Belysning möter Artificial Intelligence (AI)

Belysningsindustrin inför ofta nydanande teknik inom design och styrning av belysning. Viktiga omvälvande förändringar i branschen inkluderar glödlampans evolution och införandet av nätverksanslutna belysningskomponenter med protokoll som till exempel DALI. Nyligen har artificiell intelligens (AI) dykt upp som en evolutionär kraft i nästan varje bransch och uppvisar potential att förändra befintliga processer radikalt.
I belysningsindustrin är möjligheterna att tillämpa AI fantasieggande breda, och påverkar de olika stegen i belysningslivscykeln, som design, installation, driftsättning och konfiguration. Ett självlärande nätverk med belysningskomponenter kan till exempel kommunicera och konfigurera sig självt utan någon människas inblandning, liknande automatiskt driftsättande system som används i IT-branschen. Ett sådant nätverk minskar den tid som krävs för att driftsätta nya belysningsinstallationer. Genom att observera och mäta inomhusmiljön kan ett AI-baserat belysningssystem optimera och finjustera ljusparametrar utifrån användarpåverkan och välbefinnande.
Nyttan av ett sådant system är inte begränsad till slutanvändare eller hyresgäster, utan sträcker sig till andra intressenter som hyresvärdar eller fastighetsskötare. Ett datadrivet nätverk med belysningskomponenter genererar kontinuerligt data som samlas in och lagras på en centraliserad server. AI-algoritmer kan utformas så att de körs vid källkomponenten, till exempel en sensor, för decentraliserade beslut i realtid, eller på en server för centraliserade beslut. Dessutom kan insamlad data även användas för annan fastighetsautomation (BMS), som till exempel värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC), eller åtkomsthantering.
Tekniken är dock inte självklar att använda. Kameror förstärkta med AI kan detektera exakt närvaro och rörelser i ett rum eller utrymme, men det visuella flödet skulle kräva sträng efterlevnad av sekretesslagar. En annan stor utmaning är den begränsade mänskliga förståelsen av AI, som även gör att tekniken anammas långsammare. Sammanfattningsvis finns det många möjligheter att tillämpa AI inom belysningsindustrin, med avsevärda förbättringar av användarupplevelse, komfort, produktivitet och inte minst lönsamhet – under förutsättning att sekretessen beaktas.

ActiveAhead

Uppnå avsevärda energibesparingar genom ett enkelt, självlärande system. ActiveAhead-baserade armaturer använder sensorer för intelligent belysning och samlar in data för att optimera ljusförhållandena.
Det ger komfort och energieffektivitet i en smidig lösning som anpassar sig till hur utrymmet används.
Energibesparingar mellan 20 och 80 procent kan uppnås i kontor, korridorer, trapphus, garage och renoveringsobjekt.
ActiveAhead-lösningen