Helvar launches new DALI-2 flagship Imagine Solution - Imagine Endless Possibilities

Vi är stolta över att lansera vår DALI-2 Imagine 950-lösning. Flagship 950 Router är en certifierad DALI-2 Multi-master Application Controller. Helvar’s Imagine system är världens ledande lösning för intelligent belysningsstyrning. Det bidrar till välbefinnande och intelligens i ett och samma utrymme och erbjuder en effektiv och skalbar lösning för en mängd olika applikationer. Imagine bygger på rådande branschstandarder vilket leder till enklare installation och integration, samtidigt som den levererar ytterligare fördelar och lösningar utöver de som krävs av DALI-2. 

Den senaste utvecklingen inom belysningsbranschen ställer allt större krav på interoperabilitet, utvecklingen av DALI-2 är ett utmärkt exempel på detta. Helvar har lanserat 21 DALI-2 produkter och är därmed den leverantör av belysningstyrningar med det bredaste DALI-2 erbjudandet på marknaden. 

”Det här är ett stolt ögonblick och en fantastisk prestation för oss! Helvar har en lång historia av innovation inom DALI-baserade kontroller. Nu med DALI-2 tillåter det att våra fördelar och expertis tas med i DALI-2-erbjudandet,” framhäver Thet Oo, chef för Wired Solutions, Helvar.” DALI-2 kommer att utgöra ett utmärkt tillskott till den redan mycket framgångsrika Helvar Imagine Routerlösning genom produkter, som det nu lanserade flaggskeppet 950 Routern – vår certifierade DALI-2 Multi-master Application Controller.” 

Helvar's DALI-2 Imagine 950 Router is a certified DALI-2 multi-master application controller.

Helvars unika värde bortom DALI-2-standarden – Föreställ dig oändliga möjligheter 

 Helvars unika mix av lösningar, funktioner och produkter tillsammans med den nylanserade DALI-2 Imagine-systemet – lanseras som Endless Possibilities. För Helvar betyder det en lösning där människor alltid är kärnan i alla byggnader, och vårt belysningssystem och dess funktioner gynnar dessa människors välbefinnande. Helvars DALI-2 Imagine-lösning är flexibel och skalbar, vilket gör att den kan tillämpas på nästan alla projekt tillsammans med en mängd olika produkter, funktioner och integrationsalternativ. 

Ett enkelt exempel på extra fördelar utöver standarden är möjligheten för Helvar Imagine att enkelt skalas upp långt utöver de 16 belysningsgrupper begränsade av DALI / DALI-2. Lösningen kan gå upp till 65 000 grupper på systemnivå och 255 grupper på DALI-nätverksnivå, vilket ger den unika möjligheten att leverera megaprojekt med DALI-styrning, till exempel den nya flygplatsen i Istanbul. Ytterligare fördelar inkluderar Imagines förmåga att integreras med andra byggnadssystem och datatjänster för intelligent byggnadsoptimering och analys. 

 Första kund caset med DALI-2 Multi-master – Tammerfors tekniska högskola, Finland

 Helvar har levererat DALI-styrsystem till Tammerfors universitet i flera år. Det är den näst största högskolan i Finland med över 10 000 studenter. I november 2020 uppgraderades byggnaden till DALI-2 Helvar Imagine 950- lösningen. “950 Router valdes för att vi har arbetat med Helvar i flera år, så det var en naturlig uppdatering från de befintliga belysningssystemen vi har här på universitetet”, säger Heikki Seppälä, underhållsingenjör vid Tammerfors universitet. 

“Vi tillhandahåller utbildning inom belysning och belysningsstyrsystem, så för oss och våra studenter är det viktigt att vi har tillgång till den senaste styrningstekniken”, berömmer Kari Kallioharju, universitetslektor, Building Services Engineering vid Tammerfors universitet. “En annan aspekt av bra belysning och belysningsstyrning är att stödja vår personal och våra studerandes välbefinnande. Det senaste projektet med 950 Router kompletterar vårt befintliga system. Det svarar också på framtidens förändrade krav. Vi fortsätter samarbetet med Helvar i framtiden eftersom det alltid är ett nöje att arbeta med ett innovativt bolag” 

Helvar's first DALI-2 Multi-master Customer Case - Tampere University of Applied Sciences, Finland

För mer nyheter, besök Imagine DALI-2 Solution, Imagine 950 Router,DALI-2 Control Panels och DALI-2 Control Sensors.

Kontakta oss