Uusi Helvar Senses -ratkaisu sisäolosuhteiden seurantaan

Valaistusalan johtava uranuurtaja Helvar lanseeraa innovatiivisen Helvar Senses -ratkaisun, joka auttaa saavuttamaan rakennuksille asetetut kestävän kehityksen tavoitteet. Kyseessä on rakennusten sisäolosuhteiden seurantaan ja analysointiin tarkoitettu ratkaisu, jossa olosuhteita seuraavat älykkäät sensorit analysoivat ja optimoivat tiloja sekä tukevat tilojen käyttäjien hyvinvointia.

“Olemme Helvarilla erittäin innoissamme tuodessamme markkinoille uusimman Helvar Senses -innovaatiomme. Uskomme, että rakennusten energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä voi parantaa ja samalla tarjota ensiluokkaisen käyttäjäkokemuksen tilojen käyttäjille. Helvar Senses -ratkaisun avulla teemme rakennuksista entistä älykkäämpiä ja valmiimpia tulevaisuuden haasteisiin ja tuemme rakennusten kehittymistä niiden koko elinkaaren aikana, kaikki Brighter Spaces -visiomme mukaisesti”, kertoo Helvarin toimitusjohtaja Adel Hattab.

Helvar Senses, Helvarin älykkäiden valaistusratkaisuiden seuraava kehitysaskel, on rakennusten sisäolosuhteiden havainnointiin ja analysointiin tarkoitettu ratkaisu. Koska valaistussensorit ovat tyypillisesti rakennuksen tihein sensoriverkosto, olosuhteita seuraavien eri sensoreiden, kuten valaistuksen, hiilidioksidin, VOC-yhdisteiden, lämpötilan, ilmankosteuden, äänen ja ilmanpaineen, sisällyttäminen järjestelmään on erittäin käytännöllinen tapa kerätä tietoa tilojen kaikista olosuhteista. Kun näitä tietoja yhdistetään tilojen käyttöastetietoihin ja jalostetaan analytiikan avulla, rakennusten omistajat ja ylläpitäjät saavat paremman käsityksen siitä, miten tiloja voidaan parhaiten käyttää ja optimoida.

“Helvar Senses voi toimia yhdessä muiden rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa ja luoda optimaalisesti parhaan käyttäjäkokemuksen kannustaen rakennuksia ja niiden käyttäjiä vähäpäästöisyyteen. Irtautumalla rakennusjärjestelmien perinteisistä, erillisistä siiloista voimme hyödyntää rakennusten täyden potentiaalin ja auttaa niitä kehittymään jatkuvasti”, sanoo Helvarin langallisten ratkaisujen johtaja Thet Oo.

Helvar Senses -ratkaisun tavoite on vähentää rakennuksen energiankulutusta. Rakennukset saattavat kuluttaa jopa kahdesta viiteen kertaa enemmän energiaa, kuin suunnitteluvaiheessa on alun perin arvioitu, koska tilojen todellinen käyttö poikkeaa liikaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Tämä aiheuttaa rakennuksen omistajille tarpeettomia kustannuksia ja kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Helvar Senses tarjoaa rakennusten omistajille ja ylläpitäjille ratkaisun, jolla voidaan parantaa merkittävästi merkittävästi tilojen käytön tehokkuutta, vähentää sähkönkulutusta ja siten myös päästöjä. Jatkuva toimintojen kehittäminen on nyt monille kiinteistöille tärkeää myös tulevan CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -raportoinnin mahdollistamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut ilmanlaadun olevan maailmanlaajuisesti suurin yksittäinen terveysriski, jos sitä ei hallita aktiivisesti. . Yhdistämällä ilmasto-, ilmanlaatu-, akustiikka- ja tilankäyttötiedot Helvar Senses laajentaa Helvar-ratkaisuja valaistuksesta olosuhteiden seurantaan ja rakennusten eri järjestelmien väliseen kommunikaatioon, jolloin järjestelmät voivat jakaa tietoa sekä oppia ja kehittyä alkuperäistä suunnitteluaan pidemmälle koko elinkaarensa ajan.

Tutustu llisää Helvar Senses -ratkaisuun täällä. Helvar Senses -webinaarin tallenteen näet tästä.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Tarja Jokiniemi, markkinointipäällikkö, Helvar – marketing@helvar.com

Tietoja Helvarista

Helvar on kansainvälinen valaistusteknologiayritys, joka on erikoistunut älykkäisiin ja energiaa säästäviin valaistusratkaisuihin. Älykäs valaistus on olennaisen tärkeää rakennusten kestävän kehityksen optimoinniksi ja kaikkien tiloja käyttävien henkilöiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Helvarin valaistuksenohjausratkaisut ja valaisinkomponentit auttavat luomaan älykkäitä ympäristöjä, jotka on rakennettu tulevaisuutta varten. Ne hyödyntävät tietoa, tarjoavat energiansäästöjä ja konkreettisia oivalluksia tilan optimointiin, ja integroituvat saumattomasti muihin järjestelmiin. 100 vuoden asiantuntemuksellaan Helvar palvelee asiakkaitaan paikallisesti toimipisteissään Suomessa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa sekä maailmanlaajuisen kumppaniverkostonsa kautta yli 75 maassa.

Helvarin yli 275 000 maailmanlaajuista projektia kattavat kaikki toimialat ja sovellukset. Helvarin tarjonta ulottuu maailmanluokan liitäntälaitteista ja komponenteista aina langallisiin ja langattomiin valaistuksenohjausratkaisuihin, joita tukee uusin pilvipohjainen digitaalinen palvelualusta: tulevaisuuden haasteisiin vastaava Brighter Spaces -kokonaisratkaisu.