Helvar flags outside Karkkila factory during summer

Kvalitetsdokument

Kvalitets- och miljödokument

Helvar Hållbarhetsredovisning 2022
  Ladda ner
Miljöinformation för produkter 2023
  Ladda ner
Quality and Environmental Policy
Helvar is the lighting specialist focusing on design, manufacture, sales and services for high quality, intelligent and energy efficient lighting solutions and components.
Ladda ner
Uppförandekod
Helvar främjar hållbar utveckling, handlar i enlighet med god affärsetik och respekterar mänsklig värdighet i sin verksamhet. Helvar har förbundit sig att agera rättvist och med integritet gentemot sina intressenter. Alla tillämpliga lagar och förordningar identifieras och följs av Helvar.
Ladda ner
ISO 9001 Certificate
ISO 9001 Certificate of Registration 2021
Helvar Oy Ab, Finland
Ladda ner
ISO 9001 Certificate of Registration 2015
Helvar Ltd., Great Britain
Ladda ner
ISO 14001 Certificate
ISO 14001 Certificate of Registration 2018
Helvar Oy Ab, Finland
Ladda ner
ISO 14001 Certificate of Registration 2015
Helvar Ltd., Great Britain
Ladda ner
REACH-uttalande
Den bifogade filen redovisar vårt senaste uttalande gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).
Ladda ner
ECA Declaration of Eligibility
Enhanced Capital Allowance (ECA)-systemet utvecklas av Institutionen för energi och klimatförändringar (DECC) och HM Revenue and Customs och främjas av Carbon Trust.
Ladda ner
RoHS-direktivet, försäkran om överensstämmelse
Compliance to RoHS directive (2011/65/EU) is part of our products EC conformity declaration. Helvar products conform the requirements of RoHS Directive (RoHS II 2011/65/EU since 2011) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. RoHS directive is part of the EC Conformity Declarations of our products.
07/2019
Ladda ner
Service Request Form
Fill this form If you need to return Helvar products for repair. Please read included instructions.
QF003-48 Service Request Form.pdf