DALI-2 extra small LED driver

LC44MINI-DA-700-1050

LC44MINI-DA-700-1050

  • 44 W DALI-2 dimmable LED driver
  • 700 mA – 1050 mA adjustable current output
  • 使用寿命(h): 50000
  • 调光范围: 1% - 100%
  • Product number: 5 921 005
  • 更多信息: DALI, AMPLITUDE, PanelReady
数据表