Helvar Wellbeing

Välbefinnande

Främjar välbefinnandet, prestandan och uppmärksamheten

Brukar du känna dig dåsig samma tid varje dag? Det är din dygnsrytm – din inbyggda klocka. Den pendlar mellan vakenhet och trötthet med jämna mellanrum dag som natt.
En persons naturliga dygnsrytm kan förstärkas med hjälp av varmare ljus (som verkar avslappnande) med låg intensitet på morgonen och kvällen, och kallare ljus (som ger energi) under en typisk arbetsdag.
I belysningsbranschen kallas detta för Human Centric Lighting (människocentrerad belysning) och skapas genom att man ändrar färgen och intensiteten på vitt ljus, och anpassar belysningen efter människors ljusbehov.
Helvar Circadian

Belysningshanteringslösningar

Intelligent Colour (iC) är vår sammankopplade belysningshanteringslösning. Den maximerar välbefinnandet och effektiviteten genom exakt styrning och utformning av din belysningsmiljö. Lösningen är mycket avancerad och flexibel, och genom att justera färgtemperaturer och ljusnivåer kan du utforma din belysningsmiljö exakt som du vill ha den.

Sammankopplade iC-nätverkslösningar

iC-nätverkslösningen är framtidssäkrad och skalbar samt helt kompatibel med DALI-färgstyrningsstandarden. Den utgår från vår välkända belysningshanteringslösning med routrar (Imagine 920 Router) och programvaran Designer iC. Med Designer iC kan du lätt välja rätt färg för varje armatur i belysningsnätverket och systemet kan tas i drift mycket snabbare.
HCL Colour Intensity Chart
Helvar arbetar löpande med att tillföra ny funktionalitet och nya styralternativ, och vårt utbud av användargränssnitt tillhandahåller avancerad färgstyrningsfunktionalitet.

LIGHT OVER TIME

Light over Time (tidsanpassat ljus) är en innovation i vårt människocentrerade belysningssortiment, iC. Denna programfunktion har ett grafiskt verktyg med vilket man kan skapa belysningsprofiler till dynamiska tunable white-lösningar. Dessa kan anpassas enligt en mängd ändamål.
Funktionen gör det möjligt för ljusdesigners, specificerare och slutanvändare att se en grafisk framställning av den belysningsprofil som ska användas i deras miljö, vilket gör utformningen intressantare och förbättrar upplevelsen.
Varje persons dygnsrytm och ljusuppfattning är unik. Aktiviteten, platsen och personens ålder är några av de faktorer som avgör vilken ljusprofil som passar bäst i en miljö. Vår Light over Time-lösning med tidsanpassat ljus är helt anpassningsbar till olika särskilda tillämpnings- och användarbehov.
Programmeringen av Light over Time är mycket flexibel, vilket gör att produkten kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive kontor, sjukhus och skolor, där ljuset kan ha stor betydelse för människors välbefinnande och uppmärksamhet.
Olika profiler kan ställas in, så att personer kan välja de ljusförhållanden som passar bäst till årstiden eller väderleken.
Helvar Light Over Time

Illustris Power

Funktionsrik ljusstyrning inklusive DALI-strömförsörjning

ILLUSTRIS POWER är en ny smidig ljusstyrning för alla tillämpningsområden. Det är ett energieffektivt och ekonomiskt belysningssystem som genom användning av Human Centric Lighting (HCL) skapar en naturlig och hälsosam dygnsrytm för människor som vistas i miljön där systemet är installerat.