Valaistuksen ohjaus ja integraatiot

Miten voimme kehittää rakennuksista älykkäitä, keskenään verkottuneita ja vastuullisia? Me tiedämme Brighter Spaces ‑asiantuntijoiden tapaan, että rakennuksessa on oltava nykyaikaiset, integraatiovalmiuksiltaan vahvat valonohjausjärjestelmät, jotta se kestää kauas tulevaisuuteen.

Mitä valaistuksen integraatiot ovat?

Kun puhumme valaistuksesta ja integraatioista, tarkoitamme valaistusta, joka voi toimia yhdessä muiden järjestelmien kanssa asumismukavuuden parantamiseksi.
Muiden järjestelmien kanssa integroitu valaistus yhtenäistää huoltoprosesseja ja edistää rakennusteknologioiden yhteentoimivuutta. Lisäksi se tarjoaa tietoja ja älykkyyttä, joiden avulla rakennuksen käyttö aukeaa sinulle täysin uudella tavalla.
Älykkäiden ja keskenään verkottuneiden rakennusten nopeasti lisääntyvän kysynnän ja niihin kohdistuvan kiinnostuksen myötä integroidun valaistuksen merkitys on kasvanut. Valaistusjärjestelmien integrointitarve onkin kasvanut siinä määrin, että tietynkokoisissa ratkaisuissa se on jo vakiokäytäntö.

Valaistuksen integraatiot: usein kysytyt kysymykset

Päällekkäisyyksien poistaminen

Kun rakennusten keskinäinen verkottuvuus lisääntyy, eri rakennusautomaatiojärjestelmät jakavat keskenään yhä enemmän tietoa. Esimerkiksi ilmastointi-, turvallisuus- ja valaistusjärjestelmien kaltaisten järjestelmien on ehkä tiedettävä huoneen tai alueen käyttöaste. Tällaisessa tapauksessa tietojen jakaminen yhdestä sensorista on viisaampaa kuin asentaa useita, toiminnaltaan samanlaisia sensoreita kattoon. Miksi käyttää kahta ohjauspyörää, kun yksikin riittää?

Yhteistyö

Tuotteesta, palvelusta tai rakennuksesta riippumatta saumattoman kokemuksen luominen edellyttää eri järjestelmien ja teknologioiden huolellista yhteensovittamista, jotta eri tehtävät toteutuvat luotettavasti ja tehokkaasti. Tämä pätee erityisesti valonohjaukseen – olipa kyse sitten sisätilojen valaistustasojen mukauttamisesta eri toimintoihin ja vuoronkauden aikoihin tai porttien valaisemisesta lentokentällä lentokoneen saapuessa. Valonohjauksen integraatiot ovat tarkan ja koordinoidun rakennusautomaatiojärjestelmän edellytys.

Tietojen saatavuus

Päätöksenteko helpottuu, kun sen perustana on oikeita tietoja, jotka on saatu oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Kun valonohjausjärjestelmä integroidaan rakennustason järjestelmien (rakennusautomaatiojärjestelmien), paikallisjärjestelmien (kuten AV-järjestelmien) ja pilvipohjaisten digitaalisten järjestelmien kanssa, vuokralaisten, kiinteistönhoitajien ja kiinteistönomistajien kaltaisten sidosryhmien on helpompi saada tietoja. Ja koska rakennusten monimutkaisuus lisääntyy tulevaisuudessa, integraatioiden merkitys kasvaa: integraatioiden avulla tietoja voidaan ymmärtää ja käyttää niitä optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.

Parempi kysymys olisi:
”Mihin järjestelmiin valaistusta ei voida integroida?”.

Käytännössä integraation laajuus riippuu loppukäyttäjien eli kiinteistönhoitajien, vastuullisuudesta vastaavien tahojen, omistajien ja vuokralaisten vaatimuksista.
Valonohjauksen asiantuntijoina tarjoamme kattavan valikoiman joustavia ratkaisuja, ja olemme integroineet valaistusjärjestelmiä erilaisiin käyttökohteisiin:
Rakennusautomaatiojärjestelmät
Ilmastointijärjestelmät
Verhojärjestelmät
AV-järjestelmät
Viihdevalaistusjärjestelmät
Hätävalaistusjärjestelmät
Etsitkö älykästä ja verkottunutta valaistusjärjestelmää, joka kestää kauas tulevaisuuteen?

Älykkäät rakennukset ovat tulleet jäädäkseen

Älykkäiden rakennusten teknisten määritysten kasvu on asettanut uusia vaatimuksia rakennusautomaatiojärjestelmille. Niiden on täytettävä perinteiset vaatimukset eli säästettävä energiaa ja tarjottava erilaisia tietoja, ja sen lisäksi niiden on nykyisin yhtenäistettävä huoltoprosesseja, parannettava tilankäyttöä ja tuettava rakennuksessa olevien ihmisten hyvinvointia ja tuottavuutta.

Lisäarvoa kaikille

Perinteisiin integrointitarkoituksiin verrattuna rakennuksen asukkaiden ja huollon työntekijöiden tarpeet ovat nyt paljon merkittävämmässä osassa, kun järjestelmiä integroidaan älykkääseen rakennukseen. Rakennusautomaatiojärjestelmien odotetaan nykyisin hyödyttävän useita sidosryhmiä ja pysyvän samalla helppokäyttöisinä, oivaltavina ja verkottuneina.
Valonohjausjärjestelmät pystyvät nykyisellään tarjoamaan räätälöityjä valaistusmäärityksiä vuokralaisille, arvokkaita tietoja kiinteistönhoitajille ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä valaistussuunnittelijoille. Samalla ne pystyvät kommunikoimaan useiden muiden rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa.
Uusien määritysten vuoksi valaistuksen ja muiden rakennusautomaatiojärjestelmien ja ‑palveluiden on jaettava erilaisia tietoja paljon enemmän kuin mitä niiden on täytynyt jakaa energiansäästön kaltaisten perinteisten tarkoitusten vuoksi.

Mitä ovat älykkäät rakennukset?

Me Helvarilla uskomme, että rakennusten tulisi antaa ihmisille valmiudet toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja tuntea olonsa hyväksi. Tämän uskon keskiössä on älykkään rakennuksen konsepti: rakennuksen tulisi olla paikka, jossa erilaiset uusimmat teknologiat tarjoavat saumattoman kokemuksen kaikille sen asukkaille.
Viime aikoina älykkäiden, mukautuvien ja ihmiskeskeisten ympäristöjen kysyntä on lisääntynyt, mikä lisää myös kaikenlaisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin kohdistuvia odotuksia. Onneksi nykyaikaiset valonohjausjärjestelmät tarjoavat laajan valikoiman integrointimahdollisuuksia ja voivat auttaa saavuttamaan kaikki edellä mainitut vaatimukset. Niiden avulla vastuullisuustavoitteet on mahdollista saavuttaa ja varmistaa, että tilat kestävät kauas tulevaisuuteen.
Helvar Insightsin kaltaiset ratkaisut tekevät rakennuksesta entistäkin älykkäämmän: ne keräävät valonohjaustietoja ja suorittavat näille tiedoille algoritmeja, jotta älykkään rakennuksen asukkaiden hyvinvointia sekä rakennuksen hyötysuhdetta ja vastuullisuutta voidaan parantaa entisestään. Integrointi kolmannen osapuolen järjestelmiin onnistuu REST APIn avulla, jolloin yhteentoimivuus muiden rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa paranee.

Mitä ovat älykkäät rakennukset?

Me Helvarilla uskomme, että rakennusten tulisi antaa ihmisille valmiudet toimia parhaalla mahdollisella tavalla ja tuntea olonsa hyväksi. Tämän uskon keskiössä on älykkään rakennuksen konsepti: rakennuksen tulisi olla paikka, jossa erilaiset uusimmat teknologiat tarjoavat saumattoman kokemuksen kaikille sen asukkaille.
Viime aikoina älykkäiden, mukautuvien ja ihmiskeskeisten ympäristöjen kysyntä on lisääntynyt, mikä lisää myös kaikenlaisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin kohdistuvia odotuksia. Onneksi nykyaikaiset valonohjausjärjestelmät tarjoavat laajan valikoiman integrointimahdollisuuksia ja voivat auttaa saavuttamaan kaikki edellä mainitut vaatimukset. Niiden avulla vastuullisuustavoitteet on mahdollista saavuttaa ja varmistaa, että tilat kestävät kauas tulevaisuuteen.
Helvar Insightsin kaltaiset ratkaisut tekevät rakennuksesta entistäkin älykkäämmän: ne keräävät valonohjaustietoja ja suorittavat näille tiedoille algoritmeja, jotta älykkään rakennuksen asukkaiden hyvinvointia sekä rakennuksen hyötysuhdetta ja vastuullisuutta voidaan parantaa entisestään. Integrointi kolmannen osapuolen järjestelmiin onnistuu REST APIn avulla, jolloin yhteentoimivuus muiden rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa paranee.

Älykkäät rakennukset: usein kysytyt kysymykset

9 rakennusta 10:stä

on jälkiasennettava Isossa-Britanniassa nollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

66%

johtajista kertoo aikovansa päivittää tai uudistaa toimistotilojaan.

Jopa 85%

valaistuksen energiankulutuksesta voidaan säästää käyttämällä älykästä LED-valaistusta perinteisen ajastetun loisteputkivalaistuksen sijasta.

Noin 85%

työntekijöistä työskentelee mieluiten hybridimallin mukaan siten, että heillä on mahdollisuus käyttää toimiston yhteistyötiloja ja teknologiaa. Älykkäitä ja mukautuvia rakennuksia tarvitaan siis lisää.

75%

EU:n muista kuin asuinkäyttöön tarkoitetuista rakennuksista on rakennettu ennen vuotta 1999.

Tutkitusti 50 %

vähemmän poissaoloja ja 27 % vähemmän henkilöstön vaihtuvuutta WELL-rakennusstandardin avulla.

Älykkäät rakennukset ja vastuullisuus

Älykkäät rakennukset ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä: toista ei voi olla ilman toista.
Ympäristön näkökulmasta tarkasteltuna älykkäiden teknologioiden käyttö voi tuoda valtavia energiansäästöjä, mikä puolestaan pienentää hiilijalanjälkeä. Älykkäät rakennukset tuovat mukanaan automaation, tehokkuuden ja yksinkertaisen energianhallinnan, mikä loppujen lopuksi vähentää resurssien käyttöä. Tämän lisäksi älykäs rakennusteknologia on usein sekä skaalautuvaa että helppohoitoista ja varmistaa toimivuuden pitkällä aikavälillä ilman perustavanlaatuisia infrastruktuurimuutoksia. Tilojen kunnostaminen älykkäällä valonohjauksella on yksinkertainen ja tehokas tapa säästää energiaa ja kulkea kohti nollapäästötavoitetta.

Mitä tulee ihmiskeskeiseen lähestymistapaan, älykkäät rakennusteknologiat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia parantaa asukkaiden hyvinvointia ja tuottavuutta. Älykkäät valonohjausjärjestelmät voivat esimerkiksi automaattisesti oppia ja mukautua käyttäytymisen muutoksiin rakennuksessa, minkä ansiosta valaistuskokemus on saumaton ja tarkalleen räätälöity. Lisäksi Helvar Insightsin kaltaiset digitaaliset pilvipalvelut voidaan integroida olemassa olevaan rakennusautomaatiojärjestelmään ja tarjota näin käyttöastetta koskevia tietoja, mikä puolestaan auttaa optimoimaan tilankäyttöä. DALI-pohjaista valonohjausta tarjoavat Helvar Imaginen kaltaiset ratkaisut auttavat luomaan tilaan ihmiskeskeisen valaistuksen, joka toimii vuorokausirytmin mukaan.

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna älykkäät rakennukset vähentävät kokonaiskustannuksia, kun järjestelmät ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja jakavat tietoja toisilleen. Tämän ansiosta päällekkäistä teknologiaa ei tarvita ja hyödynnettävää tietoa on enemmän. Rakennuksen muuttaminen älykkääksi voi olla erittäin helppoa: älykkään valonohjauksen asentaminen on nopea ja tehokas tapa päivittää valaistusjärjestelmä ilman, että seiniä täytyisi purkaa tai johtoja asentaa.

Time is Money

Valaistuksen integraatiot ja älykkäät rakennukset käytännössä

Integrointi: verhojen ohjaus, auringon seuranta, mukautettu käyttöliittymä (rakennuksen hallintaan)
Menetelmä: HelvarNET IP ‑protokolla
Tuote: 490-verhomoottoriohjain, 920-reititin, Tridium Niagara IP ‑liitäntälaite

WTC Trust Tower ‑rakennuksessa on peräti 60 000 DALI-pistettä ja 36 000 valaisinta, joten se on todiste DALI-valonohjauksen joustavuudesta ja skaalautuvuudesta.

Integrointi: rakennusautomaatiojärjestelmä
Menetelmä: BACnet IP ‑protokolla
Tuote: 435 BACnet Gateway

Helvarin DALI-pohjaisen valonohjauksen ansiosta tässä maailmanluokan tutkimuskeskuksessa on nyt täysin mukautuva valaistusjärjestelmä, joka auttaa maksimoimaan potilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin.

James McCune Learning Hub

Integrointi: digitaalinen kaksonen, AV-järjestelmät
Menetelmä: Cloud API, HelvarNET IP ‑protokolla
Tuote: HCG Cloud Gateway, 910/950-reititin

James McCune Hub on varustettu älykkäällä ja helppokäyttöisellä Helvar-valaistusjärjestelmällä, joka sopii monipuolisiin oppimistiloihin ja tarjoaa erinomaisen opiskelijakokemuksen.

Integrointi: ilmastointijärjestelmä (rakennusautomaatiojärjestelmän kautta)
Menetelmä: BACnet IP ‑protokolla
Tuote: 435 BACnet Gateway

Ravelin Sports Centre on suunniteltu yhdeksi Ison-Britannian vastuullisimmista urheilukeskuksista. Se onkin saanut maailman johtavalta rakennusten vastuullisuutta arvioivalta BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ‑organisaatiolta Outstanding-luokituksen.

Integrointi: mukautettu käyttöliittymä (komentosillan valvontajärjestelmän ulkovalaistus), viihdevalaistusjärjestelmät, AV-järjestelmät
Menetelmä: HelvarNET IP ‑protokolla, DMX-protokolla
Tuote: Tridium Niagara IP ‑liitäntälaite, 920-reititin Product

Yhteen maailman suurimmista risteilyaluksista eli Harmony of the Seas ‑alukseen on integroitu Helvar-valaistusjärjestelmä, joka auttaa luomaan täydellisen tunnelman erilaisiin olosuhteisiin.

Zorlu-Center-HelvaR

Referenssi:
Zorlu Center, Turkki

Integrointi: rakennusautomaatiojärjestelmä, julkisivun valaistus
Menetelmä: HelvarNET IP ‑protokolla BACnet IP ‑verkostoon, DMX-protokolla
Tuote: Tridium Niagara IP ‑liitäntälaite, 920-reititin

Zorlu Center on Istanbulin ensimmäinen ja ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen monitoimikeskus, joka tuo kokonsa ja monipuolisuutensa myötä oman näkyvän panoksensa yhteen maailman vanhimmista ja elämää sykkivimmistä kaupungeista.

Toteuta visiosi älykkäästä rakennuksesta!

Tutustu älykkäisiin valaistusjärjestelmiin, joiden avulla tilasi kestävät kauas tulevaisuuteen.

REFERENSSIKOHTEEMME

Helvarilla on tuhansia upeita kohteita
yli 80 maassa.

VALONOHJAUS-
RATKAISUMME

Olipa kyse yhdestä huoneesta tai koko pilvenpiirtäjästä – me tarjoamme älykkäät valaistusratkaisut kaikkiin kohteisiin.

VALAISTUSREMONTIT JA ‑JÄLKIASENNUKSET

Toimistovalaistuksen jälkiasennus on yksinkertainen ja tehokas tapa säästää rahaa ja luoda ihmiskeskeinen tila.
Sijainti*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Sijainti*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.