Valaistuksenohjaus ja rakennusstandardit: WELL, LEED, BREEAM

Valaistuksenohjaus on avainasemassa rakennusstandardien ja sertifikaattien saavuttamisessa.

Luo tilastasi tulevaisuuden vaatimusten mukainen valitsemalla järjestelmä, joka mukautuu helposti muutoksiin ja edistää käyttäjiensä hyvinvointia.

Investoi tiloihisi

Kaksi kolmasosaa

johtajista kertoo aikovansa päivittää tai uudistaa toimistotilojaan*.

Jopa 70%

yrityksen kustannuksista voi koostua työn osuudesta, ja nämä kustannukset kasvavat edelleen*. Hyvinvointi kannattaa aina!

Kolmasosa

rakennusten energiasta menee hukkaan*. Siinä on yksi kolmasosa liikaa kestävän tulevaisuuden kannalta.

67 %

työntekijöistä toivoo lisää lähityötä*. Työn tekemisen tavat muuttuvat, ja tilojen on mukauduttava siihen.

Jopa 77%

kasvua rakennusten arvoon ympäristösertifioinnilla*.

25 %

Henkilöstön suorituskyvyn on havaittu parantuneen selvästii WELL-sertifioinnin jälkeen.

Rakennusalan standardien hyötyjä

Säästöjä ja tehokkuutta

LEED- ja BREEAM-sertifikaatit ja muut rakennusstandardit keskittyvät rakennusten ympäristötehokkuuteen. Kun pyrit täyttämään rakennusalan standardeja, teet samalla tilastasi vastuullisemman tehokkaampien prosessien ja teknologioiden avulla.
Nollapäästötavoitteet ja sidosryhmien kasvavat odotukset on helpompi täyttää rakennusstandardien avulla, sillä ne tarjoavat luotettavan kehyksen energiatehokkaiden tilojen luomiseen. Samalla säästyy myös rahaa.

Hyvinvointi edellä

Rakennusstandardit (kuten WELL) laittavat ihmiset keskiöön ja korostavat terveyttä ja hyvinvointia tarkastelemalla sisäympäristön laatua eri näkökulmista. Mahdollisia mittausperiaatteita ovat esimerkiksi valaistus, ilma, lämpötila, ergonomia, vesi, ääni, materiaalit sekä luonnonläheisyys.
Vaikka tavoitteena ei olisi sertifikaatin hankkiminen, standardeja voi käyttää arviointikehyksenä rakennuksen tehokkuudelle ja sille, miten se vaikuttaa ihmisiin.

Tulevaisuuden tiloja

Rakennusstandardien saavuttamiseksi on yleensä käytettävä älykästä teknologiaa. Esimerkiksi valaistuksessa vuorokausirytmiä tukeva suunnittelu, luonnonvalon simulointi ja läsnäolon hallinta onnistuvat helpommin älykkäiden ohjausjärjestelmien avulla.
Älykkäät teknologiat on usein myös suunniteltu kestämään koko rakennuksen elinkaaren ajan, joten voit niiden avulla päivittää tai mukauttaa tilaa tulevaisuuden vaatimusten mukaan.

Eikä tässä vielä kaikki!

Standardien ansiosta kaikki rakennuksen käyttäjät pääsevät hyötymään selkeämmistä käytännöistä, prosesseista ja teknologioista, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Tee toimistosta houkuttelevampi markkinointikelpoisen sertifikaatin avulla ja luo tila, josta voit olla ylpeä.

Rakennusstandardeissa huomioidaan mukautettavuus ja yksilölliset tarpeet, jotta jokainen voi työskennellä mahdollisimman miellyttävässä ympäristössä.

Aloita älykkäistä valaistuksenohjausratkaisuista!

SUUNNITELTU HYVINVOINTIA VARTEN

Älykkäät valaistusjärjestelmät on suunniteltu tukemaan terveyttä ja hyvinvointia, jotta tiloista tulee aidosti ihmiskeskeisiä.

HELPPO ASENTAA

Valaistuksenohjausratkaisut perustuvat avoimiin standardeihin, kuten DALI, tai langattomiin järjestelmiin, kuten ActiveAhead. Ne on nopea asentaa ja helppo ottaa käyttöön, mikä säästää huomattavasti työtunteja.

JOUSTAVAT TILAT

Uusi laitteita tarpeen mukaan. Lisää uusi sosiaalitila. Poista lisäämäsi sosiaalitila. Älykkäiden valaistuksenohjausratkaisujen ansiosta järjestelmä on helppo mukauttaa mihin tahansa tilassa tarvittaviin muutoksiin.

TODISTETUSTI ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ

Älykkäät valaistuksenohjausratkaisut voivat pienentää energiakustannuksia jopa 85 % verrattuna ajastettuun loisteputkivalaistukseen. 

JATKUVA OPTIMOINTI

Pilvipohjaiset järjestelmät, kuten Helvar Insights, tarjoavat etäyhteydellä hyödyllistä tietoa järjestelmästä. Kun näet täydelliset tiedot tilan käytöstä, pystyt optimoimaan järjestelmän käyttöä jatkuvasti ja tekemään kokeiluja.

VAIN VÄHÄN HÄIRIÖITÄ

Ohjausjärjestelmän voi asentaa olemassa oleviin seiniin ja infrastruktuuriin. Lisäksi langaton ohjaus tarvitsee vain vähän kaapelointia jos lainkaan, mikä säästää sekä aikaa että materiaaleja.

Lisätietoa WELL-, LEED- ja BREEAM-standardeista ja valaistuksesta

Napsauta ja tutustu!

WELL-rakennusstandardi™ ja valaistus

WELL™ on johtava maailmanlaajuinen arviointijärjestelmä, joka keskittyy tapoihin, joilla rakennukset ja niiden kaikki osat voivat lisätä ihmisten viihtyvyyttä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Standardi toimii vertailukohtana rakennusten parhaalle mahdolliselle suorituskyvylle.
WELL V2 ‑standardi käsittää 11 mittausperiaatetta, pakollisia tai optimointi konsepteja. Kuhunkin konseptiin kuuluu lukuisia ominaisuuksia ja niiden osioita. Tilat pisteytetään sen mukaan, kuinka moni konsepti täyttyy, ja kriteerit täyttäville ehdokkaille myönnetään pronssi-, hopea-, kulta- tai platinasertifikaatti.
Lue, miten valaistuksenohjaus voi auttaa WELL-rakennusstandardin saavuttamisessa:

Lataa ilmainen PDF [englanniksi]

LEED-sertifikaatti ja valaistus

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on Yhdysvaltain Green Building Councilin kehittämä sertifiointijärjestelmä. Sen tarkoitus on arvioida rakennusten suoriutumista tiettyjä mittapuita vasten ja kannustaa vastuulliseen rakennusten suunnitteluun hyväksyttyjä standardeja soveltamalla.
Arviointikriteerit kattavat useita kategorioita, kuten innovatiivisen suunnittelun ja tekniset ratkaisut, energiankulutuksen ja päästöt, materiaalit, vedenkulutuksen ja monia muita. Standardin tarkoituksena on pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä, mutta se pienentää myös pitkän aikavälin kustannuksia vähentämällä energiankulutusta ja optimoimalla tilankäyttöä.
Lue, miten valaistuksenohjaus voi auttaa LEED-sertifikaatin saavuttamisessa:

Lataa ilmainen PDF [englanniksi]

BREEAM-sertifikaatti ja valaistus

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) on vakiintunein ja tunnetuin ympäristöarviointijärjestelmä hankkeille, infrastruktuurille ja rakennuksille. BREEAM-sertifikaatit perustuvat tilan arviointiin tämänhetkisiä parhaita käytäntöjä vasten.
BREEAM-järjestelmän loi vuonna 1990 BRE (Building Research Establishment Limited) Iso-Britanniassa. Sertifikaattien tasot vaihtelevat hyväksyttävästä erinomaiseen. Rakennuksen tehokkuuden arviointialueita ovat esimerkiksi valaistus, saasteet, energiankulutus, ympäristövaikutukset, vesihuolto ja muut.
Erityisesti valaistukseen liittyviä arviointiluokkia ovat keinovalon hallinta, luonnonvalo, ulkovalaistus, energiatehokkuus ja energian kulutuksen seuranta.
Lue, miten valaistuksenohjaus voi auttaa BREEAM-sertifikaatin saavuttamisessa:

Lataa ilmainen PDF [englanniksi]

Lue lisää älykkäistä rakennuksista ja valaistuksenohjausratkaisuista:

Suunnitteletko valaistushanketta?

Sijainti*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.