Wireless lighting control communication mesh in office

Vad är trådlös belysningsstyrning?

Läs mer om trådlös belysningsstyrning

Helvar är ledande inom design och tillhandahållande av lösningar och produkter för belysningsstyrning, som täcker både trådlösa och trådbundna system. Med våra prisbelönta trådlösa belysningslösningar och mycket driftskompatibla armaturkomponenter är vi experter på att skapa de bästa smarta belysningslösningarna. Här kan du läsa om tekniken bakom trådlös belysningsstyrning, vilka fördelar den har och vilka lösningar Helvar kan erbjuda.

Vad är trådlös belysningsstyrning?

Vid trådlös belysning kommuniceras styrsignaler mellan olika enheter via radiovågor istället för lågspänningskablar. Trådlösa enheter kommunicerar inom ett nätverk där det är enkelt och säkert att lägga till, ta bort och byta ut enheter. Med smart belysning är det trådlösa nätverket vanligtvis baserat på kortdistans radioteknik med låg effekt, oftast Bluetooth Low-Energy (BLE).
Trådlös hantering ger fördelar med större installationsflexibilitet, enklare skalbarhet och kostnadsminskningar. Korta stilleståndstider under installationen och enkelt underhåll gör tillsammans med belysningsstyrningens alla fördelar trådlös belysning till en utmärkt lösning för både renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Fördelarna med trådlös belysningsstyrning

LÄGRE INSTALLATIONSKOSTNADER

Trådlös belysningsstyrning kräver färre kablar och är snabb och enkel att installera. Detta resulterar i färre arbetstimmar, mindre material och minskar installationstiden avsevärt, särskilt i utrymmen där kabeldragning är besvärlig.

ENKLA ATT KONFIGURERA

Trådlös belysningsstyrning är enkel att installera och konfigurera. Egentligen är allt du behöver elektricitet och en styrenhet, till exempel en mobilapp eller trådlös brytare. Eller så kan allt fungera automatiskt, precis som med Helvar ActiveAhead.

FLEXIBILITET

Du kan lägga till, ta bort och byta ut enheter som du önskar. Installera enheterna som du vill, säkerställ att anslutning finns i olika utrymmen och med olika byggmaterial. I en trådlös meshlösning finns det ingen enskild felpunkt.

SKALBARHET

När utrymmet förändras kan det trådlösa ljusstyrningssystemet enkelt skalas för att möta de nya behoven. Lägg enkelt till eller ta bort väggar, rum, golv eller till och med byggnader. Allt detta utan behov av dyra kabeldragningar eller besvärlig driftsättning.

PÅLITLIGHET

Underhåll och byte av enheter går snabbt och enkelt. Nätverkshanteringen är förenklad med en mängd driftskompatibla typer av enheter. Detta resulterar i säkra dataöverföringar, enkelt underhåll och återställningar och gör den trådlösa belysningsinfrastrukturen framtidssäker.

SÄKERHET

Trådlös belysningsstyrning använder sig av säkra, krypterade kommunikationsprotokoll. Endast betrodda och kompatibla enheter kan läggas till och kommunicera i ett trådlöst belysningsnätverk.

Hur specificeras projekt med trådlös belysningsstyrning?

För den som specificerar ett belysningssystem är det bra att veta att det trådlösa ljusstyrningssystemet delar alla de betydande funktionerna i ett trådbundet system. Du behöver inte kompromissa med användbarhet eller energieffektivitet. Du kan skapa grupper, scener, spara med dagsljusfunktioner och automatisera hela systemet precis som du skulle göra med ett DALI-system.

Med trådlöst finns det bara en grundregel: säkerställ kommunikationen mellan enheter. När du specificerar ett trådlöst projekt är det också viktigt att förstå systemets funktionalitet och interoperabilitet. Är alla nödvändiga enheter kompatibla med varandra? Hur mycket kan det valda systemet skalas?

Här är några tips för hur du framgångsrikt specificerar ett trådlöst system:  

Trådlösa enheter måste kunna kommunicera med varandra. Placera enheterna enligt riktlinjerna för den valda trådlösa lösningen och de installerade enheterna. Ta reda på det maximala avståndet mellan de trådlösa enheterna och håll avstånden så korta som möjligt.

Ibland måste radiosignalerna passera genom objekt. Materialets tjocklek och densitet påverkar hur mycket signalen kommer att försvagas. Tack vare mesh-topologin kan radiosignalen dock hitta andra vägar till andra sidan av det blockerande objektet.

Olika typer av enheter har olika riktlinjer för installation och avstånd. Trådlösa armaturer är vanligtvis placerade så nära varandra att väldesignade armaturer säkerställer en bra kommunikation. Det är bra att veta att ingångsenheter, som väggpaneler, kan ha svagare radiosignaler och därför strängare krav på var de ska placeras.

Det finns många olika trådlösa ljusstyrningssystem på marknaden. Alla är inte kompatibla med varandra. Det finns slutna och öppna ekosystem. Se till att systemet uppfyller dina krav på interoperabilitet och se till att ditt system är framtidssäkert.

Hur designar man trådlösa armaturer?

Designen av trådlösa armaturer är avgörande i trådlösa ljusstyrningssystem. För att säkerställa kommunikation mellan alla nödvändiga enheter är det viktigt att se till att radiosignalen inte oavsiktligt blockeras eller försvagas. Du kan fortsätta med den design och de material du är van vid, men några enkla regler kommer att göra din trådlösa design felfri.

Det finns också många olika trådlösa system tillgängliga. Det kan påverka din armaturdesign, eftersom tillgängligheten och driftskompabiliteten hos trådlösa LED-drivdon kan variera mycket mellan olika trådlösa system. Behöver din armatur en inbyggd sensor?

Här är en användbar checklista för hur du designar en trådlös ljuskälla:

För att förhindra signalblockering, placera radionoden utanför armaturen, eller se till att signalen från armaturen går i flera riktningar med hjälp av hål eller icke-blockerande material, t.ex. plast, nära radionoden.

Radiosignalen får inte blockeras i någon riktning. Kom ihåg att armaturen kan vara installerad i ett hörn av ett rum och fortfarande måste kunna kommunicera. Byggnadsmaterial, som tjock betong eller brandväggar, kan minska eller helt blockera signalen, så se till att armaturen placeras i en miljö som gör fri passage av radiosignaler möjlig. Placeringen av radionoden och säkerställandet av signalen är avgörande!

Se till att testa din armaturdesign och dess anslutbarhet. Koppla till exempel ihop två liknande armaturer i en grupp och flytta runt en av armaturerna för att se var anslutningen börjar misslyckas. Använd ett kortare avstånd än testat maximum som installationsavstånd.

Behöver din armatur – eller projekt – en armatursensor? Eller är en av armaturerna den primära, som känner av rörelser och vidarebefordrar informationen till andra? Det finns flera alternativ för användning av sensorer i de trådlösa systemen, så se till att din armatur är förberedd att uppfylla varje projektkrav.

Behöver du fler tips om hur du ska lyckas med trådlös design eller systemspecifikation? Kontakta våra experter på trådlös belysning idag!

Vad är Helvars trådlösa lösningar?

ActiveAhead Wireless DALI Lighting Control

ActiveAhead

 • Trådlös prediktiv belysningsstyrning, enkel att ställa in och använda.
 • Börjar fungera direkt ur lådan tack vare AI-baserad självinlärning.
 • Konfigurera med en lättanvänd mobilapp.
 • Flexibla alternativ beroende på tillämpning och behov.

Freedom

 • Ett stort urval av armaturkomponenter för trådlösa LED-installationer.
 • Trådlösa LED-drivare, armatursensorer och radionoder.
 • Stöder många branschledande trådlösa system.
RoomSet Lighting Control

RoomSet

 • Enkel, repeterbar, belysningsstyrning för enskilda rum och mindre utrymmen.
 • Fungerar out-of-the-box med standardkonfigurationen.
 • Konfigurera enkelt med en visuell app för surfplatta.

Hybrid Solution

 • Kombinera bästa praxis från både trådbunden DALI-baserad och trådlös belysningsstyrning.
 • Helvar Imagine-lösningen erbjuder ultimata anpassnings- och integrationsalternativ som kompletterar den trådlösa ActiveAhead-lösningen i storskaliga projekt.

Var kan man använda trådlös belysningsstyrning?

Ett trådlöst belysningssystem är en utmärkt lösning för nybyggda tillämpningar som i kontor, lager, trappor och parkeringshus. Men det är också ett perfekt alternativ vid renovering, där kabeldragning skulle vara tidskrävande eller kostsamma att installera. Det fantastiska är dess skalbarhet – du kan styra ett enda område trådlöst, eller utöka det till projekt med tusentals trådlösa enheter i en hel byggnad. Här listar vi några typiska tillämpningar där trådlös belysningsstyrning är ett utmärkt val och listar de vanligaste tillämpningarna i varje utrymme.

KONTOR

Kontor har många olika utrymmen som kombinerats. Belysning av högsta kvalitet måste säkerställas för att öka produktiviteten, kreativiteten och välbefinnandet. Utrymmena måste vara flexibla för förändrade behov och händelser, vara energieffektiva och enkla att kontrollera. Trådlös belysningsstyrning på kontor möjliggör verklig flexibilitet och skalbarhet vid användning och enkla styrningsalternativ som anpassar sig efter förändrade behov.

Viktiga utrymmen 

 • Öppna kontorslandskap
 • Korridorer och trappor
 • Mötesrum
 • Samlingsplatser
 • Enskilda kontorsrum

UTBILDNING

Trådlös belysningsstyrning är ett mycket praktiskt alternativ för utbildningsutrymmen. Eftersom den kräver mindre kabeldragning och är snabb att installera, är det ett utmärkt val vid skolrenoveringar, vilka kan utföras med minimalt stillestånd under skollov eller helger. Olika utrymmen kan kopplas samman till ett enda system eller drivas som enskilda utrymmen. Säkra områden och väl upplysta utrymmen säkerställer bästa inlärnings- och arbetsmiljöer.

Viktiga utrymmen

 • Klassrum
 • Korridorer och trappor
 • Kontorsområden
 • Samlingsplatser
 • Gymnastiksalar och sporthallar
 • Bibliotek

BUTIKER

Butiksutrymmen varierar mycket. En del exponerar frukt och grönsaker, andra visar lyxvaror och andra inbjuder till en färd med upplevelser genom butiken. Något som alla butiker har gemensamt är kraven på belysningsförändringar över årstider, kampanjer och butiksanvändning. Trådlös belysningsstyrning är ett snabbt och enkelt sätt att anpassa sig efter förändrade behov och krav i butiksutrymmen, oavsett om det är en designbutik eller en food court i ett köpcentrum.

Viktiga utrymmen

 • Butiks- och presentationsbelysning
 • Food courts
 • Gallerier
 • Bakutrymmen
 • Parkeringsgarage
 • Toaletter

SJUKVÅRD

Trådlös belysningsstyrning kräver mindre kabeldragning och är snabb och enkel att installera. Möjligheten att lägga till trådlösa användarpaneler på flera platser i sjukhusutrymmet stöder flexibilitet och effektivitet när det gäller att kontrollera lamporna och ge bästa möjliga belysning både för sjukhuspersonal och besökare. Rätt belysning vid rätt tidpunkt kan stödja individuellt läkande och skapa säkerhet och komfort.

Viktiga utrymmen

 • Patientsalar
 • Undersökningsrum
 • Korridorer och trappor
 • Toaletter
 • Kontorsområden

INDUSTRI

Uppdatering av industriella utrymmen från traditionell lysrörsbelysning till trådlös LED-belysningsstyrning kräver betydligt färre kablar och ger därmed stora besparingar även vad gäller stillestånd, vilket gör att fabriken eller lagret kan användas effektivt hela tiden. Renovering resulterar i utmärkta ljusförhållanden och garanterade energibesparingar med enkel och snabb installation och enkelt underhåll.

Viktiga utrymmen

 • Parkeringsgarage
 • Lager
 • Korridorer och trappor
 • Förvaringsutrymmen

Tillämpningsexempel i viktiga utrymmen

Kontor kan inbegripa många olika områden som har olika behov. Här är några viktiga funktioner i ett enskilt kontorsrum och kontor med öppen planlösning – och alla funktioner kan konfigureras ytterligare för att möta alla krav på utrymmet.

Trådlös belysningsstyrning för kontor med öppen planlösning
 • En miljö med öppen planlösning kräver en lättanvänd, flexibel belysningslösning, helst helt automatiserad för att garantera energibesparingar och maximal komfort.
 • Maximala energibesparingar görs med dagsljusfunktion och automatisk reglering när användarna inte är närvarande, utan att kompromissa med användarnas komfort.
 • Kontrollpaneler kan läggas till. Detta ger en manuell, övergripande kontroll av de viktigaste arbetsområdena, som därefter zonindelas och styrs med dagsljusfunktion av enskilda eller armaturbaserade sensorer.
 • Personlig styrning vid enstaka arbetsplatser gör att individer kan anpassa belysningen efter egna behov och uppgifter.
Trådlös belysningsstyrning i ett enskilt kontorsrum
 • Maximala energibesparingar görs med rörelsedetektering och dagsljusfunktion, utan att kompromissa med användarens kontroll.
 • Skrivbordsbelysning styrs lokalt och ger lämpliga komfortnivåer som bestäms av användaren. Styrningen kan ske med en trådlös kontrollpanel eller mobilapp.
Open plan office floorplan

Absence detection / Presence detection with PIR motion sensors Daylight harvesting for constant light levelsAutomatic control with timed lighting scenesGroup luminaires to work togetherLight level intensity and dimmingPersonal lighting control with mobile appData storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Trådlös belysningsstyrning i ett klassrum

Ett klassrum kräver en lättanvänd flexibel belysningslösning som gör att rummet kan användas för olika ändamål, från individuellt arbete till grupparbete och till presentationer.

 • En kontrollpunkt krävs vid varje ingång för att stödja styrning av sceninställningar. Maximala energibesparingar ska göras via frånvarodetektering och dagsljusfunktion utan att kompromissa med användarens kontroll.
 • En masterkontrollpunkt krävs också vid lärarens skrivbord för sceninställning.
 • Gränssnitt från den audiovisuella utrustningen kan ge integrerad styrning.

Absence detection / Presence detection with PIR motion sensors Daylight harvesting for constant light levelsAutomatic control with timed lighting scenesLight level intensity and dimmingManual lighting control with wireless light switchBoard or screen lighting control

Wireless lighting control classroom floorplan
Trådlös belysningsstyrning för mötesrum

Ett styrelserum kräver en lättanvänd flexibel belysningslösning som gör att rummet kan användas för olika ändamål, från möten till presentationer och videokonferenser.

 • En kontrollpunkt krävs vid varje ingång, liksom på bordet.
 • Kontroll av scener och belysningsnivåer baseras på användningen av rummet.
 • Personlig kontroll av scenerna och belysningsnivåerna är tillgänglig för användarna inom rummet.

Absence detection / Presence detection with PIR motion sensors Automatic control with timed lighting scenesLight level intensity and dimmingManual lighting control with wireless light switchColour temperature / Tunable White wireless lighting controlDifferent pre-programmed lighting scenes can be controlled manually or event-based automatically

Meeting room wireless lighting control
Trådlös belysningsstyrning i korridorer

I korridorer skapar korrekt inställd belysning säkerhet och bekvämlighet för alla användare. Med ett trådlöst ljusstyrningssystem kan kraven på varje korridoranvändning enkelt matchas och lika enkelt ändras vid behov. Att ta hänsyn till alla korsande korridorer, hisshallar, dörröppningar och längder samt att lägga till eller ta bort sensorer, armaturer eller manöverpaneler är mycket enkelt.

 • Automatisk styrning med rörelsedetektering.
 • Maximala energibesparingar görs genom gruppering av armaturer och dagsljusfunktion.
 • Ökad bekvämlighet uppnås med korridorbelysningen: Grupperade korridorarmaturer bredvid mötesrummet håller lamporna tända medan mötesrummet är upptaget.
 • Gruppering av korridorbelysningen kommer att förbättra känslan av säkerhet, och det fungerar också som en signal om att mötesrummet är upptaget för andra besökare i korridoren.

Absence detection / Presence detection with PIR motion sensors Automatic control with timed lighting scenesLight level intensity and dimmingGroup luminaires to work togetherCorridor hold function keeps lights on in the corridor, if the grouped room is occupied.

Corridor lighting can be controlled wirelessly
Trådlös belysningsstyrning för trappor

Trappor är platser där enkel, automatisk belysningsstyrning kan skapa mycket säkerhet och komfort åt användarna. Med hjälp av rörelsedetektorer tänds och släcks lamporna automatiskt. Trådlösa sensorer och armaturer kan enkelt läggas till eller tas bort för att maximera effektiviteten.

 • Lamporna tänds automatiskt när någon kommer in i trapporna.
 • För maximal säkerhetskänsla är lamporna tända i det område som är synligt för personen, t.ex. våningen uppåt och nedåt.
 • För att undvika att lamporna slocknar för snabbt måste fördröjningar matcha de typiska användarnas rörelser i trappan.

Absence detection / Presence detection with PIR motion sensors Automatic control with timed lighting scenesLight level intensity and dimmingGroup luminaires to work together

Wireless lighting control in stairs brings safety and energy savings
Trådlös belysningsstyrning i garage

Parkeringsgarage kan uppfattas som en obehaglig plats. För att öka känslan av säkerhet måste lamporna vara på, men inte hela tiden. Med trådlösa sensorer för närvarodetektering och välplanerad logik med belysningsgrupper, scener och fördröjningstider kan garaget bli ett mycket bekvämare utrymme att använda och hitta sitt fordon i.

 • Lamporna vid ingångarna ska alltid vara på av säkerhetsskäl.
 • Närvarodetekterande sensorer ovanför ramper reagerar vid ankommande bilar eller personer och ger belysning där rörelsen detekteras för att stödja en god sikt.
 • När någon går in i garaget ska lamporna tändas med svag ljusnivå i ramperna för att ge en känsla av komfort och säkerhet.
 • Energibesparingarna är den största fördelen med helautomatisk belysning i garage.

Absence detection / Presence detection with PIR motion sensors Automatic control with timed lighting scenesLight level intensity and dimmingGroup luminaires to work togetherCorridor hold function keeps lights on in the corridor, if the grouped room is occupied. Data storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Parking garage with wireless lighting control

Ikonerna symboliserar de vanligaste funktionerna för trådlös belysningsstyrning i tillämpningarna. Fler funktioner kan läggas till – eller anpassas – baserat på kundens behov.

Närvaro-/frånvarodetektering (PIR)

Light level intensity and dimming

Intensitet och reglering

Dagsljusfunktion

Färgtemperaturkontroll (Tunable White)

Group luminaires to work togetherArmaturgrupper

Different pre-programmed lighting scenes can be controlled manually or event-based automatically

Förinställda ljusscener

Automatic control with timed lighting scenes

Automatisk styrning

Manuell styrning

Personal lighting control with mobile app

Styrning med mobilapp

Stående korridorbelysning

Data storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Molnintegrering