Mitä on vuorokausirytmiä tukeva valaistus?

Helvar on johtava valaistuksenohjaustuotteiden ja -ratkaisujen toimittaja. Meillä on yli sadan vuoden kokemus ja tuhansia referenssikohteita, joissa olemme toteuttaneet missiotamme – Turning Everyday Places into Brighter Spaces – ja luoneet älykkäiden valaistusratkaisujen avulla sosiaalisuutta tukevia, vastuullisia ympäristöjä.

Uni-valverytmi lyhyesti

Yksinkertaistettuna sisäsyntyinen uni-valverytmimme pitää elimistömme ”ajan tasalla” eri vuorokaudenaikoina. Keskeinen uni-valverytmiin liittyvä seikka on se, millaisia fysiologisia vaikutuksia valolla ja ympäristön valoisuudella on meihin. 
Sisäinen kellomme säätelee monia elimistön toimintoja ja prosesseja valon vaikutuksesta, esimerkiksi heräämistä ja nukahtamista helpottavien hormonien tuotantoa, näläntunnetta, vireystilaa ja ruumiinlämpöä. 
Jos valoa on liikaa tai liian vähän tai jos altistumme valolle väärään aikaan, uni-valverytmimme voi häiriintyä, mikä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteemme ja hyvinvointiimme ja voi lisätä lukuisten sairauksien riskiä. [1]

Mitä on vuorokausirytmiä tukeva valaistus?

Vuorokausirytmiä tukeva valaistus yhdistää luonnonvalon ja keinovalon tavalla, joka tukee sisäsyntyistä uni-valverytmiämme ja psyykkistä terveyttämme.
Pohjimmiltaan vuorokausirytmiä tukevassa valaistuksessa on kyse valon voimakkuuden ja värilämpötilan säätämisestä vuorokaudenajan mukaan.
Vuorokausirytmiä tukevan valaistuksen toteuttaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä ihmisten työajat, päivärytmit ja tarpeet vaihtelevat, ja työtehtävästä riippuen valaistukselle voi olla tarpeen määrittää useita eri asetuksia.
Ihmisen silmässä on tappi- ja sauvasolujen lisäksi myös muita valoreseptoreja, jotka ovat yhteydessä henkiseen vireystilaamme. Reseptorit reagoivat värilämpötilaltaan erilaiseen valoon kuin verkkokalvon solut: tappisolut reagoivat herkimmin keltaiseen valoon, jonka aallonpituus on 555 nm, kun taas hiljattain löydetyt reseptorit näyttäisivät reagoivan paremmin kylmempään ja sinisempään valoon, jonka aallonpituus on 470 nm. [2]
Käytännössä tämä tarkoittaa, että vireystilamme riippuu valon voimakkuuden lisäksi myös värilämpötilasta. Aiempien tutkimusten perusteella tiedämme myös, että altistuminen valolle voi nostaa vireystilaa hyvin nopeasti [3]. Tämä ei ole yllättävää, kun ajattelee luonnon valaistusolosuhteissa tapahtuvaa vaihtelua. Luonnonvalon voimakkuus ja värilämpötila vaihtelevat sekä vuorokaudenajan että vuodenajan mukaan.
Voimakas, sinertävä aamuvalo saa melatoniinin (luontaisen unihormonimme) tuotannon lakkaamaan ja tukee kortisolin (stressihormonin) tuotantoa. Kortisoli nostaa vireystilaamme ja tekee meistä aktiivisia ja valmiita työpäivää varten. Aamuvalo lisää myös mielialahormoni serotoniinin tuotantoa. Illalla pehmeä ja lämmin valo vapauttaa elimistöömme melatoniinia, joka tekee olomme rentoutuneeksi ja uneliaaksi.
Onkin selvää, että valon suunta, värilämpötila ja tilan yleinen valaistuksen taso voivat vaikuttaa merkittävästi mielialaan. Valaistuksella voi tukea ihmisen luontaista vuorokausirytmiä valitsemalla iltoihin lämpimämmän ja pehmeämmän valaistuksen, joka rentouttaa, ja käyttämällä työpäivän aikana voimakkaampaa, viileämpisävyistä valaistusta, joka piristää. 
Ihmiskeskeinen valaistus liittyy läheisesti vuorokausirytmiä tukevaan valaistukseen, ja usein näillä käsitteillä tarkoitetaan samaa asiaa. Ihmiskeskeinen valaistus tukee ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja suoritusta valoon liittyvien visuaalisten, biologisten ja emotionaalisten hyötyjen avulla. Näillä termeillä on siis paljon yhteistä mutta ihmiskeskeinen valaistus on laajempi käsite, joka sisältää myös muita valaistuksen suunnitteluun liittyviä elementtejä ja vaikuttaa vuorokausirytmin lisäksi myös muihin osa-alueisiin.
Nykyään puhutaan usein myös integratiivisesta valaistuksesta (Integrative Lighting), joka tarkoittaa nimenomaan ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia varten suunniteltua valaistusta.
Alla on eri käsitteiden määritelmät:
Ihmiskeskeinen valaistus (Human Centric Lighting):
Tukee terveyttä, hyvinvointia ja suoritusta yhdistämällä valon visuaaliset, biologiset ja emotionaaliset hyödyt.
Integratiivinen valaistus:
Valaistus, joka on nimenomaan suunniteltu tukemaan ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.
Vuorokausirytmiä tukeva valaistus:
Tukee vuorokausirytmiä ja psyykkistä terveyttä keinovalon ja ulkoa sisään tulevan päivänvalon avulla.

Vuorokausirytmiä tukevan valaistuksen hyödyt

Remote working

Terveys

Valaistus voi vaikuttaa merkittävästi mielialaan, yleiseen hyvinvointiin ja unen laatuun, [4]. Esimerkiksi sinisensävyiset aallonpituudet voivat häiritä melatoniinin erittymistä, mikä voi puolestaan häiritä untamme [5]. Vuorokausirytmiä tukeva valaistus onkin erityisen tärkeää esimerkiksi terveydenhuollossa ja majoitusalalla.

Wellbeing Lighting Controls at Helvar

Tuottavuus

Sen lisäksi, että vuorokausirytmiä tukeva valaistus edistää tilassa oleskelevien ihmisten yleistä terveyttä ja hyvinvointia, valaistus voi myös vaikuttaa vireystilaan työpäivän aikana [6]. Älykkäillä valonohjausjärjestelmillä valon voi säätää ajan ja paikan mukaan, mikä vähentää stressiä ja tukee ihmisten luontaista uni-valverytmiä.

Kiinteistöalan standardit

WELL-rakennusstandardi keskittyy tiloihin, jotka edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä pidetään vertailukohtana optimaalisesti toimiville rakennuksille. Standardin mukaiset tilat ovat aidosti vastuullisia ja ihmiskeskeisiä. Tiloja, joista voit olla ylpeä. Lue lisää WELL-standardista. 

Valaistuksenohjaus ja vuorokausirytmiä tukeva valaistus

Valonohjausjärjestelmiä käytetään yleisesti kaupallisten rakennusten sisä- ja ulkovalaistuksen optimointiin. Lisäksi järjestelmät säästävät energiaa, ovat rakennusmääräysten mukaisia ja auttavat saavuttamaan vastuullisuustavoitteet.

Olemme DALI-standardin ja langattomien valonohjausjärjestelmien asiantuntija, ja kattavasta valikoimastamme löytyvät ohjausratkaisut ja komponentit kaikkiin valaistushankkeisiin.

Imagine Router Solution - Office Circadian lighting

Imagine-reititinratkaisu

Imagine-reititinratkaisun avulla voit suunnitella oman, verkottuneen valonohjauksen toimistoosi. Täydellinen niin kokoustilaan, kokonaiseen kerrokseen tai kuin koko rakennukseen. Imagine integroituu rakennusautomaatiojärjestelmiin ja tarjoaa arvoa erinomaisella skaalattavuudellaan, joustavuudellaan, hyötysuhteellaan ja hyvinvointia lisäävillä ominaisuuksillaan.

Lue lisää

Tunable White colour temperature control

Tunable White ‑liitäntälaitteet

Tunable White ‑tuotteilla voit säätää valon värilämpötilaa (mitataan kelvineissä (K)) ja väriä. iC-sarjan Tunable White -liitäntälaitteemme soveltuvat erinomaisesti niin langallisiin kuin langattomiinkin hankkeisiin ja sopivat siksi monenlaisiin valaisinsuunnitelmiin. Välkkymättömän amplitudisäädön ansiosta käyttö on visuaalisesti miellyttävää. Tuotevalikoimassa on monenlaisia ulostulovirtavaihtoehtoja ja laajoja dynaamisia säätöalueita.

Lue lisää

Light over Time - Dynamic Circadian Lighting profiles

Light over Time™

Light over Time ‑ominaisuus on Helvarin ihmiskeskeisen valaistuksen innovaatio Intelligent Colour- eli iC-tuotesarjassa. Kyseessä on iC-tuotesarjan intuitiivinen graafinen valaistusprofiilien luontityökalu dynaamisia Tunable White -ratkaisuja varten. Ohjelmisto on helppo räätälöidä eri käyttökohteisiin, jolloin valaistussuunnittelijat voivat luoda eri hankeympäristöihin täydellisesti säädettyjä Light over Time ‑profiileja.

Lue lisää

Esimerkkejä valaistuksenohjauksesta ja vuorokausirytmiä tukevasta valaistuksesta

Vasakronan_3_Cecilia Magnusson

Vasakronan on Ruotsin suurin kiinteistöalan yritys. Mittavan uudistuksen myötä Vasakronanin pääkonttori muuntautui moderniksi, joustavaksi ja tyylikkääksi työpaikaksi, joka panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin. Toimistolle ohjelmoitiin erilaisia valaistusaikatauluja, jotka mukailevat luonnonvalon rytmiä ja tukevat tilan käyttäjien vuorokausirytmejä.

Pankin hallintorakennuksen valaistuskonsepti sovitettiin yhteen sisustuselementtien kanssa, ja tilaan luotiin ainutlaatuinen tunnelma, joka tukee hyvinvointia. Sensoreita, ohjauslaitteita ja nykyaikaisia valaisimia yhdistelemällä luotiin ratkaisu, jossa luonnonvalo ja kainovalo ovat vuorokausirytmin kannalta parhaassa mahdollisessa tasapainossa.

Rogers Stirk Harbour + Partnersin (RSHP) toimitilahankkeen keskeiset tavoitteet olivat toimistoympäristön viihtyisyys, työntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuus. Helvarin ratkaisulla värilämpötilaa ja valon voimakkuutta voidaan säätää portaattomasti, ja toimiston valaistus saadaan näin tukemaan luonnollista vuorokausirytmiä. 

Pysy ajan tasalla.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pysy ajan tasalla.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.