Reglera med LED

Styrbar belysning med dimbara LED-drivdon

Vårt sortiment av DALI-2 och DALI LED-drivdon är utformat för energieffektiva, långvariga och högkvalitativa professionella belysningstillämpningar. Våra DALI-drivdon kan kontrolleras av alla DALI-nätverk, vilket förser slutanvändarna med de stora fördelar som dimbar LED-belysning medför. Sortimentet innehåller dimbara drivdon från 25 W till 150 W, med olika uteffekts- och skyddsalternativ.
När det gäller självständig, dimbar LED-belysning och reglerbar vitkontroll är Helvars Switch-Control- och Switch-Control 2-kompatibla drivdon ett värdefullt alternativ.
Background

REGLERALTERNATIV

Reglermetoder i LED-drivdon

Vi eftersträvar bästa ljuskvalitet och har utvecklat reglermetoder för att nå dessa mål. Våra senaste DALI-2-drivdon använder amplitudregleringsteknik för helt flimmerfri LED-ljusreglering. Filtrerad ljusreglering och hybridljusreglering kombinerar olika metoder för att uppnå stadig ljusdimning och belysningskvalitet. Här kan du läsa mer om våra lösningar för förstklassig reglering i olika lösningar.

Amplitudreglering

Flimmerfri amplitudreglering för LED-dimning av högsta kvalitet

Vi har de produkter du behöver när du kräver absolut noll flimmer i din LED-belysning. Helvar DALI-2-drivdon med amplitudregleringsteknik säkerställer visuellt felfri och säker LED-belysning.

Helvars amplitudreglerande, DALI-2-reglerbara LED-drivdon erbjuder den bästa tillgängliga tekniken för dimning av ljusflöden på ett exakt och flimmerfritt sätt. Amplitudreglering implementerar teknik för att justera likströmstillförseln till LED-modulerna stabilt ända ner till 1 %. Resultatet är ett visuellt felfritt ljusflöde som inte medför någon risk för vare sig det mänskliga ögat eller videoupptagningstillämpningar, och som naturligtvis överensstämmer med standarder som IEEE 1789-2015 för minimering av flimmer. Amplitudreglering garanterar konstanta ljusnivåer i alla situationer och ljusmiljöer.

Dimming curve with amplitude dimming by Helvar

*) även känt som Constant Current Reduction, CCR

Filtrerad ljusreglering

Unik funktion för filtrerad ljusreglering
Filtrerad ljusreglering uppfyller standarden IEEE 1789-2015, vilket garanterar säker ljusreglering inom hela reglerområdet 1 % till 100 % utan försämringar förorsakade av flimmer.

Filtrerad ljusregleringsteknik tar den linjära CCR-ljusregleringen säkert hela vägen ner till 3 %. Från 3 % till 1 % är ljusregleringen filtrerad, vilket stabiliserar uteffekten och drastiskt minskar moduleringsindexet. Med dessa produkter får du ett extremt högkvalitativt ljusflöde även vid de lägsta ljusregleringsnivåerna. Denna unika funktion skapar flimmerfri, säker belysning i enlighet med standarden IEEE 1789-2015. För att uppfylla även de högsta standarderna för ljuskvalitet är modulationsfrekvensen för ljusregleringsnivåer mellan 1 och 3 % så hög som > 2 kHz.

Filtered dimming is combining best practises

 

 

*) även känt som Constant Current Reduction, CCR

Hybridljusreglering

Förbättrad hybridljusregleringsteknik för bättre ljuskvalitet

Helvar erbjuder ett sortiment LED-drivdon med unika ljusregleringsegenskaper som garanterar en säker, hälsosam och högkvalitativ belysning inom hela reglerområdet 1 % till 100 %.

Helvars produkter för hybridljusreglering kombinerar de bästa egenskaperna från Constant Current Reduction (CCR)-ljusreglering och från Pulse Width Modulation (PWM)-ljusreglering. CCR är en mycket effektiv teknik för reglering av ljusflödet särskilt inom högre ljusregleringsområden. Inom lägre regleringsområden implementerar hybridljusregleringsprodukterna högfrekvent PWM-reglering från 20 % ner till 1 %. Med våra senaste produkter sträcker sig regleringsområdet från 10 % till 20 % på 8 kHz, och regleringsområdet från 1 % till 20 % vid 1 kHz – 8 kHz.

Dimming curve with amplitude dimming by Helvar*) även känt som Constant Current Reduction, CCR

Helvar iC Product range for Tunable WhiteTunable White färgtemperaturskontroll

Våra iC LED-drivdon för Tunable White kan användas med kommandon för DALI typ 8 (Dt8) för att styra färgtemperatur och -intensitet så att människocentrerad belysning blir tillgänglig där den behövs.

Klicka för att läsa om Tunable White

Switch-Control 2 för enkel belysningskontroll

Helvar Switch-Control 2 dimmingVåra Switch-Control 2- och första generationens Switch-Control-kompatibla LED-drivdon tillhandahåller ett värdefullt alternativ vid installationer utan DALI. Switch-Control-drivdon ansluts direkt till huvudbrytaren och kan användas för att ändra dimningsnivåer och färgtemperatur genom en enkel återställbar brytare.

Läs mer