Vad är cirkadisk belysning?

Helvar är en ledande leverantör av produkter och lösningar för belysningsstyrning. Med 100 års expertis och tusentals referensprojekt fullföljer vi vårt uppdrag att “Turning Everyday Places into Brighter Spaces”, skapa mer sociala och hållbara miljöer genom intelligenta belysningslösningar.

Introduktion till den cirkadiska rytmen

I korthet är den cirkadiska rytmen en biologisk cykel som håller din kropp “på schemat” under hela dagen och natten. En viktig del av den cirkadiska rytmen är hur människans fysiologi reagerar på ljus och omgivningens ljusstyrka. 
Kroppens “huvudklocka” reglerar olika funktioner och processer i vår kropp utifrån denna reaktion på ljus, t.ex. produktionen av hormoner som förbereder oss på att vakna och sova, hunger, vakenhet och kroppstemperatur. 
Om vi ser för mycket eller för lite ljus, eller om vi får ljus vid fel tidpunkt på dagen, kan det rubba vår dygnsrytm och påverka vår hälsa och vårt välbefinnande och öka risken för ett antal sjukdomar. [1]

Vad är cirkadisk belysning?

Cirkadisk belysning är belysning som stöder den cirkadiska rytmen och psykologisk hälsa genom en kombination av naturliga och konstgjorda ljuskällor.
I huvudsak innebär cirkadisk belysning att man tillhandahåller lämplig ljusintensitet och lämpligt ljusspektrum under olika delar av dagen.
Det är dock lättare sagt än gjort att inrätta cirkadisk belysning, eftersom människor har olika arbetstider, rytmer och behov, och beroende på arbetsuppgiften kan det krävas olika belysningskonfigurationer.
Förutom stav- och tappceller innehåller ögat även andra ljuskänsliga receptorer som är kopplade till mental vakenhet. Dessa receptorers spektralkänslighet skiljer sig från kottcellernas: kottcellernas känslighetskurva når sin topp vid gulaktigt ljus vid 555 nm, medan de nyupptäckta receptorernas toppkänslighet tycks ligga i det blåare, kallare ljuset vid cirka 470 nm. [2]
I praktiken innebär detta att vår vakenhet inte bara reagerar på ljusets intensitet utan även på färgtemperaturen. Från tidigare forskning vet vi också att exponering för ljus kan öka vakenheten mycket snabbare [3]. Detta är naturligtvis logiskt när man beaktar de variationer vi upplever i naturligt dagsljus. Det förändras både när det gäller intensitet och färgtemperatur, inte bara under dygnets lopp utan även när årstiderna skiftar. 
Kraftigt blåaktigt morgonljus dämpar produktionen av melatonin (naturligt sömnmedel) och stöder därmed produktionen av kortisol (stresshormon), som gör att du blir alert, aktiv och redo för arbetsdagen, och serotonin, som höjer ditt humör. Varmt, mysigt ljus på kvällen frigör produktionen av melatonin (naturligt sömnmedel), vilket gör att du känner dig avslappnad och sömnig.
Med detta i åtanke har det blivit uppenbart att ljusriktningen, färgtemperaturen och den totala belysningsnivån i ett rum kan ha en betydande effekt på en persons humör. Ett sätt att stödja en persons naturliga dygnsrytm är att använda varmare (avslappnande) ljus med lägre intensitet på kvällarna och kallare (energigivande) ljus under en typisk arbetsdag. 
Begreppet Human Centric Lighting (HCL) är nära besläktat med cirkadisk belysning och används ofta omväxlande. Det är belysning som kan främja god hälsa, välbefinnande och prestation genom visuella, biologiska och känslomässiga fördelar av ljuset. Även om de båda begreppen har likheter är det viktigt att notera att HCL har ett bredare fokus och tar hänsyn till ytterligare element i belysningsdesignen som har effekter utöver den cirkadiska rytmen.
Vi ser också allt oftare begreppet integrativ belysning växa fram, vilket avser belysning som är “särskilt utformad för att ge en gynnsam fysiologisk och/eller psykologisk effekt på människor”.
Nedan följer en kort sammanfattning av dessa olika koncept:
Human Centric Lighting (HCL):
Främjar människors hälsa, välbefinnande och prestanda genom att kombinera visuella, biologiska och känslomässiga fördelar med ljuset.
Integrativ belysning:
Belysning som är särskilt utformad för att ge en gynnsam fysiologisk och/eller psykologisk effekt på människor.
Cirkadisk belysning:
Främjar cirkadisk och psykologisk hälsa genom artificiell belysning, dagsljusexponering inomhus och utblickar utomhus.

Vikten av cirkadisk belysning

Remote working

Hälsofördelar

Rätt belysning kan ha en betydande inverkan på sömn, humör och allmänt välbefinnande [4]. Blå våglängder kan till exempel störa utsöndringen av melatonin, vilket kan störa sömnmönstret [5]. Cirkadisk belysning är därför särskilt viktig inom områden som hälso- och sjukvård och hotell- och restaurangbranschen.

Wellbeing Lighting Controls at Helvar

Fördelar för produktiviteten

Förutom att främja den allmänna hälsan och välbefinnandet hos de människor som vistas i rummet kan cirkadisk belysning också påverka vakenheten under arbetstid [6]. Intelligenta system för belysningsstyrning kan hjälpa dig att ställa in rätt ljus vid rätt tidpunkt och på rätt plats, vilket minskar stressnivåerna och kompletterar den cirkadiska rytmen.

Uppnå byggnadsstandarder

WELL Building Standard, till exempel, fungerar som ett riktmärke för optimal byggnadsprestanda och är inriktad på utrymmen som gynnar de boendes hälsa och välbefinnande. Att uppnå sådana standarder innebär att skapa ett verkligt hållbart och människofokuserat utrymme; ett utrymme att vara stolt över. Läs mer om WELL.

Ljusstyrning och cirkadisk belysning

Belysningsstyrningssystem används i stor utsträckning för både inomhus- och utomhusbelysning i kommersiella byggnader för att ge rätt mängd ljus på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Sådana system används också för att maximera energibesparingar, följa relevanta byggregler och bidra till att uppnå hållbarhetsmålen.

Som experter på DALI och trådlösa ljusstyrningssystem erbjuder vi en rad olika ljusstyrningslösningar och armaturkomponenter som passar alla projektkrav.

Imagine Router Solution - Office Circadian lighting

Lösningen Imagine Router

Med Imagine Router-lösningen kan du utforma skräddarsydd, uppkopplad belysningsstyrning för ditt kontor. Perfekt för ett mötesrum, en hel våning eller en hel byggnad. Imagine integreras med BMS-system och erbjuder ett otroligt värde genom en rad skalbarhets-, flexibilitets-, effektivitets- och välbefinnandefördelar.

Läs mer

Tunable White colour temperature control

Tunable White

Tunable White är förmågan att ställa in ljusets färgtemperatur (mätt i Kelvin) eller full färg. Vårt iC-sortiment av Tunable White-drivdon är perfekt för trådbundna och trådlösa projekt, vilket innebär att de passar en mängd olika armaturkonstruktioner. Flimmerfri amplituddimning bidrar också till att stödja visuell komfort för användarna. Hela portföljen erbjuder stora alternativ för utgångsströmmar och breda dynamiska områden.

Läs mer

Light over Time - Dynamic Circadian Lighting profiles

Light over Time™

Light over Time är en innovation i Helvars serie Human Centric Lighting, Intelligent Colour, eller “iC”. Denna intuitiva programvara ger ett grafiskt verktyg för skapande av belysningsprofiler för dynamiska Tunable White-lösningar. Dessa kan enkelt anpassas för en rad olika tillämpningar – vilket gör det möjligt för belysningsdesigners att skapa perfekt avstämda Light over Time-profiler som är anpassade till specifika projektmiljöer.

Läs mer

Se belysningskontroller och cirkadisk belysning i praktiken!

Vasakronan_3_Cecilia Magnusson

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. Efter en omfattande renovering rymmer Vasakronans huvudkontor nu en modern, flexibel och snygg arbetsplats med stort fokus på medarbetarnas välbefinnande. Olika belysningsscheman har programmerats för att följa det naturliga ljusets rytm, vilket skapar cirkadiska fördelar för alla i lokalen.

I SEB:s administrationsbyggnad var belysningskonceptet nära samordnat med inredningselement för att skapa en unik stämning med starkt fokus på välbefinnande. Genom en kombination av sensorer, kontroller och moderna belysningsarmaturer kan byggnaden balansera naturliga och konstgjorda ljusnivåer för att maximera den positiva effekten på den cirkadiska rytmen.

Att förbättra kontorsmiljön, personalens komfort samt öka prestationen var hörnstenarna i detta projekt på Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) kontor. Helvars lösning möjliggör sömlösa övergångar i färgtemperatur och intensitet, vilket gör att RSHP:s kontorsutrymme nära speglar den naturliga cirkadiska cykeln.  

Missa inte det

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.