Mitä on valaistuksenohjaus?

Me Helvarilla uskomme, että valaistuksenohjaus on parhaimmillaan silloin, kun sitä ei edes huomaa. Valaistuksenohjaus parantaa käyttökokemusta yhdessä muiden järjestelmien kanssa.

Mitä on valonohjaus?

Valaistuksenohjauksen tärkein tehtävä on säätää valon voimakkuutta ja värilämpötilaa halutulla alueella.

Nykyaikaisen, älykkään valaistuksenohjauksen käyttö tuo monia etuja. Se esimerkiksi parantaa energiatehokkuutta, lisää viihtyisyyttä ja edistää tilojen muunneltavuutta. Ohjausratkaisut ovat erityisen käteviä yhdistettyinä muihin rakennusautomaatiojärjestelmiin, jolloin ne tuottavat hyödyllistä tietoa tilan käyttäjille.

Älykkäät valonohjausratkaisut luovat saumattoman tilakokemuksen rikastamalla sensorien keräämää tietoa ja kommunikoimalla muiden rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa.

Joustava valonohjaus sopii alati muuttuviin rakennuksiin, ja sen avulla voi vastata myös käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin erilaisissa tiloissa, mikä optimoi käyttömukavuutta.

Yksi valonohjauksen keskeisistä eduista on energian säästäminen, joten se auttaa vähentämään kustannuksia ja saavuttamaan rakennusstandardien vaatimukset ja vastuullisuustavoitteet.

Valonohjausteknologia on kehittynyt huimasti vuosien saatossa!

Ohjainten kehitys

Manuaaliset kytkimet olivat ensimmäinen valaistuksen ”ohjauskeino”, ja yhä nykyäänkin ne ovat valaistuksenohjauksen yksinkertaisin ja yleisin muoto. Manuaalinen valonohjaus, jonka historiaan kuuluu muun muassa vaatimattomia 1800-luvun lopun katkaisimia ja himmentäviä 1950-luvun säätimiä, on yhä laajalti käytössä esimerkiksi kodeissa. Himmentäminen eli valonsäätö tarkoittaa, että käyttäjä voi säädellä valon voimakkuutta muutenkin kuin kytkemällä valot päälle tai pois ja luoda näin erilaisia valaistustiloja ja säästää energiaa.
Ensimmäiset avoimet protokollat, kuten DALI, kehitettiin 1990-luvun loppupuolella. Niiden kautta valaistusjärjestelmän yksittäiset komponentit pystyvät viestimään keskenään. Avoimia DALI- ja DALI-2-standardeja käytetään valaistusalalla, sillä ne parantavat yhteentoimivuutta ja mahdollistavat eri valmistajien komponenttien, kuten valaisinten, saumattoman käytön samassa valaistusjärjestelmässä. Valaistuksenohjaukseen erikoistuneet yritykset voivat tarjota standardien lisäksi myös erilaisia järjestelmätoiminnallisuuksia.
Langattoman tekniikan kehittymisen myötä myös valaistuksenohjauksesta on tullut langatonta. Langattomasti ohjatussa valaistuksessa laitteiden väliset signaalit siirtyvät radioaaltoja pitkin matalajännitteisten johtojen sijaan. Langattomat laitteet viestivät mesh-verkon välityksellä, ja laitteiden lisääminen, poistaminen ja vaihtaminen on helppoa ja turvallista. Älykkäässä valaistuksessa käytetty langaton solmuverkko perustuu yleensä pienitehoiseen lyhyen kantaman radioteknologiaan, josta yleisin esimerkki on Bluetooth Low Energy (BLE).

Different pre-programmed lighting scenes can be controlled manually or event-based automatically

Group luminaires to work together

Valaistusautomaatio ja ihmiskeskeinen valaistus

Monien muiden teknologioiden tavoin myös valaistuksenohjausjärjestelmät hyödyntävät nykyään usein automaatiota. Esimerkiksi tietyn alueen valaistusta voidaan säätää automaattisesti sensoreiden tuottaman tiedon, kuten liikkeen, infrapunasäteilyn tai äänen perusteella. Ohjelmistoja ja sovelluksia on nykyään saatavilla sekä kaupallisiin että asuntokohteisiin, joten valaistuksenohjausjärjestelmien mukauttamisen vaihtoehdot ovat laajat.
Valaistuksenohjausjärjestelmät automatisoivat valaistusta, parantavat käyttökokemusta ja säästävät energiaa vakiovalotoiminnon ja läsnäolotunnistuksen kaltaisten toimintojen avulla. Käyttäjäkokemusta voidaan parantaa merkittävästi aikataulutuksen ja valaistusprofiilien avulla sekä asetuksilla, jotka tukevat kehomme sisäsyntyistä vuorokausirytmiä. Ihmiskeskeisen valaistuksen keskiössä on mielialan, tuottavuuden ja keskittymisen1 parantaminen valaistuksen avulla.

 width=

Älykäsvalaistus

Älykkään valaistuksenohjauksen avulla voi luoda saumattoman ja yksilöllisen valaistuskokemuksen kaikille käyttäjille yhdistämällä tiedot innovatiivisiin teknologioihin ja ihmiskeskeiseen suunnitteluun. Esimerkiksi digitaaliset palvelut pystyvät käsittelemään valaistuksenohjauksen tuottamaa dataa ja muuntamaan sen tilankäyttöä, laitteiden huoltoa ja yleisesti tehokkuutta koskevaksi tiedoksi. Yhdistämällä valaistuksenohjauksen rakennusautomaatioon, kuten LVIS-järjestelmään ja verhoautomatiikkaan, saadaan optimaaliset olosuhteet eri toiminnoille ja tapahtumille eri aikoina.
Tekoälyn käyttö valonohjauksessa on nostanut mukavuuden ja helppouden uudelle tasolle. Tiloista on tullut ”oppivia” ja erilaisiin käyttäytymismalleihin ja muuttuvaan käyttöön sopeutuvia. Langallisten ja langattomien älykkäiden valaistusteknologioiden yhdistäminen luo hybriditiloja, joissa yhdistyvät molempien teknologioiden parhaat puolet. Ne ovat tehokkaita, tukevat hyvinvointia ja auttavat saavuttamaan keskeiset vastuullisuustavoitteet.

Data storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Ohjainten kehitys

Manuaaliset kytkimet olivat ensimmäinen valaistuksen ”ohjauskeino”, ja yhä nykyäänkin ne ovat valaistuksenohjauksen yksinkertaisin ja yleisin muoto. Manuaalinen valonohjaus, jonka historiaan kuuluu muun muassa vaatimattomia 1800-luvun lopun katkaisimia ja himmentäviä 1950-luvun säätimiä, on yhä laajalti käytössä esimerkiksi kodeissa. Himmentäminen eli valonsäätö tarkoittaa, että käyttäjä voi säädellä valon voimakkuutta muutenkin kuin kytkemällä valot päälle tai pois ja luoda näin erilaisia valaistustiloja ja säästää energiaa.
Ensimmäiset avoimet protokollat, kuten DALI, kehitettiin 1990-luvun loppupuolella. Niiden kautta valaistusjärjestelmän yksittäiset komponentit pystyvät viestimään keskenään. Avoimia DALI- ja DALI-2-standardeja käytetään valaistusalalla, sillä ne parantavat yhteentoimivuutta ja mahdollistavat eri valmistajien komponenttien, kuten valaisinten, saumattoman käytön samassa valaistusjärjestelmässä. Valaistuksenohjaukseen erikoistuneet yritykset voivat tarjota standardien lisäksi myös erilaisia järjestelmätoiminnallisuuksia.
Langattoman tekniikan kehittymisen myötä myös valaistuksenohjauksesta on tullut langatonta. Langattomasti ohjatussa valaistuksessa laitteiden väliset signaalit siirtyvät radioaaltoja pitkin matalajännitteisten johtojen sijaan. Langattomat laitteet viestivät mesh-verkon välityksellä, ja laitteiden lisääminen, poistaminen ja vaihtaminen on helppoa ja turvallista. Älykkäässä valaistuksessa käytetty langaton solmuverkko perustuu yleensä pienitehoiseen lyhyen kantaman radioteknologiaan, josta yleisin esimerkki on Bluetooth Low Energy (BLE).

Different pre-programmed lighting scenes can be controlled manually or event-based automatically

Group luminaires to work together

Valaistusautomaatio ja ihmiskeskeinen valaistus

Monien muiden teknologioiden tavoin myös valaistuksenohjausjärjestelmät hyödyntävät nykyään usein automaatiota. Esimerkiksi tietyn alueen valaistusta voidaan säätää automaattisesti sensoreiden tuottaman tiedon, kuten liikkeen, infrapunasäteilyn tai äänen perusteella. Ohjelmistoja ja sovelluksia on nykyään saatavilla sekä kaupallisiin että asuntokohteisiin, joten valaistuksenohjausjärjestelmien mukauttamisen vaihtoehdot ovat laajat.
Valaistuksenohjausjärjestelmät automatisoivat valaistusta, parantavat käyttökokemusta ja säästävät energiaa vakiovalotoiminnon ja läsnäolotunnistuksen kaltaisten toimintojen avulla. Käyttäjäkokemusta voidaan parantaa merkittävästi aikataulutuksen ja valaistusprofiilien avulla sekä asetuksilla, jotka tukevat kehomme sisäsyntyistä vuorokausirytmiä. Ihmiskeskeisen valaistuksen keskiössä on mielialan, tuottavuuden ja keskittymisen1 parantaminen valaistuksen avulla.

 width=

Älykäsvalaistus

Älykkään valaistuksenohjauksen avulla voi luoda saumattoman ja yksilöllisen valaistuskokemuksen kaikille käyttäjille yhdistämällä tiedot innovatiivisiin teknologioihin ja ihmiskeskeiseen suunnitteluun. Esimerkiksi digitaaliset palvelut pystyvät käsittelemään valaistuksenohjauksen tuottamaa dataa ja muuntamaan sen tilankäyttöä, laitteiden huoltoa ja yleisesti tehokkuutta koskevaksi tiedoksi. Yhdistämällä valaistuksenohjauksen rakennusautomaatioon, kuten LVIS-järjestelmään ja verhoautomatiikkaan, saadaan optimaaliset olosuhteet eri toiminnoille ja tapahtumille eri aikoina.
Tekoälyn käyttö valonohjauksessa on nostanut mukavuuden ja helppouden uudelle tasolle. Tiloista on tullut ”oppivia” ja erilaisiin käyttäytymismalleihin ja muuttuvaan käyttöön sopeutuvia. Langallisten ja langattomien älykkäiden valaistusteknologioiden yhdistäminen luo hybriditiloja, joissa yhdistyvät molempien teknologioiden parhaat puolet. Ne ovat tehokkaita, tukevat hyvinvointia ja auttavat saavuttamaan keskeiset vastuullisuustavoitteet.

Data storage in cloud for insights, monitoring and maintenance of wireless lighting control

Valonohjauksella lisäarvoa erilaisiin tiloihin…

Valaistuksenohjauksella on tärkeä rooli parantaa työntekijöiden yksilöllistä käyttökokemusta toimistoissa, sillä valaistus voi tukea työntekijöiden työtehoa ja koko yhteisön hyvinvointia.
Valaistuksenohjauksen hyödyt toimistoissa:
• Terveyttä ja tuottavuutta edistävä työtila
• Mukauttaminen ja muunneltavuus
• Rakennusalan standardien mukaisuus 
Lataa esite

Vasakronan_3_Cecilia Magnusson

Myös mieli tarvitsee valoa kehittyäkseen. Valaistuksenohjaus parantaa oppilaiden vireystilaa optimoimalla luonnonvalon ja ihmiskeskeisen valaistuksen välisen tasapainon. Se on mitä parhain ratkaisu keskittymisen, hyvinvoinnin ja budjetin kannalta!
Valaistuksenohjauksen hyödyt oppilaitoksissa:
• Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi
• Oikea valaistuksen taso eri toiminnoille
• Integrointi rakennusautomaatio- ja AV-järjestelmiin
Lataa esite

James McCune Learning Hub

Terveydenhuollossa valaistuksenohjauksella voi parantaa työntekijöiden ja potilaiden hyvinvointia vuorokausirytmiä tukevalla suunnittelulla, yksilöllisillä mukautuksilla ja automaatiolla. Älykkäät valaistusjärjestelmät luovat lisäarvoa tilankäyttöä ja järjestelmän kuntoa kuvaavien tietojen avulla.
Valaistuksenohjauksen hyödyt terveydenhuollossa:
• Helpot säädöt potilaiden mukavuutta ajatellen
• Tehtäväkohtainen valaistus hoitohenkilökunnalle
• Täysin skaalautuva yksittäisestä vuoteesta koko rakennukseen
Lataa esite

Suunnittelu ja hyvinvointi ovat avainasemassa hotelleissa ja ravintoloissa, joissa valaistuksenohjausratkaisuilla voi mukauttaa tiloja loputtomasti. Luo täydellinen asiakaskokemus dynaamisilla valaistusjärjestelmillä, jotka tarjoavat eri tilojen täyden hallinnan.
Valaistuksenohjauksen hyödyt hotelleissa ja ravintoloissa:
• Rajattomat mukauttamismahdollisuudet
• Asiakkaiden ja työntekijöiden on helppo käyttää järjestelmiä
• Automaation ja älyn tarjoama saumaton kokemus
Lataa esite

Helvar X Nobu Hotel Portman Square

Kulttuuristen maamerkkien säilyttäminen on tärkeää, ja yleensä siihen liittyy monimutkaisia valaistusvaatimuksia. Luo valaistuksenohjausjärjestelmillä kauniita valaistuksia, joiden suunnittelu ja asennus on vaivatonta.
Valaistuksenohjauksen hyödyt kulttuurikohteissa:
• Mukautettavat valaistustilat
• Integrointi muihin järjestelmiin
• Helppo skaalautuvuus
Lataa esite

Teollisuuslaitoksissa toiminnan on oltava tarkkaa, tehokasta ja seisokkien mahdollisimman lyhyitä. Huomattavien energiansäästöjen lisäksi älykäs valaistuksenohjaus auttaa ennakoimaan huoltotarpeita, mikä nopeuttaa ongelmien ratkaisua.
Valaistuksenohjauksen hyödyt teollisuudessa:
 • Tuottavuuden kannalta optimaalinen valaistus
• Reaaliaikainen valvonta ja huolto
• Energia- ja kustannussäästöt
Lataa esite

Olipa kyse sitten luksusristeilijästä tai lähikaupasta, älykkäät valaistuksenohjausjärjestelmät tuovat tuntuvia etuja tilaan kuin tilaan.
• Risteilyaluksilla valaistuksenohjauksella voi luoda upeita valaistustilanteita, jotka nostavat elämyksen uudelle tasolle. Älykkäät ja skaalautuvat järjestelmät tarjoavat valaistuksen saumatonta hallintaa koko aluksella.
 Liiketiloissa miellyttävän ostoskokemuksen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Valaistuksenohjaus luo välkkymättömät valaistusolosuhteet, korostaa tarjolla olevia tuotteita ja mukauttaa valaistuksen tilan muutoksiin.
Liikenteen toimivuuden kannalta on tärkeää, että valoa on oikea määrä oikeana aikana. Älykkään valaistuksenohjauksen yhdistäminen muihin tilan järjestelmiin nostaa automaation ja viihtyvyyden uudelle tasolle.
Lataa esite

Tutustu valonohjausratkaisuihin

DALI-valaistuksenohjaus

DALI on kaksisuuntainen avoin digitaalinen protokolla, kansainvälisesti hyväksytty kieli, jolla ohjataan valaistusta. Yhteentoimivuus, joustavuus ja standardinmukaisuus ovat DALI-pohjaisen valaistuksenohjauksen ja Helvarin DALI-ratkaisujen kulmakiviä.

Langaton valaistuksenohjaus

Langattomasti ohjatussa valaistuksessa laitteiden väliset signaalit siirtyvät radioaaltoja pitkin matalajännitejohtojen sijaan. Langaton ohjaus soveltuu erityisen hyvin saneeraushankkeisiin, sillä se ei vaadi uutta kaapelointia.

Helvar Insights

Pilvipohjainen valaistuksenohjaus

Pilvipohjaiset digitaaliset ratkaisut ovat turvallinen tapa ohjata valaistusjärjestelmiä etänä. Nämä järjestelmät pystyvät myös käsittelemään dataa, jonka avulla ne yhtenäistävät valvontaa ja huoltoa ja tuovat lisäarvoa kaikkien tilan käyttäjien saataville.

Valaisinkomponentit

Tarkemmalla tasolla valaisinkomponentit ovat olennainen osa valaistuksenohjausjärjestelmiä. Liitäntälaitteet, moduulit, ohjausyksiköt ja muut komponentit ovat tärkeitä rakennuspalikoita, joiden varaan valaistuksenohjausjärjestelmien toiminta perustuu.

Ihmiskeskeinen valaistus

Ihmiskeskeinen valaistus tarkoittaa valaistuksen suunnittelua, jonka keskiössä on ihmisten terveys, hyvinvointi ja suorituskyky. Älykäs valaistuksenohjaus korostaa ihmiskeskeisen valaistuksen konseptia, sillä se hienosäätää järjestelmän käyttötarpeiden mukaan, olipa tarkoitus sitten työskennellä, opiskella tai rentoutua.

Valonohjauksen integroinnit

Älykkäät rakennukset ovat tulleet jäädäkseen, joten tiloissa tarvitaan yhä enemmän toisiinsa liitettyjä järjestelmiä. Älykkäät valaistusjärjestelmät voi integroida muihin järjestelmiin, jolloin ohjausmahdollisuuksien ja tuotetun tiedon määrä kasvaa.

Valonohjaus muutoksessa…

Valonohjaus on olennainen osa älyrakennuksia, mutta mitä kaikkea se voikaan tarjota? Asiantuntijamme ovat koonneet yhteen viime vuosien tärkeimmät edistysaskeleet.
Lataa ilmainen ”Mitä et ehkä tiennyt valonohjauksesta” -esitteemme.
Nimi*
Sijainti*
*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.