Large bright building

Imagine

Belysningshanteringslösningar

DALI-routrar utgör kärnan i Imagine och ger maximal flexibilitet för att skapa lösningar för intelligent ljusreglering inom en mängd tillämpningar.

Imagine är flexibel och skalbar och passar för allt från enskilda rum till stora byggnader. Imagine är en nätverksansluten belysningshanteringslösning som använder öppna standarder som DALI, Ethernet och REST API:er, och kan enkelt integreras i fastighetsstyrningssystem och molntjänster.

Läs mer om Imagine idag

Enkelt, flexibelt och skalbart

Routern utgör kärnan i Imagine-systemet. Med den får du alla funktioner hos ett fullständigt belysningssystem i en enda produkt, vilket avsevärt minskar komplexiteten och kostnaden samtidigt som du får flexibilitet till anpassning och utbyggnad utifrån klienters behov. Belysning och systemenheter, till exempel sensorer och knappaneler, kan anslutas i samma DALI-nätverk, vilket gör installationen enkel, snabb och lätt.
Imagine-Solution-Graphic-Helvar