Helvar story flag

Vår historia

100 år av uppfinningar och lederskap

På Helvar skapar vi intelligenta och energisparande belysningslösningar. Intelligent belysning är en förutsättning för anställdas, kunders, besökares och patienters välbefinnande… Helvars lösningar bidrar till att skapa smarta miljöer byggda för framtiden, med hjälp av information, och fungerar sömlöst med andra system.
Våra produkter anses vara klassledande i fråga om tillförlitlighet, kompatibilitet och flexibilitet. Vårt omfattande utbud av avancerade belysningslösningar och -komponenter är oöverträffat när det gäller att spara energi och bidra till ökad komfort och stämning. Från att tillhandahålla fjärrövervakning och -underhåll, till att använda data för att förutse energibesparingar eller sänka driftkostnader genom integration med andra fastighetstjänster, så hjälper våra tjänsteerbjudanden fastigheter under hela livscykeln.
Vi betjänar våra kunder lokalt i fler än 40 länder. Vårt huvudkontor ligger i Finland, liksom vår utveckling och tillverkning av armaturkomponenter. Vårt kompetenscentrum för belysningsstyrning ligger i England. Våra kunder betjänas över hela världen av våra lokala försäljningskontor och vårt globala nätverk av partner.

Här är vår berättelse