LEDesign Beräkningsverktyg

LEDesign Beräkningsverktyg

Hitta rätt driver för rätt ljuskälla i din applikation! LEDesign är ett intuitivt verktyg som hjälper dig att utforma optimala kombinationer av Helvars LED-moduler och drivers, eller till och med anpassade LED-moduler. Med hjälp av LED-modulens huvudsakliga indata automatiserar LEDesign-verktyget urvalsprocessen för kompatibla LED-moduler och LED-drivers från Helvars breda sortiment. LEDesign visar de viktigaste elektriska och fotometriska parametrarna för den valda kombinationen och indikerar om lysdioderna är under- eller överstyrda. Dessutom kan verktyget programmeras för att visa en effektivitetsgraf för den valda LED-lasten, vilket visar hur bra den kommer att prestera. Dessutom möjliggör verktyget en mycket enkel energijämförelse med traditionella ljuskällor.

Den regelbundet uppdaterade mobilapplikationen för Android- och iOS-användare är enkel att använda online eller offline. LEDesign finns också som webbläsarversion på ledesign.helvar.com och som desktopversion för Windows® PC.

Specifikationer

Funktioner

Android
iOS

Android link
iOS link
Online-version
Weblink2 text

Windows® PC

You May Also Like

NFC Production Programmer är ett verktyg för effektiv och lättanvänd, kontinuerlig konfiguration av LED-drivdon via NFC. Det är utformat för att hjälpa produktionslinjen med ett lättläst grafiskt användargränssnitt och funktioner som är utformade i samarbete med armaturtillverkare. Produktspecifika konfigurationsfiler som skapas med Helvar Driver Configurator kan programmeras till Helvars LED-drivdon ett i taget eller till flera LED-drivdon samtidigt. Detaljer om programmeringen kan sparas i loggfilen och skrivas ut på etiketter.

Läs mer

Applikationen Active+ Mobile ger möjlighet att justera de automatiska inställningarna. För att använda denna app måste du ha en smartphone för iOS som är utrustad med en LED-blixt, en armatur utrustad med ett Active+ LED-drivdon och Active+ Sense. (Applikationen kan även användas i Android-telefoner, se användarhandboken för mer information).

Läs mer

Helvars drivdonskonfigurator är en programvara för inställning av avancerade LED-drivdonsparametrar och iC-drivdonskonfiguration via DALI-linjen.

Läs mer