Shop Header

产品

LED 驱动
欧华LED驱动适用于节省能源、长寿命、高质量的专业照明应用。包括大量可切换和可调控的LED驱动,他们可用于简单的单机照明系统也可用于较大的楼宇管理系统。

显示 11-20 个结果(共 135 个结果)


 • 20 W LED 恒流驱动
 • 350 mA固定电流输出
 • 使用寿命(h): 30000
 • Product number: 5 583 000
数据表
 • 21 W constant current LED driver
 • 700 mA fixed current output
 • 使用寿命(h): 50000
 • Product number: 5 915 005
 • 更多信息: PanelReady
数据表
 • 21 W constant current LED driver
 • 500 mA fixed current output
 • 使用寿命(h): 50000
 • Product number: 5 914 005
 • 更多信息: PanelReady
数据表
 • 21 W LED 恒流驱动
 • 300/350 mA 多电流输出
 • 使用寿命(h): 100000
 • Product number: 5 718 011
数据表
 • 22 W LED 恒流驱动
 • 125—500 mA 可调节恒流输出
 • 使用寿命(h): 100000
 • Product number: 5 904 000
 • 更多信息: PanelReady
数据表
 • 22 W LED 恒流驱动
 • 125—500 mA 可调节恒流输出
 • 使用寿命(h): 100000
 • Product number: 5 905 000
 • 更多信息: PanelReady
数据表
 • 25 W constant current LED driver
 • 150 mA – 500 mA adjustable current output
 • 使用寿命(h): 100000
 • Product number: 5 774 001
数据表
 • 25 W Freedom controllable LED driver
 • 350 mA – 700 mA adjustable current output
 • 使用寿命(h): 100000
 • 调光范围: 1% – 100%
 • Product number: 5 815 000
 • 更多信息: FREEDOM, HYBRID, PanelReady
数据表
 • 25 W LED DALI-2 可调驱动
 • 120—500 mA 可调节恒流输出
 • 使用寿命(h): 100000
 • 调光范围: 1% – 100%
 • Product number: 5 737 000
 • 更多信息: DALI, AMPLITUDE
数据表
 • 25 W LED 恒流驱动
 • 150—500 mA 可调节恒流输出
 • 使用寿命(h): 100000
 • Product number: 5 770 001
数据表