belysning är avgörande för att uppnå byggnadsstandarder som WELL Building Standard ².

Byggnader står för 40 % av den globala energiförbrukningen ³, och det verkar som att kravet på hållbara och energieffektiva byggnader bara kommer att bli mer betydande i framtiden. Men hur mycket kan du egentligen spara med renovering av kontorsbelysning? Hur akut är behovet av att renovera och hur påverkar en intelligent kontorsbelysningsrenovering dina hyresgäster?

På senare tid har det blivit särskilt utmanande att ta hand om dina kollegors och kamraters välbefinnande. Arbete hemifrån och den nya hybridarbetsmodellen har i grunden förändrat den roll som kontorslokaler kommer att spela i framtiden. Arbetsplatserna måste nu vara både engagerande och anpassningsbara, både bekväma och energigivande, och mer än någonsin fokuserade kring företagets viktigaste tillgång – människorna.

Tack och lov är en renovering av kontorsbelysning en av de enklaste och snabbaste lösningarna för att uppnå en verkligt människocentrerad arbetsplats. Ett modernt belysningssystem möjliggör:

 • Mycket anpassningsbara arbetsytor som är lätta att arrangera om, så att du kan skapa optimala förhållanden i alla sammanhang. Belysning i arbetsytor kan vara enkel att omorganisera med minimal kostnad.
 • En energisk arbetsplats där närvarande kan vara mer fokuserade och produktiva med hjälp av bra belysning. Människocentrerad belysning är avgörande för att uppnå optimala arbetsförhållanden, ge energiduschar till människor i utrymmen som sociala områden, samtidigt som det möjliggör kreativitet och fokus hos andra.
 • Välbefinnande, genom intelligent belysning som automatiskt anpassar sig till dagsljus och hjälper till att uppnå bättre ögonkomfort och övergripande upplevelse i byggnaden, allt samtidigt som den förbättrar sömnen och stödjer naturliga dygnsrytmer (dvs. kroppsklockan).
 • Färre sjukskrivningsdagar och efterföljande kostnads- och produktivitetseffekter som har observerats genom korrekt dygnsbelysning under flera studier utförda av Lighting Research Center vid Rensselaer Polytechnic Institute, NY ¹ och stödjande bevis från en jämförelse mellan den finska teknikindustrins statistik och Helvars WELL-certifierade kontor.
 • Energibesparingar som gör ditt kontor till ett mer hållbart utrymme och hjälper dig att uppnå byggstandarder som WELL-certifieringen ², vilket gör att du bättre kan förbereda dig för koldioxidneutrala övergångar.
 • Minimal stilleståndstid och störningar, uppnås genom snabba uppdateringar av trådlös belysning och en enkel underhållsprocess utformad för att spara tid och huvudvärk för alla.
 • En utmärkt avkastning jämfört med någon annan form av renovering, som erbjuder påtaglig energieffektivitet och välbefinnande.

Tiden för att renovera ditt kontor har aldrig varit bättre. Med personalen som återvänder till fysiska utrymmen och ett nytt fokus på komfort, välbefinnande och anpassningsförmåga, erbjuder renovering av kontorsbelysning en snabb och enkel lösning för att möta dessa nya utmaningar.

Användningen av föråldrade belysningsstyrningssystem och äldre armaturer medför ofta fel och en grad av onödig komplexitet, vilket kräver konstant underhåll och betydande tidsinvesteringar. Att renovera belysningssystemet tar inte bara bort dessa risker, utan ger dig också en intelligent och därmed högeffektiv, pålitlig och anpassningsbar lösning som är både lättanvänd och tidsbesparande.

Att uppgradera byggnadens belysningsstyrning medför en mängd fördelar för anläggningsförvaltningen, för hyresgäster och för fastighetsägare. Fördelarna med renovering av kontorsbelysning och moderna belysningslösningar inkluderar:

 • Ett framtidssäkert system som kan förändras och anpassas till behoven i din byggnad, vilket stöds genom möjligheten till integration med BMS och HVAC-system för att ge dig ultimat kontroll. Lätt uppgraderbar, lätt skalbar.
 • Minimal stilleståndstid, uppnådd genom intelligenta självlärande belysningsstyrning eller fjärrövervakning och exakta varningar som hjälper till att lösa problem så snabbt och effektivt som möjligt.
 • Hög avkastning på investeringen i form av betydande kostnads-, energi- och tidsbesparingar, tillsammans med välbefinnandefördelar som kommer att påverka användarna av byggnaden positivt samtidigt som du minimerar tiden du lägger på belysningsunderhåll och drift.

Att renovera ditt system med Helvar innebär också tillgång till en helt ny serie digitala tjänster som tar byggnadseffektivitet och kontroll till nästa nivå:


HELVAR INSIGHTS

Molnbaserade digitala tjänster och insikter som förbättrar användarnas välbefinnande, effektiviteten i din byggnad och hjälper till att uppnå hållbarhetsmål.

24/7 fleranläggningsövervakning

Varningar i realtid för eventuella incidenter

Animerade värmekartor för närvaro

Snabb, enkel upplösning med automatiska rekommendationer

Enkel integrering med andra system

Utforska alla funktioner i Helvar Insights.

Nu när fördelarna med en intelligent belysningsuppgradering är tydliga och du är redo att spara tid, öka effektiviteten och ta kontroll, är det vettigt att undra… Varför välja Helvar som partner?

Renoveringsprojekt i horisonten? Oavsett om du väljer, kostnadskonstruerar, specificerar, konfigurerar, installerar eller uppgraderar ett belysningssystem, är våra lösningar utformade för att spara tid och pengar samtidigt som de stödjer alla typer av utrymme.

Helvar hjälper dig:

 • Uppfylla alla specifikationer genom vårt utbud av innovativa, skalbara och anpassningsbara trådbundna och trådlösa system, vilket hjälper dig att uppnå standarder som WELL Building ¹.
 • Vinna fler affärer genom att minska tiden du lägger på idrifttagning och uppdatering av belysningssystem, möjliggjort av intuitiva interfaces samt snabba och enkla installationsprocesser.
 • Förbättra slutanvändarens välbefinnande genom intelligenta trådlösa belysningsstyrning som anpassar sig till dagsljus; den perfekta lösningen för kontor och små projekt.
 • Uppnå energibesparingar i alla utrymmen med en rad högeffektiva LED-armaturkomponenter och belysningssystem, idealiska för att nå hållbarhetsmål.
 • Med dedikerat stöd från våra experter som alltid är glada att vara i kontakt, ge utbildning och guida dig genom alla stadier av renoveringsprojektet. Vi tillhandahåller lösningar och designstöd till alla typer av utrymmen.s. 
Din framgång är vår framgång, och vi är angelägna om att stödja dig med alla typer av renoveringsprojekt — Klicka nedan och se hur vi kan hjälpa dig!

Byggnader är på väg att bli smartare och mer hållbara ¹ över tiden; vilket är resultatet av ökande press att följa föreskriftskrav och nya typer av intressenters förväntningar. Med många företag som nu genomgår denna övergång är det viktigt att överväga mer effektiva, anpassningsbara och framtidssäkra lösningar när man designar ett utrymme. Oavsett om det är ett renoveringsprojekt eller en helt ny byggnad, erbjuder moderna intelligenta belysningslösningar en enorm mängd anpassning, flexibilitet och effektivitet, och är speciellt utformade för att stödja användarnas behov, samtidigt som de genererar insikter och integreras med andra byggnadsledningssystem.

Genom att implementera intelligenta belysningssystem kan du:

 • Skapa hållbara och smarta utrymmen genom belysning som är flexibel, funktionell, framtidssäker och energieffektiv. Upp till 85 % av belysningens energiförbrukning kan sparas genom intelligent LED-belysning jämfört med schemabaserad lysrörsbelysning. Intelligent belysning skapar optimala förhållanden genom att ständigt anpassa sig till beteende- och layoutskiftningar, samtidigt som den reagerar på mängden naturligt ljus i utrymmet.
 • Implementera dygnsbelysning som anpassar sig till användarens behov, så att du kan designa produktivitetshöjande och energigivande utrymmen, såväl som utrymmen för fokusering, avkoppling och samarbete.
 • Automatisera utrymmet med självlärande, lättanvända lösningar som ger rätt ljus vid rätt tidpunkt. Intelligenta belysningslösningar är enkla att installera, använda och underhålla och tillåter även personliga belysningsprofiler. Förbättra användarupplevelsen genom tillgång till datainsikter, maximera positiva effekter på välbefinnandet och optimera din kunds ständigt föränderliga byggnad.
 • Designa mångsidiga, effektiva utrymmen som är lätta att modifiera och som kan anpassas till alla användningsförändringar över tiden.

Dynamisk användning av arbetsytor är den nya normen ², och modernt ljusreglage är ett enkelt sätt att uppnå verkligt anpassningsbara och intelligenta miljöer som samtidigt hjälper till att nå hållbarhetsmål. Dessutom kan moderna belysningsstyrsystem installeras nästan överallt; kontor, industri, sjukvård, detaljhandel, restauranger, hotell, museer, bibliotek, skolor, parkeringar och kryssningsfartyg – bara för att nämna några!

RENOVERINGSFAKTA

Upp till 85 %

Av belysningens energiförbrukning kan sparas genom att använda intelligent LED-belysning, jämfört med schemabaserad lysrörsbelysning.

75%

Av alla byggnader som inte är bostäder i EU byggdes före 1999. På den tiden använde vi fortfarande uppringt internet och innan telefoner hade Wi-Fi.

66%

Av ledare säger att de funderar på att uppgradera eller renovera sina kontor. Nya, hybrida arbetssätt kräver mer engagerande och anpassningsbara utrymmen.

64%

Färre sjukskrivningsdagar har observerats i kontorslokaler med bra belysning och WELL-certifiering. *)

*) Baserat på de kombinerade resultaten och statistiken från Teknologiindustrin i Finland (2005-2016) och certifieringen av Helvars huvudkontor enligt WELL Building Standard

6 skäl till en intelligent belysningsuppgradering med Helvar

KOSTNADSBESPARNINGAR
Genom framtidssäkra trådlösa och DALI-2-system som är enkla att installera, underhålla och uppgradera.

ENERGIBESPARINGAR
Med toppmodern, intelligent, självlärande LED-belysning som bara tänds när det behövs.

FÖRBÄTTRA VÄLMÅENDE
Personal, studenter och besökare drar nytta av Human Centric-belysning som stödjer deras naturliga dygnsrytm.
FÖRESKRIFTEFTERLEVNAD
Helvars produkter och lösningar följer och överensstämmer med de senaste standarderna och föreskrifterna.
ENKEL BYGGNADSFÖRVALTNING
Våra lösningar är designade för att göra övervakning och underhåll enkelt. Maximera byggnadseffektiviteten och minimera stilleståndstiden med Helvar Insights.
MED DIG HELA VÄGEN
Din framgång är vår framgång. Vi hjälper dig genom alla stadier av din belysningsrenoveringsresa och under hela din byggnads livscykel, och är stolta över vår kundsupportexpertis.

Helvar kan hjälpa dig med en rad renoveringsprojekt…

/wp-content/uploads/2021/01/Helvar_ActiveAhead_NodeSense_396_small.jpg
Byta till moderna armaturer?
Moderna, effektiva LED-armaturer sparar pengar, energi och miljö. Helvars LED-drivdon och armaturkomponenter kan hjälpa dig att uppnå ett effektivt och tillförlitligt belysningssystem samtidigt som de erbjuder en enkel driftsättningsprocess som säkerställer minimal tid på plats.
Våra ActiveAhead- och RoomSet-lösningar fungerar direkt med en enkel installation, vilket möjliggör skalbarhet utan behov av centrala enheter. Ta en titt på vår rekommendation nedan och se själv.
Vi kombinerar en lång historia av tillverkning av armaturkomponenter med vårt globala nätverk och branschkunskap för att erbjuda dig tydliga, enkla besparingar och dedikerat stöd genom alla renoveringsprojekt.
Våra LED-drivers och komponenter är mycket effektiva och använder sig av den senaste tekniken för att ge dig maximal kontroll och flexibilitet. Med en snabb och enkel installation hjälper våra lösningar dig att minimera tiden på plats och fokusera på ditt nästa projekt.
Uppgradera befintlig belysningsstyrning?
Moderna belysningsstyrningssystem erbjuder en mängd fördelar för alla användare av byggnaden och hjälper till att skapa ett integrerat och mycket intelligent utrymme.
Helvars trådlösa lösningar är superenkla att installera, och dess unika självlärande möjligheter gör att minimal konfiguration krävs – perfekt för alla renoveringsprojekt. Å andra sidan erbjuder trådbundna lösningar enorm skalbarhet och interoperabilitet de använder sig av den senaste DALI-2-tekniken.
Helvar erbjuder en rad innovativa belysningsstyrningslösningar för att passa alla dina behov och stödjer dig hela vägen genom planerings- och installationsprocessen.
Att renovera din ljusstyrning med Helvar innebär att du låser upp en ny nivå av skalbarhet, effektivitet, integration och kontroll – våra lösningar hjälper dig att hantera din byggnad med minimal ansträngning och minimal stilleståndstid. Liten eller storskalig, trådbunden eller trådlös: ta kontakt med våra experter och börja spara tid och pengar nu.
Ny installation av belysningsstyrning?
Genom att välja intelligent LED-belysning framför lysrörsbelysning kan du spara upp till 85 % av belysningens energiförbrukning. Modern belysningsstyrning är ett enkelt och effektivt sätt att uppnå omedelbara besparingar och tydliga positiva effekter på användarens välbefinnande. Helvar är en belysningsstyrningsexpert med omfattande kunskap om hur man sparar pengar och tid samtidigt som man maximerar människors välbefinnande.​​
Trådlös ljusstyrning från Helvar är enkelt att installera och dess självlärande möjligheter gör att minimal programmering krävs. Vår trådlösa lösning kommer aktivt att lära sig och anpassa sig till din byggnadsanvändning, vilket maximerar energibesparingar och användarens välbefinnande.
Genom DALI-2-teknik erbjuder våra trådbundna lösningar enorma skalbarhetsmöjligheter och kan integreras med BMS- och HVAC-system för att skapa den ultimata intelligenta, sammankopplade byggnaden.
Utöver belysningsstyrning i världsklass, otaliga referensprojekt och fördelar med välbefinnande, effektivitet och anpassningsförmåga till utrymmen inom en mängd olika branscher, håller Helvar kundernas intressen i främst, ger expertstöd och omsorg och är verkligen med dig hela vägen.
Vårt utbud av moderna belysningsstyrningslösningar kan passa alla projektkrav. Kom i kontakt med ett kostnadsfritt möte online eller på kontoret och lär dig hur vi hjälper dig att spara.

Se våra andra lösningar!

IMAGINE

Föreställ dig oändliga möjligheter till renovering med mycket sammankopplade och oändligt skalbara ljuskontroller. Läs mer.
Helvar High Efficiency High flux industrial lighting

HELVAR INSIGHTS

Skalbara, molnbaserade digitala tjänster som hjälper till att maximera användarnas välbefinnande och bygga effektivitet. Det perfekta komplementet till renovering av din kontorsbelysning. Läs mer.
corridor office lighting control

ROOMSET

Intelligent belysning för upprepande utrymmen. Superenkel installation för ett snabbt och slagkraftigt renoveringsprojekt. Läs mer.

Intresserad av ett kostnadsfritt demonstrationsmöte eller konsultationssamtal?

Se hur Helvar förvandlar utrymmen med intelligenta belysningsuppgraderingar…

The Dock

I hjärtat av västra London har en renovering av denna 1900-talsbyggnad förvandlat den 6000 m2 stora arbetsytan till en hållbar, fräsch och modern kontorsmiljö. Helvars lågenergibelysningsstyrning ger total flexibilitet och skalbarhet till utrymmet, som nu har en av de grönaste meriter av någon arbetsyta i London.
Fallstudie:
YIT
Finlands största byggföretag, YIT, valde Helvars ActiveAhead självlärande belysningssystem för sin huvudkontorsrenovering. Förutom att ge tydliga energibesparingar och en lättanvänd styrning, förvandlade ActiveAhead kontoret till ett anpassningsbart och intelligent utrymme med betydande inverkan på de anställdas lycka.

ECHA är beläget i Helsingfors i en byggnad som stod färdig 1937, med olika kontor, konferensytor och underjordiska faciliteter under ett tak. Installationen av Helvars flexibla och sammankopplade belysningslösning resulterade i ett utrymme som nu maximerar användningen av naturligt ljus, är mycket energieffektivt och förbättrar byggupplevelsen för alla.

 

Renovering med Helvar

Helvar_renovation_infographic_2.5.2
Se infografiken

Titta på videon

Blogg 1: Skapa en välkomnande miljö på Framtidens kontor

Intresserad av att lära dig mer?

Ordna ett kostnadsfritt möte online eller på kontoret för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att renovera dina utrymmen!
…eller lär av andra! Vi pratar inte bara prat. Se hur vi har förbättrat tusentals utrymmen genom renovering av kontorsbelysning.

 • "Eftersom vi ville att alla byggnadssystem skulle ha den senaste tillgängliga tekniken valde vi Helvars trådlösa, självlärande och framtidssäkra belysningsstyrningslösning ActiveAhead."
  THOMAS HOLLFAST – FASTIGHETSDIREKTÖR, WÄRTSILÄ
 • "En av de smarta byggnadsfunktionerna i Helvar-systemet är att det gör det möjligt för oss att samla in närvarodata för alla utrymmen. Detta hjälper oss att förstå hur vår byggnad används och det är i linje med vår smarta byggnads ambition."
  KARI MELANDER – UTVECKLINGSDIREKTÖR, RAMBOLL
 • "Vår personal har varit riktigt nöjda med den här jämna belysningsnivån och när de har fått veta att belysningssystemet faktiskt justerar sig utifrån dagsljus har det glädjat dem ytterligare."
  PIRJO PERNU – DIREKTÖR, FACILITETSTJÄNSTER, YIT
 • "När vi ändrade layouten på vårt kontor från ett kontor med små rum till ett aktivitetsbaserat kontor med öppen planlösning, ville vi att ljusnivån skulle vara densamma i alla områden när människor flyttar från en plats till en annan. Samtidigt ville vi också kunna styra belysningen utifrån personliga behov."
  PIRJO PERNU – DIREKTÖR, FACILITETSTJÄNSTER, YIT
Plats
Ditt samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Plats
Ditt samtycke*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Förnamn*
Efternamn*
Plats*
Consent*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.