Thet OoAV THET OO

Thet Oo har befattningen Director of Wired Solutions för Helvars Imagine-lösning. Han är ansvarig för implementeringen av Helvars intelligensstrategi och den robusta effektivitet samt komfort som präglar vårt produktutbud. Thet har över 15 års erfarenhet av att arbeta inom belysningsbranschen och innehar en ingenjörsexamen från University of Birmingham.

 

Fördelarna med DALI-2 – och bortom

Inom vissa marknader i belysningsbranschen är associationen mellan DALI och Helvar så stark att de nästan blivit synonyma. Som ett resultat av detta får vi nästan dagligen förfrågningar från kunder som vill veta mer om såväl DALI-2 som dess huvudfördelar.

DALI-2 är den första dedikerade och skräddarsydda standarden för belysning och belysningsstyrning. Vi är övertygade om att den kommer innebära betydande fördelar för branschen – precis som första versionen av DALI gjorde.

Den ursprungliga DALI-standarden förde med sig en digital likriktning för belysning mellan olika tillverkare. Nu erbjuder DALI-2 ytterligare standardisering. Den primära fördelen är att både belysningen och styrningen därav nu kan läggas upp i ett och samma standardiserade nätverk. Detta gör systemdesignen avsevärt enklare för tillverkaren samt underlättar installationsprocessen för installatörer. DALI-2 standardiserar även det dataunderlag som lagras i armaturerna, såsom elförbrukning och drifttimmar. Dessa uppgifter möjliggör en effektivare energiförvaltning och proaktivt underhåll av byggnader, till förmån för både hyresgäster och fastighetsskötare.

Den ursprungliga DALI-standarden kunde ibland tolkas något annorlunda olika tillverkare emellan, vilket har orsakat vissa kompabilitetsproblem. En av ytterligare fördelar med DALI-2 är att den obligatoriska certifieringen innan produkten kommer ut på marknaden – bärandes DALI-2-logotypen – innebär en kraftigt förbättrad kompabilitet mellan olika enheter ute på fältet.

Allt detta säkerställer att samtliga produkter med specifikationen DALI-2 är fullt kompatibla med en modern och framtidssäkrad byggnad. Det är emellertid viktigt att påpeka att det finns ytterligare fördelar bortom DALI-2-standarden – funktioner tillverkare såsom Helvar lägger till för att främja en förbättrad helhetslösning.

När nya standarder introduceras på marknaden tar det i regel flera år innan dess lösningar, funktioner och produkter inte bara blir vida tillgängliga utan även anpassats fullt ut – och det är här Helvar skiljer sig från övriga. Med vår mångåriga erfarenhet av belysning och dess styrning inom samma DALI-nätverk kan vi – här i DALI-2 eran – utlova gedigen expertis och mognad i våra Imagine-lösningar. Vi åstadkommer detta genom att DALI-2-certifiera våra nyckelprodukter och genom fortsatt utveckling av ytterligare lösningar. Resultatet blir ett DALI-2-upplägg med extra mervärde i form av en unik blandning av produkter, funktioner och fördelar långt bortom den givna standarden.

För att ta ett exempel: Helvar Imagine kan smidigt och effektivt hantera mångfalt gånger fler grupper än den standardbegräsning på 16 som både DALI och DALI-2 har. Lösningen kan hantera upp till 65 000 grupper på systemnivå och 255 på nätverksnivå. Detta ger unika möjligheter att använda DALI för riktiga megaprojekt, såsom den nya flygplatsen i Istanbul. Bland ytterligare fördelar finner vi Imagines förmåga att integreras och sammankopplas med andra fastighetssystem, samt diverse datatjänster för analyser och intelligent fastighetsoptimering. Vad gäller välbefinnande och komfort får du ut det mesta av DALIs tunable white-styrning genom att aktivera den automatiserade dygnsrytmen med Helvars Light-Over-Time-funktion.

Vi lever i spännande tider för såväl Helvar som belysningsindustrin som sådan. DALI-2 kommer inte bara förändra marknaden i positiv riktning utan även förbättra mycket från det förgångna. Vi älskar att prata om våra DALI-2-lösningar och hoppas att ni fortsätter fråga oss om dem varje dag!