LC27MINI-DA-150-700

LC27MINI-DA-150-700

 • 26 W DALI-2 dimmable LED driver
 • 150 mA – 700 mA adjustable current output
 • 使用寿命(h): 50000
 • 调光范围: 1% - 100%
 • Product number: 5920005
 • 更多信息: DALI, AMPLITUDE, PanelReady
数据表

You May Also Like

 • 45 W LED DALI-2 可调驱动
 • 600—1050 mA 可调节恒流输出
 • 使用寿命(h): 60000
 • 调光范围: 1% – 100%
 • Product number: 5743001
 • 更多信息: DALI, AMPLITUDE, PanelReady
数据表
 • 45 W LED 恒流驱动
 • 600—1050 mA 可调节恒流输出
 • 使用寿命(h): 60000
 • Product number: 5742001
 • 更多信息: PanelReady
数据表
 • 30 W 模拟量LED驱动
 • 350/500/700 mA 多电流输出
 • 使用寿命(h): 50000
 • 调光范围: 1% – 100%
 • Product number: 5504004
 • 更多信息: OUTCOAT, PanelReady
数据表