Helvar är glada att kunna meddela att dess digitala tjänster, Helvar Insights, nu är tillgängliga för ActiveAhead-lösningen. Detta innebär att kunderna nu kan ha ett enda användargränssnitt som visar Helvar Insights för Imagine, ActiveAhead eller ett hybridljusstyrningssystem.
Samma användargränssnitt och funktioner som finns tillgängliga för befintliga Helvar Insights-kunder som använder Helvars kabelanslutna belysningskontrollsystem Imagine kan nu användas för att få samma insikter om effektivitet, hållbarhet och välbefinnande från Helvars trådlösa belysningskontrollsystem ActiveAhead.
Med stigande energipriser och med ett etiskt ansvar att spara energi ur ett hållbarhetsperspektiv, som ett sätt att bidra till en säker energiförsörjning, är det viktigt att förstå hur kundernas belysningssystem använder energi i sin fastighetsförvaltningsprocess.
Helvar Insights är en säker, molnbaserad lösning som gör att kunderna kan hålla kontakten med sin byggnad dygnet runt. Den gör det möjligt för kunderna att dra nytta av de befintliga sensorerna för belysningsstyrning i deras Helvar-belysningssystem för att ge värdefulla insikter om beläggning, vilket hjälper kunderna att förstå hur deras byggnad används och hur de kan optimera utrymmet.
Med varningar i realtid och rekommenderade åtgärder för att hjälpa till att diagnostisera eller lösa problemet hjälper Helvar Insights till att maximera den operativa produktiviteten och förbättra byggnadens effektivitet och slutanvändarens tillfredsställelse genom intelligens och analys. Det enkla gränssnittet innehåller grafik för planritningar för att övervaka en eller flera platser under byggnadens hela livscykel, från vilken plats som helst och när som helst.
Övervakning av belysningsenergi och driftstider 
Helvar lägger nu till Lighting Energy Monitoring och Operating Hours till listan över funktioner som redan finns tillgängliga i Helvar Insights-plattformen.
Helvar Insights övervakar energiförbrukningen från kundens Helvar- belysningsstyrningssystem. Den enkla instrumentpanelen gör det möjligt för kunderna att analysera energianvändningen för belysning i hela byggnaden eller i specifika typer av utrymmen, till exempel mötesrum eller enskilda utrymmen.
Med hjälp av driftstider kan kunderna övervaka användningen av sina armaturer och få en varning när det är dags att överväga att byta ut dem, eller så kan det vara ett värdefullt underhållsverktyg för att mäta den faktiska livslängden på deras apparater.
Lösningarna för energiövervakning och drifttimmar finns tillgängliga för både DALI-2-drivrutiner som uppfyller DiiA del 252 och 253-specifikationerna och för andra drivrutiner än DALI-2-drivrutiner.
Energiövervakning skapar medvetenhet, lyfter fram områden för förbättringar och gör det möjligt för kunderna att bekräfta att energibesparingsprojekt uppnår sina mål. Detta genom att tillhandahålla data som styrker avkastningen på investeringen. Den kan också bidra till certifiering av energieffektivitet och ESG-rapportering.

 

Om HELVAR

Helvar är ett internationellt belysningsteknikföretag som specialiserat sig på intelligenta och energibesparande belysningslösningar. Intelligent belysning är avgörande för medarbetarnas, kundernas, besökarnas och patienternas välbefinnande och hjälper till att uppnå hållbarhetsmål. Helvar ljusstyrningslösningar och armaturkomponenter hjälper till att skapa smarta miljöer som är byggda för framtiden, använder information och fungerar sömlöst med andra system. Med projekt som sträcker sig från sjukhus, skolor och arbetsplatser till kryssningsfartyg och flygplatser, designar och levererar Helvar öppna och flexibla lösningar för belysning i en rad applikationer.

Med 100 års expertis betjänar Helvar sina kunder lokalt genom kontor i Finland, Storbritannien och Sverige och via vårt globala nätverk av partners i över 50 länder.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta: Tarja Jokiniemi, marketing manager, Helvar – marketing@helvar.com