Helvar launches new DALI-2 flagship Imagine Solution - Imagine Endless Possibilities

 Tänään julkaisemme uuden DALI-2 Imagine 950 -ratkaisumme, jonka perustana toimii DALI-2 Multimaster -sertifioitu 950-lippulaivareititin. Helvarin maineikas Imagine-järjestelmä on maailman johtava älykkään valaistuksen ohjaus- ja hallintaratkaisu. Tehokkaan ja skaalautuvan järjestelmänsä avulla se tuo käyttäjilleen hyvinvointia kaikkiin tiloihin ja käyttökohteisiin. Alan yleisiä standardeja, kuten DALI:a, hyödyntävä Imagine-ratkaisu on helppo asentaa ja integroida, ja sen tarjoamat valaistuksenohjaus- ja hallintatoiminnot ovat vertaansa vailla. 

 Valaistusteollisuuden ratkaisut pohjautuvat entistä enemmän eri laitteiden välisen yhteentoimivuuden mahdollistaviin sovelluksiin. Selkeänä todisteena tästä on DALI-2 kaltaisten avoimien standardien yleistyminen. Helvar on johtamassa tätä DALI-2 muutosta tarjoten asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen markkinoiden skaalautuvimman, älykkäimmän ja yhteensopivimman valaistuksenohjausratkaisun. Helvarin ainutlaatuiset DALI-2 standardiin pohjautuvat toiminnot, ominaisuudet ja tuotteet tuovat merkittävää lisäarvoa niin järjestelmien rakentajille kuin sen käyttäjille. Osoituksena vahvasta sitoutumisestaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen sekä johtoasemastaan toimialan kärjessä, Helvar on jo nyt sertifioinut 21 DALI-2 -tuotetta ja vahvistanut johtoasemaansa valaistuksenohjausratkaisujen ykköstoimittajana niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. DALI-2 on ensimmäinen yksinomaan valaistusjärjestelmiin suunniteltu ohjausprotokolla, ja Helvar pitää sitä yhtenä nykyaikaisten älyrakennusten keskeisimmistä protokollista. 

”Tämä on meille upea ja hieno saavutus! Helvarilla on pitkä historia DALI-pohjaisten ohjaustuotteiden ja – järjestelmien innovaatioista. Nyt DALI-2:n avulla tuomme tämän laajan asiantuntemuksemme ja ratkaisujemme edut mukaan DALI-2-tarjontaan”, korostaa Thet Oo, Helvarin langallisten ratkaisujen johtaja. “DALI-2 tuo selkeän edistysaskeleen jo erittäin menestyvään Helvar Imagine -kokonaisratkaisuun uusien tuotteiden, kuten uuden 950- lippulaivareitittimemme myötä. Se on markkinoiden johtava sertifioitu DALI-2 Multimaster -sovellusohjain.” 

Helvar's DALI-2 Imagine 950 Router is a certified DALI-2 multi-master application controller.

 Imagine Endless Possibilities – Helvarin ainutlaatuinen, DALI-2-standardin päälle rakentuva Imagine-ratkaisu 

 Helvarin ainutlaatuinen yhdistelmä etuja, ominaisuuksia ja tuotteita rakentuu DALI-2 -standardin päälle ja siksi Imagine-ratkaisu tuo konkreettisia hyötyjä laajaan, lähes loputtomaan kirjoon eri mahdollisuuksia. Helvar-ratkaisuissa ihmiset ovat aina järjestelmän suunnittelun lähtökohtana, ja siten valaistus kaikkine ominaisuuksineen lisää myös rakennuksia käyttävien ihmisten hyvinvointia. Helvarin DALI-2 Imagine -ratkaisun äärimmäinen joustavuus mahdollistaa järjestelmän soveltamisen lähes mihin tahansa projektiin, jossa tarvitaan monipuolisesti eri tuotteita, ominaisuuksia, ohjelmistologiikkaa tai integrointivaihtoehtoja. Tällainen erittäin tehokas ja helposti skaalautuva ratkaisu vaikuttaa myös merkittävästi kestävään kehitykseen, kuten energiasäästöihin, ja hyödyttää näin asiakkaitamme edelleen. 

 Helvarin DALI-2 sertifioitu Imagine-ratkaisu tarjoaa selkeitä hyötyjä ja merkittävää lisäarvoa myös suunnittelijoille. He voivat helposti suunnitella näkemyksensä mukaisen älykkään ja tulevaisuuden talotekniikan vaatimuksiin vastaavan älyrakennuksen, jonka valaistuksenohjausjärjestelmään voidaan integroida monien eri toimittajien tuotteita, toimintoja ja palveluita. Koska Helvarin 950-reititin on DALI-2:n standardin lisäksi yhteensopiva myös laajasti käytetyn Imagine-ratkaisun kanssa, se sopii moniin erilaisiin sovelluksiin, skaalautuu eri kokoisiin järjestelmiin sekä on helposti asennettavissa. 950-reitittimen markkinoiden johtava DALI-kapasiteetti tarkoittaa, että sillä on eniten yhteen laitteeseen kytkettävissä olevia aliverkkoyhteyksiä, mikä vähentää suunnittelun ja asentamisen monimutkaisuutta ja on siten helpompi hallita, ottaa käyttöön ja ylläpitää. 

Yksinkertainen esimerkki Helvarin järjestelmään rakennetusta, perusstandardia hyödyntävästä lisäedusta on Imagine-järjestelmän kyky skaalautua yli standardin rajoittamasta 16 vakiovaloryhmästä. Imagine-ratkaisu voi skaalautua jopa 65 000 ryhmään järjestelmätasolla ja 255 ryhmään DALI-verkkotasolla. Tämän vuoksi Imagine-ratkaisun avulla voi suunnitella ainutlaatuisia DALI-suurprojekteja, joista viimeisimpänä esimerkkinä on uusi Istanbulin lentokenttä. Muita Imaginen tuomia lisäetuja ovat integroituminen muihin kiinteistöjärjestelmiin ja datapalveluihin rakennuksen älykkään optimoinnin ja analytiikan mahdollistamiseksi. 

Ensimmäinen DALI-2 Multimaster -referenssi – Tampereen Yliopisto, TAMK 

Helvar on tarjonnut DALI-ohjausratkaisuja Tampereen yliopistolle useita vuosia. TAMK on Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee yli 10 000 opiskelijaa. Marraskuussa 2020 koulurakennus päivitettiin DALI-2 Helvar Imagine 950 -ratkaisulla. “Imagine 950-reititin valittiin, koska olemme työskennelleet Helvarin kanssa jo vuosia, ja päivitys oli suoraviivainen kehitysaskel olemassa oleville valaistusjärjestelmille, joita meillä täällä yliopistossa on,” kiittelee Tampereen Ammattikorkeakoulun käytönjohtaja Heikki Seppälä. 

“Tarjoamme valaistuksen ja valaistuksenohjausjärjestelmien koulutusta, joten meille ja opiskelijoille on tärkeää, että pääsemme heti tutustumaan uusimpaan valaistuksen ohjausteknologiaan”, painottaa Tampereen Ammattikorkeakoulun talotekniikan vanhempi lehtori Kari Kallioharju. “Toisena valintakriteerinä pidimme sitä, että hyvä valaistus ja valaistuksenohjaus tukee henkilöstömme ja opiskelijoidemme terveyttä ja hyvinvointia. Tämä viimeisin 950-reitittimellä tehty projekti täydentää nykyistä järjestelmäämme. Se vastaa myös tulevaisuuden muuttuviin vaatimuksiin. Jatkamme yhteistyötä Helvarin kanssa myös tästä eteenpäin, koska on aina ilo työskennellä edelläkävijöiden kanssa.” 

Helvar's first DALI-2 Multi-master Customer Case - Tampere University of Applied Sciences, Finland

Lisätietoja Imagine DALI-2 Solution, Imagine 950 Router, DALI-2 Control Panels ja DALI-2 Control Sensors.

Lisätietoja ja haastattelumahdollisuudet: Tarja Jokiniemi, markkinointipäällikkö, Helvar – tarja.jokiniemi@helvar.com
     

Napsauta tätä saadaksesi yhteyttä !