Vi är glada över att kunna presentera vår molnbaserade uppsättning av digitala tjänster-Helvar Insights, så att byggnadsägare, anläggningschefer och hyresgäster kan förstå hur deras byggnad används och hur de kan optimera utrymmet.

Efterfrågan på nya kundupplevelser, arbetskraftsinnovation och intelligenta byggnader har resulterat i ett behov av förbättrad effektivitet och fokus på användarnas säkerhet och välbefinnande. I dessa tider är det viktigt att minska underhållsnärvaron på plats så mycket som möjligt. COVID-19 och återkomsten till kontoret har resulterat i ett ännu större fokus på hur byggnader används och behovet av att förstå hur mycket utrymme och vilka typer av utrymmen som krävs i en blandad arbetskultur.

Helvar Insights erbjuder ett enkelt interface, inklusive planlösningsgrafiker för att lättare kunna övervaka en eller flera anläggningar under hela byggnadens livscykel, oavsett plats eller tid. Rapporterna och insikterna från dataanalysen hjälper fastighetsägare, anläggningschefer och hyresgäster att fatta beslut som stöds av pålitliga data. De kan dra nytta av data som samlats in från deras befintliga styrenheter och sensorer och för att få smarta insikter som hjälper till att förbättra användarnas välbefinnande, byggnadernas effektivitet och uppnå hållbarhetsmål.

Helvar Insights är utformad till att larma så fort som ingripande behövs och gör alla problem synliga med deras allvarlighetsgrad och rekommendationer om möjliga åtgärder som kan tas. Detta innebär en drastisk minskning i tid för felsökning, vilket gör att fel kan antingen åtgärdas på distans eller med begränsad tid på plats, vilket i sin tur hjälper till att maximera driftproduktivitet och att förbättra byggnadseffektivitet och slutanvändarnöjdhet genom systemets intelligens och analyser.

Utöver dessa fördelar och funktioner kan Helvar Insights även integreras med oberoende tredjepartssystem. Eftersom belysning och belysningsrelaterade sensorer finns överallt har det varit logiskt att använda dess data för att ge insikt i byggnaders användning och behov och till att optimera förhållandena i de utrymmen där människor arbetar, studerar och kopplar av. Dessa förhållanden är inte begränsade till bara ljus utan inkluderar även andra aspekter som temperatur och luftfuktighet. Sensorer som är installerade som en del av ett belysningsstyrsystem samlar in meningsfulla data som kan användas för att effektivt optimera ett stort utbud av system och tjänster. Detta resulterar i betydande kostnadsbesparingar av mer än bara belysning, till exempel genom personlig belysning, luftkonditioneringskontroll, uppvärmning och rengöring, samtidigt som välbefinnandet för användare av utrymmet förbättras.

Helvar Insights är designat för att hjälpa till att uppnå verklig byggnadsoptimering och återspeglar Helvars pågående engagemang i att bygga affärsflexibilitet för sina kunder. På marken eller genom molnet hjälper Helvar Insights till att förbättra användarnas välbefinnande, effektivitet och kundenergihantering genom att utnyttja Helvars branschledande kunskap och innovation av belysningsstyrning samt lokal expertis och dess omfattande partnernätverk.

 

Helvars senaste fallstudie med Helvar Insights: Nova Hospital Jyväskylä.

Om HELVAR

Helvar är ett internationellt belysningsteknikföretag som specialiserat sig på smarta och energibesparande belysningslösningar. Smart belysning är avgörande för arbetares, kunders, besökares och patienters välbefinnande och hjälper till att uppnå hållbarhetsmål. Helvar belysningsstyrningslösningar och armaturkomponenter hjälper till att skapa smarta ljusmiljöer som är byggda för framtiden, använder information och fungerar lättsamt med andra system. Med projekt som sträcker sig från sjukhus, skolor och arbetsplatser till kryssningsfartyg och flygplatser så designar och levererar Helvar öppna och flexibla styrningslösningar för belysning i en rad olika applikationer.

Med 100 års expertis hjälper Helvar sina kunder lokalt genom kontor i Finland, Storbritannien och Sverige och i över 50 andra länder via vårt globala nätverk av partners.

För mer information, besök www.helvar.com

För ytterligare information och intervjutillfällen, vänligen kontakta: Tarja Jokiniemi, marknadschef, Helvar – marketing@helvar.com

För mer nyheter och information, besök www.helvar.com/news-blogs/