I en värld där smarta integrationer, energibesparingar och välbefinnande driver byggbranschen kommer introduktionen av en innovativ ny hybridlösning för belysningsstyrning att i grunden förändra utformningen och möjligheten att expandera våra utrymmen. Integrationen av Helvars trådlösa och trådbundna lösningar och deras kombinerade flexibilitet gör att smarta byggnader kan anpassas och utvecklas i linje med nya tekniska framsteg under hela sin livslängd.

Helvar tar ett revolutionerande steg i sitt erbjudande genom att introducera en ny hybridlösning för belysningsstyrning, som kombinerar trådlösa Helvar ActiveAhead och trådbundna Helvar Imagine, för ultimat designflexibilitet. Möjligheten att välja den lämpligaste belysningslösningen för varje utrymme är av största vikt för att säkerställa optimala ljusförhållanden för de som använder rummet.

“Vi på Helvar tror att smarta byggnader kan bli smartare än de är idag. Samtidigt bör byggnader vara bättre utformade för de människor som använder dem och mer hållbara i sitt sätt att fungera. Utmaningen är att se till att byggnader kan anpassas till användarnas föränderliga behov under hela deras livslängd. Valet av teknik bör inte begränsas till den ursprungliga utformningen, eftersom detta val kommer att avgöra om byggnader kan anpassas dynamiskt över tiden”, säger Adel Hattab, VD för Helvar. “Vi är mycket stolta över vår senaste innovation – att koppla samman Helvars två branschledande ljusstyrningssystem för att framtidssäkra smarta byggnader runt om i världen. Vår hybridlösning sätter en ny standard för intelligent, skalbar och adaptiv belysningsstyrning.”

Ramboll Office with Helvar DALI and ActiveAhead lighting solutions

Denna hybridbelysning gör det möjligt för designers och konsulter att använda Helvars hela utbud av belysningsstyrning, vilket säkerställer anpassningsförmåga för framtida behov genom oöverträffad systemflexibilitet. Som ett resultat ger det dem den kreativa friheten att utforma miljöer på sätt som tidigare begränsats av teknikval eller till och med ansetts otänkbara. Renoveringar och tillbyggnader kan dra nytta av befintliga integrationer, och nya installationer kan anslutas sömlöst till befintliga.

“Hybridbelysning är inte bara en sammanslagning av trådbundet och trådlöst, de representerar ett paradigmskifte inom belysningsindustrin”, säger Matti Vesterinen, Director, Wireless på Helvar. “Och varför är detta revolutionerande? Föreställ dig en värld där anpassningsförmåga inte kräver kompromisser. Helvars hybrida belysningsstyrning kombinerar sömlöst det bästa av två världar – den trådlösa enkelheten och möjligheten att expandera med Helvar ActiveAhead samt den enorma skalbarheten och flexibiliteten med trådbundna Helvar Imagine. Denna integration öppnar dörrarna till obegränsade designmöjligheter och säkerställer att den teknik som driver våra utrymmen utvecklas tillsammans med våra ständigt föränderliga behov.”

Eftersom belysningssensorer vanligtvis är det tätaste sensornätverket i en byggnad kan intelligent belysning ge ytterligare värdefulla insikter om byggnaden, till exempel realtidsdata om beläggning och energi, vilket leder till en bättre förståelse för hur utrymmen kan optimeras.

“Genom att ansluta till Helvar Insights lägger Helvar till ytterligare ett lager av intelligens till sina lösningar för belysningsstyrning. Förädlade data och värdefulla insikter kan sedan användas för sömlös interaktion med andra fastighetssystem”, säger Thet Oo, Director, Wired på Helvar. “Våra heltäckande intelligenta lösningar erbjuder flexibilitet, integration och skalbarhet samtidigt som de gör det möjligt för smarta byggnader att lära sig, växa och utvecklas under hela sin livstid. Vi tror att framtidens byggnader kommer att vara hybridbyggnader, och med Helvar behöver du inte kompromissa eller binda dig till vare sig trådbunden eller trådlös belysning – du kan få det bästa av båda!”

Om HELVAR

Helvar är ett internationellt belysningsteknikföretag som specialiserar sig på intelligenta och energibesparande belysningslösningar. Intelligent belysning är avgörande för att uppnå optimal hållbarhet i byggnader och för att stödja välbefinnandet hos varje person som använder ett utrymme. Helvars lösningar för belysningsstyrning bidrar till att skapa smarta miljöer som är byggda för framtiden, utnyttjar data, skapar konkreta insikter och integreras sömlöst med andra system.

Med projekt som spänner från sjukhus, skolor och arbetsplatser till kryssningsfartyg och Istanbuls tredje nya flygplats (den största i världen), utformar Helvar öppna och flexibla lösningar för belysning i en rad olika tillämpningar.

Med 100 års expertis servar Helvar sina kunder lokalt med kontor i Finland, Storbritannien och Sverige och via sitt globala nätverk av partners i över 50 länder.