Vad är belysningsstyrning?

På Helvar tror vi att de bästa belysningsstyrningarna är de som du inte ens märker och som arbetar tillsammans med andra system för att skapa en bättre upplevelse för alla i byggnaden.

Vad är belysningsstyrning?

I grund och botten reglerar belysningsstyrningssystem ljusintensiteten och färgtemperaturen i ett område.

Genom att använda moderna, intelligenta belysningsstyrningar kan man uppnå en mängd fördelar, från energieffektivitet till användarkomfort och anpassningsförmåga av utrymmen. Belysningsstyrningen är särskilt värdefull när den också kan interagera med andra byggnadssystem och ge användbara datainsikter för användarna av utrymmet.

Intelligens gör det möjligt för belysningskontroller att tillhandahålla berikade sensoruppgifter och interagera med andra byggsystem, vilket skapar en sömlös upplevelse för alla.

Användarnas komfort kan optimeras genom belysningskontroller som ger flexibilitet till våra ständigt föränderliga byggnader och som kan tillgodose de individuella behoven hos människor i olika utrymmen.

Energibesparingar är ett centralt resultat av belysningsstyrning och hjälper oss alla att minimera kostnaderna, uppfylla byggnadsstandarder och nå viktiga hållbarhetsmål.

Tekniken för belysningsstyrning har förändrats mycket under årens lopp!

Utvecklingen av styrningssystem

Manuell styrning var den första metoden för att “styra” belysningen och är än i dag den mest grundläggande och utbredda formen av belysningsstyrning. Från den enkla ljusbrytaren i slutet av 1800-talet till ljusregleringsbrytare från 1950-talet används manuella former av belysningsstyrning fortfarande ofta i t.ex. bostäder. Med hjälp av ljusreglering kan användarna styra ljusnivån utöver ljusbrytarens enkla “på”- eller “av”-funktion, vilket bidrar till att skapa olika ljusscener och spara energi.
I slutet av 1990-talet började öppna protokoll som DALI dyka upp, vilket möjliggör kommunikation mellan enskilda komponenter i ett belysningssystem. DALI (och DALI-2) fortsätter att fungera som öppna standarder för belysning, vilket ger fördelar som förbättrad driftskompatibilitet och gör det möjligt för belysningssystem att interagera med komponenter från olika tillverkare, t.ex. med ett brett utbud av armaturer. Företag som tillverkar belysningskontroller kan också tillhandahålla olika systemfunktioner ovanpå sådana standarder.
Till följd av framstegen inom trådlös kommunikation har även belysningsstyrningar börjat använda sådan teknik. I trådlös belysning kommuniceras styrsignaler mellan olika enheter via radiovågor i stället för via lågspänningskablar. Trådlösa enheter kommunicerar i ett nät, där det är både enkelt och säkert att lägga till, ta bort och byta ut enheter. I smart belysning är det trådlösa nätet vanligtvis baserat på en radioteknik med låg effekt och kort räckvidd, oftast Bluetooth Low-Energy (BLE).

Different pre-programmed lighting scenes can be controlled manually or event-based automatically

Group luminaires to work together

Belysningsautomatisering och människocentrerad belysning

Precis som med många andra tekniker har automatiseringen kommit att spela en viktig roll i belysningskontrollsystemen. Med hjälp av olika sensorer kan vi t.ex. automatiskt tända och styra ljusnivåerna inom specifika områden, baserat på signaler som rörelser, IR-strålning eller ljud. Mjukvara och applikationer är nu en tillgänglig teknik i både kommersiella miljöer och bostäder, vilket ger ett brett utbud av möjligheter att konfigurera beteendet hos belysningsstyrningssystem.
Belysningsstyrningssystem automatiserar belysningen för att ge en bekväm användarupplevelse samtidigt som energianvändningen minskas genom att utnyttja funktioner som dagsljusutnyttjande och beläggningsdetektering. Genom schemaläggning, olika belysningsprofiler och att ställa in belysningen så att den fungerar i harmoni med kroppens naturliga dygnsrytm finns det nya möjligheter för att förbättra användarupplevelsen. Begreppet människocentrerad belysning fokuserar på fördelarna med förbättrat humör, produktivitet och koncentration¹ som kan uppnås med hjälp av belysning.

 width=

Belysningsintelligens

Intelligenta belysningskontroller kan skapa en sömlös och personlig belysningsupplevelse för alla, genom en kombination av datainsikter, innovativ teknik och människocentrerad design. Digitala tjänster kan till exempel bearbeta värdefulla data från belysningskontroller för att ge insikter om användning av utrymmen, underhåll av enheter och övergripande effektivitet. Genom att samordna med byggnadsteknik som HVAC och persienner kan intelligenta belysningskontroller ge optimala förhållanden vid rätt tidpunkt för ett antal olika åtgärder eller händelser.
Artificiell intelligens i belysningsstyrningssystem har skapat en ny nivå av komfort och användarvänlighet, vilket gör det möjligt för utrymmen att “lära sig” och anpassa sig till beteendemönster och förändringar i användningen. Genom att kombinera trådbunden och trådlös intelligent belysningsteknik kan vi i slutändan skapa hybridutrymmen med det bästa av två världar när det gäller belysningsstyrning, som maximerar effektiviteten och välbefinnandet samtidigt som de bidrar till att uppnå viktiga hållbarhetsmål.

Data storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Utvecklingen av styrningssystem

Manuell styrning var den första metoden för att “styra” belysningen och är än i dag den mest grundläggande och utbredda formen av belysningsstyrning. Från den enkla ljusbrytaren i slutet av 1800-talet till ljusregleringsbrytare från 1950-talet används manuella former av belysningsstyrning fortfarande ofta i t.ex. bostäder. Med hjälp av ljusreglering kan användarna styra ljusnivån utöver ljusbrytarens enkla “på”- eller “av”-funktion, vilket bidrar till att skapa olika ljusscener och spara energi.
I slutet av 1990-talet började öppna protokoll som DALI dyka upp, vilket möjliggör kommunikation mellan enskilda komponenter i ett belysningssystem. DALI (och DALI-2) fortsätter att fungera som öppna standarder för belysning, vilket ger fördelar som förbättrad driftskompatibilitet och gör det möjligt för belysningssystem att interagera med komponenter från olika tillverkare, t.ex. med ett brett utbud av armaturer. Företag som tillverkar belysningskontroller kan också tillhandahålla olika systemfunktioner ovanpå sådana standarder.
Till följd av framstegen inom trådlös kommunikation har även belysningsstyrningar börjat använda sådan teknik. I trådlös belysning kommuniceras styrsignaler mellan olika enheter via radiovågor i stället för via lågspänningskablar. Trådlösa enheter kommunicerar i ett nät, där det är både enkelt och säkert att lägga till, ta bort och byta ut enheter. I smart belysning är det trådlösa nätet vanligtvis baserat på en radioteknik med låg effekt och kort räckvidd, oftast Bluetooth Low-Energy (BLE).

Different pre-programmed lighting scenes can be controlled manually or event-based automatically

Group luminaires to work together

Belysningsautomatisering och människocentrerad belysning

Precis som med många andra tekniker har automatiseringen kommit att spela en viktig roll i belysningskontrollsystemen. Med hjälp av olika sensorer kan vi t.ex. automatiskt tända och styra ljusnivåerna inom specifika områden, baserat på signaler som rörelser, IR-strålning eller ljud. Mjukvara och applikationer är nu en tillgänglig teknik i både kommersiella miljöer och bostäder, vilket ger ett brett utbud av möjligheter att konfigurera beteendet hos belysningsstyrningssystem.
Belysningsstyrningssystem automatiserar belysningen för att ge en bekväm användarupplevelse samtidigt som energianvändningen minskas genom att utnyttja funktioner som dagsljusutnyttjande och beläggningsdetektering. Genom schemaläggning, olika belysningsprofiler och att ställa in belysningen så att den fungerar i harmoni med kroppens naturliga dygnsrytm finns det nya möjligheter för att förbättra användarupplevelsen. Begreppet människocentrerad belysning fokuserar på fördelarna med förbättrat humör, produktivitet och koncentration¹ som kan uppnås med hjälp av belysning.

 width=

Belysningsintelligens

Intelligenta belysningskontroller kan skapa en sömlös och personlig belysningsupplevelse för alla, genom en kombination av datainsikter, innovativ teknik och människocentrerad design. Digitala tjänster kan till exempel bearbeta värdefulla data från belysningskontroller för att ge insikter om användning av utrymmen, underhåll av enheter och övergripande effektivitet. Genom att samordna med byggnadsteknik som HVAC och persienner kan intelligenta belysningskontroller ge optimala förhållanden vid rätt tidpunkt för ett antal olika åtgärder eller händelser.
Artificiell intelligens i belysningsstyrningssystem har skapat en ny nivå av komfort och användarvänlighet, vilket gör det möjligt för utrymmen att “lära sig” och anpassa sig till beteendemönster och förändringar i användningen. Genom att kombinera trådbunden och trådlös intelligent belysningsteknik kan vi i slutändan skapa hybridutrymmen med det bästa av två världar när det gäller belysningsstyrning, som maximerar effektiviteten och välbefinnandet samtidigt som de bidrar till att uppnå viktiga hållbarhetsmål.

Data storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Belysningsstyrning ger mervärde till många utrymmen …

Ljusstyrning spelar en viktig roll i kontorsutrymmen genom att stödja vår individuella produktivitet och vårt kollektiva välbefinnande, samtidigt som den bidrar till en smidig kontorsupplevelse.
Fördelarna med belysningsstyrning för kontorsutrymmen är bland annat följande:
• Hälsa och produktivitet på arbetsplatsen.
• Personalisering och anpassningsbarhet. 
• Uppfyllande av byggnadsstandarder 
Läs mer

Vasakronan_3_Cecilia Magnusson

Bra ljus ger näring åt växande hjärnor. Ljusstyrning hjälper eleverna att hålla sig skarpa genom att effektivt balansera naturligt dagsljus med människocentrerad ljusdesign. Det är en prisbelönt formel för koncentration, välbefinnande och budgetar!
Fördelarna med belysningsstyrning för utbildningslokaler är bl.a:
• Komfort för elever och personal
• Korrekta belysningsnivåer för olika aktiviteter
• Integrering med fastighetsförvaltning och audiovisuella system
Läs mer

James McCune Learning Hub

I sjukvårdsinrättningar ger belysningsstyrning komfort för personal och patienter genom cirkadisk design, personalisering och automatisering. Intelligenta belysningssystem ger ännu mer värde genom insikter om utrymmesanvändning och övergripande systemhälsa.
Fördelarna med belysningsstyrning för hälso- och sjukvården är bland annat följande:
• Enkel styrning för patienternas komfort
• Arbetsbelysning för medicinsk personal
• Fullständig skalbarhet, från en säng till hela byggnaden
Läs mer

Design och komfort är gästfrihetens hörnstenar, där belysningsstyrningar briljerar genom att erbjuda oändliga möjligheter till anpassning. Skapa den perfekta gästupplevelsen genom dynamiska belysningssystem som ger full kontroll över en mängd olika utrymmen.
Fördelarna med belysningsstyrning för gästfrihet är bland annat följande:
• Gränslös anpassning
• Enkel användning för gäster och personal
• Sömlösa upplevelser genom automatisering och intelligens
Läs mer

Helvar X Nobu Hotel Portman Square

Att bevara våra kulturella landmärken är en viktig uppgift, ofta med komplexa krav på belysning. Ljusstyrningssystem hjälper till att skapa vackra belysningar med minimal huvudvärk i design och installation.
Fördelarna med belysningsstyrning för utbildningslokaler är bl.a:
• Anpassningsbara belysningsscenarier
• Integrering med andra system
• Enkel skalbarhet
Läs mer

I industrianläggningar måste verksamheten vara exakt och effektiv med minimal stilleståndstid. Förutom att ge betydande energibesparingar kan intelligenta belysningskontroller hjälpa till att proaktivt identifiera underhållsproblem för en snabb lösning.
Fördelarna med belysningsstyrning för industriella tillämpningar är bland annat följande:
• Belysning optimerad för produktivitet
• Övervakning och underhåll i realtid
• Energi- och kostnadsbesparingar
Läs mer

Oavsett om det gäller världens största kryssningsfartyg eller din lokala stormarknad kan intelligenta belysningsstyrningssystem ge effektfulla fördelar för ett stort antal utrymmen.
•  För marina tillämpningar möjliggör belysningsstyrning fantastiska ljusscener för den ultimata underhållningsupplevelsen. Oavsett skala kan intelligenta belysningssystem erbjuda sömlös kontroll över hela fartyget.
För detaljhandelstillämpningar är en bekväm shoppingupplevelse av största vikt. Belysningsstyrning skapar flimmerfria förhållanden och hjälper till att lyfta fram allt som erbjuds, samtidigt som belysningen kan anpassas till alla förändringar i utrymmet.
För transporttillämpningar är rätt belysning vid rätt tidpunkt nyckeln till operativ effektivitet. Genom att integrera med andra system i lokalerna ger intelligenta belysningsstyrningar automatisering och komfort nya nivåer.
Utforska våra fallstudier

Lär känna belysningsstyrning

DALI-belysningsstyrning

DALI är ett öppet tvåvägsprotokoll – ett digitalt, internationellt godkänt språk som används för att styra belysning. Interoperabilitet, flexibilitet och standardisering är hörnstenarna i DALI-baserade belysningsstyrningar och Helvars DALI-lösningar.

Trådlös belysningsstyrning

I trådlös belysning kommuniceras styrsignaler mellan olika enheter via radiovågor i stället för via lågspänningskablar. Trådlös styrning passar utmärkt för renoveringsprojekt, eftersom de inte kräver nya ledningar.

Helvar Insights

Molnbaserad belysningsstyrning

Molnbaserade digitala styrlösningar används för säker fjärrstyrning av belysningssystem. Sådana system kan också bearbeta riktiga data för att hjälpa till att effektivisera övervaknings- och underhållsverksamheten, samtidigt som de frigör värdefulla insikter för alla i utrymmet.

Armaturkomponenter

På en mer granulär nivå utgör armaturkomponenter en viktig del av belysningskontrollsystemen. Komponenter som drivrutiner, moduler och styrgränssnitt är de grundläggande byggstenarna som belysningsstyrningssystemen fungerar på.

Människocentrerad belysning

Begreppet Human-Centric Lighting (HCL) avser belysningsdesign som är särskilt inriktad på människors hälsa, välbefinnande och prestanda. Intelligenta belysningskontroller omfattar detta koncept genom att finjustera systemet efter våra behov, oavsett var vi arbetar, lär oss eller kopplar av.

Integrering av belysningsstyrning

Revolutionen för smarta byggnader är här, vilket medför ett behov av mer sammankopplade system i våra utrymmen. Intelligenta belysningssystem kan integreras med andra system för att erbjuda ännu fler möjligheter till styrning och datainsikter.

Världen för belysningsstyrning förändras …

Belysningskontroller är en central del av smarta byggnader, men hur mycket tillför de egentligen? Våra experter har sammanfattat den viktigaste utvecklingen under de senaste åren.
Ladda ner “Vad du kanske inte vet om belysningsstyrning gratis!”
Namn*
Plats*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.