Nova Hospital

Helvar Insights

HELVAR INSIGHTS

Helvar Insights är en skalbar, molnbaserad uppsättning digitala tjänster som utnyttjar data insamlad från befintliga styrenheter och sensorer för belysning. Få intelligenta insikter som förbättrar användarnas välbefinnande, gör byggnaden effektivare och gör det lättare att nå hållbarhetsmål.

Hantering av ljusstyrningssystem

Bygg upp kundlojalitet samtidigt som du maximerar operativ produktivitet med systemdata och kontroll i realtid. Kolla in videon nedan för att se hur du kan spara tid och pengar med Helvar Insights.

Byggnadsoptimering

Gör dina byggnader effektivare och slutanvändarna nöjdare genom våra rekommendationer om energi-, utrymmes- och närvarodata. Titta på videon nedan och se hur byggnader kan optimeras med Helvar Insights.

Viktiga fördelar med Helvar Insights:

 • INSTALLATÖR
  • Slipp bekymmer, spara tid och sänk kostnaderna under garantitiden.
  • Undvik onödiga platsbesök och spara värdefull tid genom automatisk systemövervakning och varningar som låter dig agera snabbt när det behövs.
  • Kom åt alla platser på distans och på ett säkert sätt för att modifiera och förbättra installationen.
 • FASTIGHETSFÖRVALTARE
  • Sköt underhållet effektivare och snabbare.
  • Tillbringa mindre tid på plats genom automatisk systemövervakning och varningar om fel, så att du kan agera snabbt när det verkligen behövs.
  • Åtgärda fel redan innan hyresgästerna märker dem, så de upplever att byggnaden är välskött.
  • Undvik onödiga återbesök genom att hantera belysningsscheman och programmering på distans.
  • Förstå bättre hur byggnaden används varje dag och optimera utrymmen med Helvar Occupancy Insights.
  • Sänk energianvändningen och koldioxidavtrycket med Helvar Energy Insights.
 • FASTIGHETSÄGARE/FASTIGHETSUTVECKLARE
  • Optimera byggnadens effektivitet, förbättra underhållsverksamheten och förhöj hyresgästernas upplevelse av byggnaden med Helvar Insights.
  • Förstå bättre hur hyresgästen använder byggnaden och fatta affärsbeslut baserat på Helvar Occupancy Insights.
  • Sänk energianvändningen och koldioxidavtrycket med Helvar Energy Insights.
 • HYRESGÄST
  • Optimera byggnadens effektivitet, öka kvaliteten på inomhusmiljön och ge din mest värdefulla tillgång – dina anställda – en bättre upplevelse genom att använda Helvar Insights.
  • Förstå bättre hur byggnaden används varje dag och optimera utrymmen med Helvar Occupancy Insights.
  • Sänk energianvändningen och koldioxidavtrycket med Helvar Operating Insights.

Läs mer om Helvar Insights

HELVAR INSIGHTS PLATFORM
HELVAR INSIGHTS är en molntjänst som använder Amazon Web Service (AWS). All data förvaras och analyseras i AWS. Integration till tredjepartstjänster är möjlig via API.
VALFRIA MODULER (klicka för att läsa)

⬝ Vakning över belysningsenergi för att möjliggöra energioptimering
⬝ Automatiserad ljusstyrningsoptimering för energibesparingar och förbättrad komfort
⬝ Prediktiva underhållsinsikter minskar stilleståndstiden
⬝ Beläggningsprognoser för HVAC-optimering

⬝ Förstå hur ditt utrymme eller din hyresgästs utrymme används
⬝ Optimera ditt utrymme för att öka effektivitet och produktivitet
⬝ Beläggningstrender och användningsanalys för att fatta databaserade affärsbeslut

Lanseras 2023
⬝ Övervaka och presentera omgivningsförhållanden med rekommendationer och insikter i hur man kan förbättra välmående
⬝ Personliga belysningspreferenser för att ge energi och öka produktiviteten
⬝ Integrera data och insikter om omgivningen med andra system för att öka välmående och effektivitet

MONITORING & CONTROL INSIGHTS
(Inkluderad med alla HELVAR INSIGHTS kontrakt)
⬝ Varningsfunktionen ger dig sinnesro om att din belysning fungerar
⬝ Fjärr eller lokal belysningskontroll och optimering sparar på underhållstimmar
⬝ Nödbelysningstester ökar underhållseffektiviteten
⬝ Värme kartor indikerar hur byggnaden används

HELVAR LIGHTING CONTROL SOLUTIONS
HELVAR INSIGHTS kan kopplas med Helvar belysningsstyrnings lösningar och godkända tredjepartsenheter. Förutom moln-till-moln integration stöds fullständig integration med BMS.

Helvar_Insights

ÖVERVAKNING AV FLERA PLATSER DYGNET RUNT
En säker, serverfri och modern lösning för belysningsövervakning som låter dig se hur alla dina uppkopplade platser fungerar. Åtkomligt varifrån som helst. När som helst.
Ljusstyrning via molnet
Styr alla belysningsgrupper på distans med molnplattformen. Välj scener i realtid eller skapa lättanvända onlinescheman. Digital ljusstyrning på ett nytt sätt.
ÖVERVAKNING AV BELYSNINGSENERGI
Detaljerad energiövervakning av belysningssystemet – Övervaka och analysera energianvändningen för att hjälpa till att uppnå energioptimering och hållbarhetsmål.
Förstå hur din byggnad används
Occupancy Insights hjälper dig att optimera ditt utrymme genom att analysera användningen av byggnaden med hjälp av befintliga PIR-sensorer och visa på över- eller underutnyttjade områden.
PRIORITERADE VARNINGAR OCH AUTOMATISKA REKOMMENDATIONER
Få varningar i realtid med rekommenderade åtgärder för att hjälpa till att diagnostisera eller lösa problemet.
LOGGHISTORIK FÖR DJUPARE ANALYS
En historik över systemhändelser så att du vid behov kan undersöka problem närmare.
ANIMERADE VÄRMEKARTOR ÖVER NÄRVARO
Animerade värmekartor visualiserar hur personal och hyresgäster använder byggnaden.
ENKEL INTEGRERING
Varningar från platser kan integreras i andra system och plattformar genom väl dokumenterade API:er. Integrering är möjlig oavsett vilket fastighetsstyrningssystem (BMS) eller programvara för fastighetsskötsel du använder. BMS-belysningsstyrning och belysningsövervakning på ett skalbart sätt.
SE VAR PROBLEMEN FINNS
Få omedelbart en planlösningsvy över problem i byggnaden, med färgkodning efter allvarlighetsgrad. Du kan se om de är koncentrerade och var de mest akuta problemen finns.
SPARA TID OCH PENGAR PÅ NÖDBELYSNINGSTESTER
Med DALI-nödrapporter kan du spara tid och pengar genom att genomföra nödbelysningstester med ett knappklick.
MAXIMAL ANVÄNDNING AV BEFINTLIGA SENSORER
Befintliga rörelsesensorer för belysningsstyrning används för att logga närvarodata och skapa insikter som hjälper dig att maximera utrymmet.
FJÄRRÅTKOMST FÖR UNDERHÅLL VIA VPN
Fjärråtkomst för underhållsteam möjliggör centraliserad support och belysningsstyrningssystem för flera platser samtidigt.

Fler fördelar

Helvar Insights

Occupancy Insights

Insikter om beläggning kan hjälpa dig att optimera ditt byggnadsutrymme genom att beräkna utnyttjandegraden för din byggnad, olika typer av utrymmen och enskilda områden.
Data presenteras i en lättläst instrumentpanel och använder de sensorer som redan finns i Helvars ljusstyrningssystem, vilket innebär att det inte behövs några ytterligare IoT-enheter.
Intelligensen i Occupancy Insights omvandlar data från rörelsesensorer till användbara insikter om utnyttjandegrad som hjälper dig att optimera ditt utrymme för att passa nya arbetssätt. Om ett mötesrum till exempel identifieras som lågt utnyttjat kan utrymmet anpassas till en paus eller ett socialt område för att utnyttja utrymmet bättre.
Remote monitoring

Övervakning av belysningsenergi

Helvar insights övervakar energiförbrukningen från ditt helvar belysningsstyrningssystem. Med den enkla översiktstavlan kan du analysera energianvändningen för belysning i hela byggnaden eller i vissa typer av utrymmen, t.ex. Mötesrum eller i enskilda utrymmen.
Energiövervakning skapar medvetenhet, lyfter fram områden som kan förbättras och gör det möjligt för dig att bekräfta att energibesparingsprojekt uppnår sina mål genom att tillhandahålla data som styrker avkastningen på investeringen. Det kan också hjälpa till med energieffektivitetscertifiering och ESG-rapportering.
ECHA-Finland-4

Stenhård säkerhet

Är det säkert att ansluta din anläggning? Absolut.
All data är helt krypterad – från insamling till lagring.
Helvar Insights använder AWS, som är byggt för att uppfylla kraven hos militär, banker och mycket känsliga organisationer.
Endast auktoriserade och autentiserade användare kan få åtkomst.
Medan vi tillhandahåller tjänsten, så är det din data. Du äger den.
Hämta vår information om säkerhet och datasekretess
Time is Money

Uppgraderingar? Gör det bästa ännu bättre.

Du har investerat i belysningskontroll i världsklass. Du vill att din investering ska förbli i förstklassigt skick.
Uppgradera dina befintliga belysningsstyrningssystem och dra nytta av Helvar Insights.
Du har tillgång till systeminformation dygnet runt. Så att du vet om någonting någonsin går fel.
Det gör det lätt att hantera de vanligaste problemen. Och drar ner på utryckningsbehovet.

Spara tid. Höj effektiviteten. Ta kontroll.

Kontakta oss idag

Ramboll fallstudie

Helvar Insights installerades på Rambolls huvudkontor i Esbo i Finland. Genom bland annat insamling av närvarodata kan Ramboll få en bild av hur deras byggnad används i linje med deras ambition om smarta byggnader.

Sjukhuset Nova fallstudie

Med Helvar Insights kan sjukhuset Nova analysera sin närvarodata skapad av sensorer i varje utrymme av sin byggnad och därigenom få en förståelse av hur byggnaden används.
 
Fastems

Fastems fallstudie

Fastems ville samla in data om hur deras byggnad används. Byggnadsfördelarna med Helvar Insights ger Fastems möjlighet att granska och anpassa användningen av sitt utrymme genom att analysera data från Helvar-sensornätverket.

 • ”Det är fantastiskt att arbeta med en tillverkare som förstår vår marknad och kan ge vår serviceavdelning långsiktig support”

  Ralf Boeckhoff – Wärtsilä FUNA
 • ”Oavsett om det handlar om support under design, under genomförande eller till och med för marknadsföring, så kan vi alltid lita på att Helvar hjälper oss”.

  Creation Gulf Trading LLC
 • Kundsupporten saknar motstycke.

  ANDREAS KÖHLER – Wärtsilä FUNA
 • Det finns förstås konkurrenter. Helvar har dock den bästa servicen, mest effektiva supporten och bästa utrustningen.

  JARMO RANTALA – Sähköpeko Oy, tekniker för skolan i Vuores

Finns på utvalda marknader

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.